logo blank_gr
slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide7 slide8 slide9
Εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις

Ομιλίες Δημάρχου Λεμεσού, κ. Ανδρέα Χρίστου

Ομιλία Προέδρου του ΣΑΛΑ και Δημάρχου Λεμεσού, κ. Ανδρέα Χρίστου στην τελετή έναρξης εργασιών του συμβολαίου Ε9 για τη Φάση Β2 του Aποχετευτικού Eργου Λυμάτων και Ομβρίων της Μείζονος Λεμεσού, την Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω τον αγαπητό Υπουργό Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Κουγιάλη, ο οποίος μας τιμά με την παρουσία του στη σημερινή τελετή έναρξης των κατασκευαστικών έργων του Συμβολαίου Ε9.

Το  συγκεκριμένο Συμβόλαιο προκηρύχτηκε πριν ένα περίπου χρόνο αλλά λόγω των γνωστών γεγονότων του Μαρτίου 2013 και με το απρόσμενο τεράστιο κούρεμα των 27 εκ. ευρώ που υπέστηκε το Συμβούλιο, οι κατασκευαστικές εργασίες δεν μπορούσαν να αρχίσουν. Μετά όμως από μακρά περίοδο έντονων προσπαθειών, τελικά εξασφαλίστηκε η συναίνεση από την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης για την υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης αλλά και για τη συνέχιση των έργων. Η τράπεζα αυτή μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που αποτελούν τους κύριους χρηματοδότες του έργου, μετά από εις βάθος έλεγχο και αφού προηγουμένως εξασφάλισαν όλες τις ζητηθείσες πληροφορίες, ικανοποιήθηκαν πλήρως όσον αφορά την βιωσιμότητα του αποχετευτικού έργου, αλλά και του Συμβουλίου ως οργανισμού και πιστοποίησαν την εμπιστοσύνη τους στο ΣΑΛΑ, διαβεβαιώνοντας γραπτώς  ότι θα συνεχίσουν τη χρηματοδότηση των αποχετευτικών έργων της πόλης μας με δάνεια συνολικού ύψους 198 εκ. ευρώ, από τα οποία ήδη εκταμιεύθηκαν τα 34 εκ. ευρώ.

Πέραν από τη συναίνεση των χρηματοδοτών μας, η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, αξίας €9.5 εκ. περίπου (μαζί με το ΦΠΑ), κατέστη δυνατή μετά και την εξασφάλιση της έγκρισης του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και την διαβεβαίωση, ότι η Κυβέρνηση θα καλύψει το μεγαλύτερο ποσοστό του μέρους του κόστους που αφορά τα έργα στις δύο κοινότητες Αγίου Τύχωνα και Μουταγιάκας, το οποίο κυμαίνεται γύρω στα €2 εκ. περίπου.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Υπουργό για την αποφασιστικής σημασίας παρέμβαση και βοήθεια που παρέχει στο Συμβούλιο για την προώθηση των  αποχετευτικών έργων των αγροτικών οικισμών. Ήδη με την δική του παρέμβαση προχωρεί και η εξασφάλιση των αναγκαίων εγκρίσεων για την υλοποίηση των αποχετευτικών έργων Πύργου και Παρεκκλησιάς συνολικού κόστους γύρω στα 14 εκ. ευρώ, από τα οποία η Κυβέρνηση θα καλύψει μέσω των Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, ποσό γύρω στα 12 εκ. ευρώ. Επίσης με τη δική του παρέμβαση  προωθείται η κατασκευή του Βιολογικού Σταθμού Κ. Πολεμιδιών, συνολικού εκτιμώμενου κόστους κατασκευής 30 σχεδόν εκ. ευρώ από τα οποία η Κυβέρνηση θα συνεισφέρει ποσό γύρω στα 8.5 εκ. ευρώ.  

Tο αποχετευτικό έργο της Λεμεσού, κατασκευάζεται σε φάσεις και οι κατασκευαστικές εργασίες της Α’ Φάσης του έργου ξεκίνησαν το 1992. Τώρα υλοποιείται η τελευταία φάση των έργων.  Οι εργασίες της παρούσης Φάσης (Β2), άρχισαν τον Αύγουστο του 2006 με τα έργα επέκτασης του βιολογικού σταθμού Μονής, τα οποία ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2008.

Εξαιρετικής σημασίας είναι και τα έργα αποχέτευσης όμβριων υδάτων που εκτελέστηκαν μέχρι το 2012 συνολικού κόστους πέραν των 30 εκ. ευρώ. Εκκρεμούν όμως συμπληρωματικά έργα για άλλα 30 εκ. ευρώ, τα οποία όμως δυστυχώς αναγκαστήκαμε να αναστείλουμε λόγω της κρίσης.

Για τα έργα αυτά εργαζόμαστε αυτή την στιγμή εντατικά  και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για ένταξη τους στα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα. Είμαστε βέβαιοι ότι και γι’ αυτά τα έργα θα έχουμε πάλιν την πολύτιμη στήριξη και βοήθεια του κ. Υπουργού ούτως ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε έργα που θα βοηθήσουν στην επανεκκίνηση της οικονομίας της χώρας μας, αμβλύνοντας παράλληλα σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα πλημμυρών που αντιμετωπίζει η πόλη μας.

Το 2013 και παρά την κρίση, το Συμβούλιο εκτέλεσε έργα συνολικού κόστους €20 εκ., ενώ μέσα στο 2014 προγραμματίζεται η εκτέλεση έργων συνολικού κόστους γύρω στα €49 εκ.

Το συνολικό κόστος των έργων που εκτελέστηκαν μέχρι σήμερα ξεπερνούν το ποσό των €290 εκ. ενώ για την περίοδο 2014 μέχρι και το 2017 το Συμβούλιο προγραμματίζει νέα έργα συνολικού κόστους πέραν των 200 εκ. ευρώ περίπου περιλαμβανομένου και του νέου βιολογικού σταθμού στα Κάτω Πολεμίδια.

Κλείνοντας, θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση μου για την πρόοδο του αποχετευτι­κού συστήματος της Λεμεσού που επιτεύχθηκε με σκληρή δουλειά και με την άψογη συνεργασία όλων, του αρμόδιου Υπουργείου, των κυβερνητικών Τμημάτων, των Δήμων και Κοινοτήτων, των μελών του Συμβουλίου και κυρίως του κοινού.

 

 

 

 
epohi