ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Oραμα

Η Δημοτική Μηχανή

Αναπτυξιακά έργα

Ο Δήμος Λεμεσού ως
Πολεοδομική Αρχή

Κυκλοφοριακά και
Οδικά έργα

Υγεία /Καθαριότητα/
Περιβάλλον

Κοινωνική Μέριμνα

Νεολαία και Αθλητισμός

Πολιτιστική Δράση

Δωρεές

Επιτροπές

Η Δημοτική Μηχανή

Επικοινωνιακή πολιτική και ανάπτυξη σχέσεων του Δήμου

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της εποικοινωνίας με τους δημότες, τους κυβερνητικούς φορείς,  τους διεθνείς φορείς και άλλα σύνολα,  ο Δήμος Λεμεσού αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της επικοινωνιακής του πολιτικής.Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει οι ακόλουθες ενέργειες:

Επικοινωνιακή πολιτική

Δημιουργία Ιστοσελίδας

Για την καλύτερη προβολή του Δήμου αλλά και της πόλης γενικότερα όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό ο Δήμος έχει προχωρήσει στη δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο.

( www.limassolmunicipal.com.cy )

Ατυπες Περιφεριακές Επιτροπές

Λόγω αντικειμενικών δυσκολιών που προέκυψαν, δεν κατέστη δυνατό να προχωρήσει ο Δήμος στη σύσταση Συνοικιακών Συμβουλίων. Παρόλα αυτά ο Δήμος Λεμεσού έχει προβεί στις αναγκαίες ενέργειες ώστε να δημιουργηθούν ατυπες περιφερειακές επιτροπές στις οποίες να συμμετέχουν οι κοινοτάρχες και εκπρόσωποι των οργανωμένων συνόλων. Αυτές οι επιτροπές θα λειτουργούν αμφίδρομα ως κανάλι εποικοινωνίας μεταξύ του Δήμου και των κατοίκων των ενοριών.

Aτυπο Συμβούλιο Δημάρχων

Εχει συσταθεί Συμβούλιο από όλους τους Δημάρχους της μείζονος Λεμεσού, στο οποίο προεδρεύει ο Δήμαρχος Λεμεσού, και το οποίο ασχολείται με τη μελέτη προβλημάτων που αφορούν το σύνολο των δημοτών τους.

Eκδοση Ενημερωτικού Δελτίου

Ο Δήμος Λεμεσού έχει τροχιοδρομήσει, την έκδοση του πρώτου ενημερωτικού δελτίου του Δήμου .Το ενημερωτικό αυτό δελτίο εκδίδεται ανά τετραμηνία Κύριος στόχος της έκδοσης αυτής είναι η ενίσχυση της εικόνας του Δήμου Λεμεσού, και η δημιουργία μιας δυναμικής γραμμής επικοινωνίας με τους δημότες και με τις υπόλοιπες ομάδες συνεργατών για την καταγραφή των απόψεων τους, την καλύτερη δυνατή ενημέρωση τους και κατ'επέκταση την προβολή του έργου του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου

Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών

Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας για συνεχή αναβάθμιση, αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των δημοτών δημιουργήθηκε το Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στις 4 Οκτωμβρίου 1999.

Βασικός στόχος της υπηρεσίας, είναι η βελτίωση της επικοινωνίας με τους δημότες της Λεμεσού και η άμεση επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Επιπρόσθετα, το Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών θα αποτελεί σημείο αναφοράς και ενημέρωσης για τους δημότες, σχετικά με τις υπηρεσίες του Δήμου.

Τα αιτήματα των δημοτών μπορούν να διοχετεύονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης με:

  • προσωπικές επισκέψεις

  • τηλεφωνική επικοινωνία

  • γραπτή επικοινωνία

Με στόχο την αποτελασματικότερη λειτουργία του γραφείου έχει εφαρμοστεί πλήρως μηχανογραφημένο σύστημα, συνεπώς κατά την υποβολή του αιτήματος οι δημότες θα πρέπει απαραιτήτως να αναφέρουν το ονοματεπώνημο, τον αριθμό ταυτότητας, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο τους.

Αρθρογραφία

Με σκοπό την παρουσίαση της πόλης της Λεμεσού στο εξωτερικό,  έχουν κατά καιρούς καταχωρηθεί άρθρα σε εφημερίδες ξένων χωρών.

Διενέργεια δημοσκοπήσεων

Η συλλογή των αντιλήψεων των δημοτών σε συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την πόλη αλλά και ευρύτερα των απόψεων τους, αποτελεί μία σημαντική πηγή πληροφόρησης για τη βελτίωση της λειτουργίας της Δημοτικής Μηχανής. Αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη ο Δήμος διενεργεί δημοσκοπήσεις με απώτερο σκοπό την άντληση και επεξεργασία πληροφοριών που αντικατοπτρίζουν τις απόψεις των δημοτών.

Η Δημοτική Μηχανή

Main Page

©2000 Cytop Net