ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Oραμα

Η Δημοτική Μηχανή

Αναπτυξιακά έργα

Ο Δήμος Λεμεσού ως
Πολεοδομική Αρχή

Κυκλοφοριακά και
Οδικά έργα

Υγεία /Καθαριότητα/
Περιβάλλον

Κοινωνική Μέριμνα

Νεολαία και Αθλητισμός

Πολιτιστική Δράση

Δωρεές

Επιτροπές

Η Δημοτική Μηχανή

Φορολογική Πολιτική

Τα τελευταία τρία (3) χρόνια ο Δήμος Λεμεσού αποφάσισε βελτίωση της φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δικαιότερη κατανομή των βαρών με την εισαγωγή αντικειμενικών κριτιρίων .Η Επιτροπή Φορολογιών του Δήμου έχει υλοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τον πιο πάνω στόχο.

Απομένουν μερικά ακόμα βήματα για την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας.

Η Δημοτική Μηχανή

Main Page

©2000 Cytop Net