ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Oραμα

Η Δημοτική Μηχανή

Αναπτυξιακά έργα

Ο Δήμος Λεμεσού ως
Πολεοδομική Αρχή

Κυκλοφοριακά και
Οδικά έργα

Υγεία /Καθαριότητα/
Περιβάλλον

Κοινωνική Μέριμνα

Νεολαία και Αθλητισμός

Πολιτιστική Δράση

Δωρεές

Επιτροπές

Αναπτυξιακά έργα

Εμπορικό Κέντρο Δήμου Λεμεσού στην οδό Φραγκλίνου Ρούσβελτ

Το εμπορικό κέντρο του Δήμου Λεμεσού ,στο σταυροδρόμι των Λεωφόρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ και Δημοκρατίας είναι ένα από τα μεγάλα έργα του Δήμου Λεμεσού. Το κτιριακό αυτό συγκρότημα βρίσκεται σε προνομιούχα θέση, πολύ κοντά στο λιμάνι της Λεμεσού, το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της Κύπρου και με εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης.Το συγκρότημα σχεδιάστηκε με σκοπό να στεγάσει επιχειρήσεις και κρατικούς οργανισμούς και να δημιουργήσει ένα νέο πυρήνα εμπορικής δραστηριότητας.

Οι εργασίες στο συγκεκριμένο έργο άρχισαν το Σεπτέμβρη του 1996 και βρίσκονται στο τελικό στάδιο με αναμενομένη ημερομηνία παράδοσης στο Δήμο τον Απρίλιο του 2000.

Πρόκειται για ένα κτιριακό συγκρότημα το οποίο αποτελείται από πέντε (5) ανεξάρτητα πολυτελή κτίρια που περιλαμβάνουν καταστήματα (τα περισσότερα από αυτά είναι διαμπερή με πρόνοιες για δημιουργία ενιαίου χώρου στην ένωση δύο η και περισσοτέρων από αυτά), γραφεία (με απεριόριστες δυνατότητες για εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας και διαφοροποίηση του εσωτερικού διαχωρισμού), εστιατόριο ,δύο αίθουσες προβολής /κινηματογράφου, υπόγειο χώρο στάθμευσης και άλλους βοηθητικούς χώρους. Επιπρόσθετα, στους δημόσιους εξωτερικούς χώρους περιλαμβάνονται πλατεία (με χώρο για υπαίθριες εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις), τοπιοτεχνημένος χώρος πρασίνου και συστήματα στοών πάνω από τις οποίες είναι τα καταστήματα και το εστιατόριο.

Ένα βασικό προσόν/όρος για το σχεδιασμό του συγκροτήματος ήταν οι αυστηρές κατασκευαστικές και τεχνολογικές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στις εφαρμογές εξοικονόμησης ενεργείας και στη δημιουργία άνετων, εύχρηστων και λειτουργικών χώρων.

Το κτιριακό αυτό συγκρότημα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα στο είδος του, ανήκει στη δημοτική αρχή, βρίσκεται κάτω απο τη διαχείρηση του Δήμου Λεμεσού και η δαπάνη κατασκευής του βαραίνει εξ'ολοκλήρου το Δήμο.

Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζεται για στέγαση των γραφείων του Συμβουλίου Αποχετεύσεως Λεμεσού Αμαθούντας, τμημάτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Κοινωνική Μέριμνα), του Κτηματολογίου, του  Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Αναπτυξιακά έργα

Main Page

©2000 Cytop Net