logo blank_gr
slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide7 slide8 slide9
Εκδηλώσεις

Ομιλίες Δημάρχου Λεμεσού, κ. Ανδρέα Χρίστου

«Τα χρέη των Δήμων»
΄Αρθρο του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Ανδρέα Χρίστου

Διάφορες δηλώσεις πρόσφατα, αλλά και δημοσιεύματα στον τύπο προσπαθούν να πείσουν την κοινή γνώμη ότι οι Δήμοι είναι καταχρεωμένοι, αδυνατούν να πληρώσουν τις δόσεις τους και ότι λίγο – πολύ αποτελούν δημόσιο κίνδυνο.

Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.  Τα συνολικά χρέη των Δήμων δεν είναι €600 εκ. όπως ισχυρίζονται και επαναλαμβάνουν κάποιοι, αλλά €320 εκ., χρέος το οποίο εξυπηρετείται συστηματικά και ανελλιπώς από όλους σχεδόν τους Δήμους.  Οι μεμονωμένες εξαιρέσεις έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι οι Δήμοι υπέστησαν σοβαρές περικοπές σε ότι αφορά την κρατική χορηγία, αλλά έχασαν και σημαντικό μέρος των εισοδημάτων τους, σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι και 40%, λόγω της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης, της εκ των πραγμάτων μείωσης της ανάπτυξης, κλεισίματος επιχειρήσεων και άλλων παρενεργειών της κρίσης.

Για να θυμηθούμε και λίγο τα γεγονότα, το 2006 η τότε Κυβέρνηση Τάσσου Παπαδόπουλου με τη σύμφωνη γνώμη και τη βοήθεια της ΄Ενωσης Δήμων έκαμε ένα πολύ ουσιαστικό βήμα για την οικονομική στήριξη των Δήμων, προτείνοντας και υλοποιώντας πλήρη αναδιάρθρωση των τότε χρεών τους.  Οι Δήμοι σε καιρούς δύσκολους και χαλεπούς από το 1960 και μετά έκαμαν αρκετά δάνεια από διάφορες πηγές, συνήθως με ψηλά επιτόκια για να εξυπηρετήσουν άμεσες και πιεστικές ανάγκες αναπτυξιακών έργων.  Η αναδιάρθρωση που ήταν δύσκολη αλλά απαραίτητη, οδήγησε στο να συγκεντρωθούν όλα τα χρέη των Δήμων σε τρεις (3) τράπεζες με πολύ χαμηλό επιτόκιο και με περίοδο χάριτος πέντε (5) ετών.  Από το 2007 μέχρι το 2011, οι Δήμοι πλήρωναν μόνο τους τόκους και από το 2012 και μετά άρχισαν να πληρώνουν και το χρεωλύσιο.

Δεν πρέπει και δεν μπορεί να προβάλλεται ισχυρισμός για μη  εξυπηρέτηση δανείων από τους Δήμους, διότι με την αναδιάρθρωση συμφωνήθηκε μεταξύ Κυβέρνησης και ΄Ενωσης Δήμων ότι οποιοσδήποτε Δήμος για οποιουσδήποτε λόγους δεν κατέβαλλε τη δόση του, είχε το δικαίωμα η Κυβέρνηση να την αφαιρεί από την κρατική χορηγία που του αναλογούσε.

Επομένως ακόμα και σε εκείνες τις ελάχιστες περιπτώσεις που δεν καταβλήθηκαν έγκαιρα οι δόσεις, η Κυβέρνηση είχε στα χέρια της αυτή τη συμφωνία, την οποία μπορούσε να υλοποιήσει, ώστε να μην υπάρχουν έστω και ορισμένες απλήρωτες δόσεις.

Τα χρέη που αποπληρώνουν σήμερα οι Δήμοι δεν έγιναν τα τελευταία οκτώ (8) χρόνια εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων.  Αποτελούν χρέη τα οποία δημιουργήθηκαν σε παλαιότερες δύσκολες εποχές όταν έπρεπε να γίνουν έργα ανάπτυξης και κυρίως να αντιμετωπιστούν τα τεράστια δημογραφικά και οικονομικά προβλήματα που έφερε η καταστροφή του 1974 και οι Δήμοι δεν είχαν τα απαραίτητα εισοδήματα για να καλύπτουν από τον τακτικό προϋπολογισμό τις υποχρεώσεις τους γι’ αυτά τα έργα. 

Ακόμα όμως και το ύψος των σημερινών δανείων που έχουν οι Δήμοι είναι απόλυτα διαχειρίσιμο.

Θα αναφέρω ως παράδειγμα το Δήμο Λεμεσού, ο οποίος θεωρείται ο πλέον χρεωμένος Δήμος και το υπόλοιπο του χρέους του είναι €61 εκ.  Το χρέος αυτό εξοφλείται με ετήσια δόση της τάξης των €4 εκ. η οποία αποτελεί περίπου το 10% των ετήσιων εσόδων του Δήμου.  Η κατάσταση είναι καλύτερη για τους πλείστους Δήμους και διερωτάται κανείς, αν το φέρει σε επίπεδο οικογενειακού προϋπολογισμού, αν κατ’ αναλογία είναι μεγάλο, για παράδειγμα, το χρέος των €61.000.- για ένα νοικοκυριό, αν το ετήσιο εισόδημα είναι €40.000.- και η ετήσια δόση που καλείται να καταβάλει η οικογένεια είναι €4.000.- ή €370.- το μήνα!

Και πάλι με αναφορά στο Δήμο Λεμεσού από την 1η Ιανουαρίου 2007 μέχρι πρόσφατα ο Δήμος μας, λόγω της οικονομικής ανάπτυξης δεν χρειάστηκε να δανειστεί έστω και ένα ευρώ, δεν έκαμε νέα δάνεια και είχε την δυνατότητα να χρηματοδοτήσει τη συμμετοχή του σε αναπτυξιακά προγράμματα, πολεοδομικά και άλλα έργα, αποκλειστικά από τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού.  Και είναι γνωστή για την περίοδο που ανασκοπούμε, από το 2007 – 2014, η πρόοδος  που επιτεύχθηκε στη Λεμεσό και ο τεράστιος όγκος έργων που έχουν υλοποιηθεί.

Αξίζει ακόμα να κάνουμε σύγκριση του συνολικού χρέους των Δήμων σε σχέση με το σύνολο των ετήσιων εσόδων τους, τα οποία ανέρχονται σε €246 εκ. Το ποσοστό των χρεών των Δήμων επί των εσόδων τους είναι 130%.  Σημειώνεται ότι με βάση εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών αυτό το ποσοστό μπορεί να φτάσει και το 250%.

Στην περίπτωση των δανείων του Κράτους τα οποία ανέρχονται σε €17.5 δισεκατομμύρια (χωρίς να υπολογίζονται οι εκκρεμούσες εγγυήσεις) με έσοδα περίπου €5.8 δισεκατομμύρια, αυτή η σχέση είναι 300%, δηλαδή υπερδιπλάσια.

Επομένως μας δημιουργείται η εντύπωση ότι οι επανειλημμένες αναφορές σε αυτό το θέμα δυστυχώς και από ορισμένους δημοσιογράφους, δεν εξυπηρετούν κανένα χρήσιμο σκοπό, δείχνουν ελλειπή ενημέρωση επί του θέματος και αθέλητα ή θεληματικά δημιουργούν μια αρνητική εικόνα σε ότι αφορά την ικανότητα των Δήμων και των Δημοτικών Συμβουλίων να διαχειριστούν με επάρκεια τα οικονομικά τους πράγματα.

Οι Δήμοι πληρώνουν τα χρέη τους και θα τα πληρώσουν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, όσες θυσίες και αν χρειαστεί να γίνουν.    Το Κράτος θα τα καταφέρει?

 

5 Δεκεμβρίου 2014


 
epohi