ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Oραμα

Η Δημοτική Μηχανή

Αναπτυξιακά έργα

Ο Δήμος Λεμεσού ως
Πολεοδομική Αρχή

Κυκλοφοριακά και
Οδικά έργα

Υγεία /Καθαριότητα/
Περιβάλλον

Κοινωνική Μέριμνα

Νεολαία και Αθλητισμός

Πολιτιστική Δράση

Δωρεές

Επιτροπές

Η Δημοτική Μηχανή

Οικονομικά Δεδομένα

'Εχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για κάλυψη των διαφόρων οικονομικών εκκρεμοτήτων του Δήμου, αλλά λόγω των διαφόρων έργων που τροχιοδρομεί ο Δήμος τα τελευταία χρόνια αυτό δεν εχει καταστεί δυνατό.Σημαντικό είναι ότι η οικονομική κατάσταση δεν έχει επιδεινωθεί αντιθέτως υπάρχουν προοπτικές αύξησης των οικονομικών πόρων του Δήμου Λεμεσού

Μετά από διαβήματα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ,τα αρμόδια Υπουργεία και άλλους εμπλεκόμενους φορείς αναμένονται εξελίξεις για τα παρακάτω θέματα -

1.Αύξηση της κρατικής χορηγίας προς το Δήμο Λεμεσού

2.Παραχώρηση στο Δήμο μέρους των εισπράξεων από τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων

3.Παραχώρηση στο Δήμο ολόκληρου του ποσοστού του φόρου αστικής περιουσίας.

4.Ολοκληρωτική απαλλαγή του Δήμου από το κονδύλι για τον οδικό φωτισμό.

Επιπρόσθετα, μελετάται από το Δήμο Λεμεσού η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και των άλλων δημοτικών χώρων και παραλιών με στόχο τη μεγιστοποίηση των εσόδων του Δήμου.

Η Δημοτική Μηχανή

Main Page

©2000 Cytop Net