ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Oραμα

Η Δημοτική Μηχανή

Αναπτυξιακά έργα

Ο Δήμος Λεμεσού ως
Πολεοδομική Αρχή

Κυκλοφοριακά και
Οδικά έργα

Υγεία /Καθαριότητα/
Περιβάλλον

Κοινωνική Μέριμνα

Νεολαία και Αθλητισμός

Πολιτιστική Δράση

Δωρεές

Επιτροπές

Oραμα

Η απόφαση για την υλοποίηση της έκδοσης των πεπραγμένων (1997-1999) του Δήμου Λεμεσού, εκφράζει την υποχρέωση μας για ενημέρωση των δημοτών και των συνεργατών μας, αλλά και την πρόθεση του Δημοτικού Συμβουλίου και εμένα προσωπικά για απολογισμό για το έργο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, το οποίο είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας.

Ο εικοστός πρώτος αιώνας βρίσκει τη Λεμεσό με σωρεία αναγκών και προβλημάτων όπως κάθε σύγχρονη και ζωντανή πόλη και το Δήμο με πενιχρές οικονομικές δυνατότητες χωρίς αυτό να μας καθηλώνει σε δράση και ανάλογη προσπάθεια για επίλυση τους. Οι ανάγκες της πόλης σε θέματα αναπτυξιακών, οδικών και άλλων έργων είναι τεράστιες, αλλά και οι προοπτικές για την πόλη μας είναι απεριόριστες.

Με όραμα, προγραμματισμό και ανάλογη δραστηριοποίηση θέσαμε τα θεμέλια ανατροπής των όποιων αρνητικών δεδομένων.Αφετερία μας αποτέλεσε η αναβάθμιση της κινητήριας δύναμης που είναι η δημοτική μηχανή, με το σχεδιασμό του πρώτου πενταετούς προγράμματος ανάπτυξης με μελέτες και ανάλογες εφαρμογές σε θέματα διοίκησης προσωπικού, βελτίωση των διαδικασιών και οργάνωσης και τη δημιουργία του τμήματος εξυπηρέτησης δημοτών.

Πυρήνα των προσπαθειών μας αποτέλεσαν όχι τα μεγαλεπήβολα έργα εντυπώσεων αλλά τα βασικά έργα υποδομής .Ο στόχος του Τοπικού Σχεδίου, του Σχεδίου Περιοχής του Κέντρου της Πόλης και του Πενταετούς Αναπτυξιακού προγράμματος είναι η αναβάθμιση των περιβαλλοντικών συνθηκών, η αύξηση του πρασίνου,η διάσωση της αρχιτεκτονικής και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς,η αξιοποίηση των σημαντικών και αξιόλογων χώρων και κτιρίων της πόλης και γενικά η αειφόρος ανάπτυξη.

Επιδίωξη όλων μας,  με πρόταξη το συμφέρον της πόλης μας, αποτέλεσε η αρμονική συνεργασία και ομοψυχία Δημάρχου,  Δημοτικού Συμβουλίου και δημοτικής υπηρεσίας και παράλληλα η ενδυνάμωση των σχέσεων με τους φορείς και τα κοινωνικά σύνολα της πόλης μας. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι η σταθερή πορεία για την επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων μας, που δεν είναι άλλοι από τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των δημοτών, ένα πιο ανθρώπινο και καθαρό περιβάλλον, τη μετατροπή της πόλης μας σε ένα κέντρο πολιτισμού,το ξαναζωντάνεμα μαζί με τις νέες γενιές της παλιάς και νοσταλγικής Λεμεσού, και την κατάκτηση ενός ελπιδοφόρου μέλλοντος για όλους τους δημότες μας.

Main Page

©2000 Cytop Net