ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Oραμα

Η Δημοτική Μηχανή

Αναπτυξιακά έργα

Ο Δήμος Λεμεσού ως
Πολεοδομική Αρχή

Κυκλοφοριακά και
Οδικά έργα

Υγεία /Καθαριότητα/
Περιβάλλον

Κοινωνική Μέριμνα

Νεολαία και Αθλητισμός

Πολιτιστική Δράση

Δωρεές

Επιτροπές

Αναπτυξιακά έργα

Δημοτική Αγορά

Η Δημοτική Αγορά της Λεμεσού είναι μια από τις παραδοσιακές και πολυσύχναστες περιοχές της παλιάς πόλης. Με το πέρασμα του χρόνου έχει υποστεί μεγάλη φθορά η οποία κατέστησε τις παλιές κατασκευές ακατάλληλες μέχρι και ανθυγιεινές. Με πρωτοβουλία του Δημοτικού Συμβουλίου έχει παρθεί απόφαση να αρχίσει η αποκατάσταση και η αναβάθμιση του χώρου και των κτιρίων της Αγοράς.

Μετά το σχεδιασμό του έργου και την προκήρυξη δήλωσης ενδιαφέροντος για ανάπλαση και αναβάθμιση του χώρου καθώς και την αξιολόγηση των εν λόγω δηλώσεων ενδιαφέροντος, έχει κατακυρωθεί προσφορά για τη μελέτη. Το έργο έχει χωριστεί σε δύο κατασκευαστικές φάσεις:

Α' Φάση

Σχέδιο ανάπλασης της κεντρικής αίθουσας ,που θα παραμείνει ως παντοπωλείο. Αυτό περιλαμβάνει ενισχύσεις της παρούσης κατασκευής, αναπροσαρμογές χώρων,συντήρηση εξωτερικού χώρου και νέες ηλεκτρικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Β' Φάση

Το σχέδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία πολιτιστικής αίθουσας ,μουσικής σκηνής, καφενείου, μαγειρείων και γραφείου παροχής πολιτιστικών πληροφοριών.

Έχει ήδη δοθεί εντολή στους μελετητές για την αναδιαμόρφωση του νοτιο-ανατολικού μέρους της παλιάς αγοράς για να φιλοξενήσει τη Στέγη Νεολαίας. Ο χώρος αυτός αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ως καφετέρια, αίθουσα διαλέξεων και μπουάτ.

Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να αρχίσουν πριν το τέλος του 2000.

Αναπτυξιακά έργα

Main Page

©2000 Cytop Net