logo blank_gr
slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide7 slide8 slide9
Εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις

Ομιλίες Δημάρχου Λεμεσού, κ. Ανδρέα Χρίστου

Συμβούλιο Δημάρχων Μείζονος Λεμεσού
Δημοσιογραφική διάσκεψη – Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013 στις 12.00 μ. στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού, με θέμα «Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση»

1. Η μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση απετέλεσε κατά την περίοδο 2010 – 2012 αντικείμενο εξαντλητικής συζήτησης, δεκάδων συναντήσεων και συσκέψεων, εκτεταμένου διαλόγου με όλους τους ενδιαφερόμενους περιλαμβανομένων των εκπροσώπων των κομμάτων και της ΄Ενωσης Κοινοτήτων. Ως κατάληξη ετοιμάστηκε από το Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης της Ελλάδας διεξοδική πρόταση μεταρρύθμισης, ως επίσης και νομοσχέδια τα οποία κατατέθηκαν στη Βουλή και ξεκίνησε η συζήτηση τους, η οποία διακόπηκε μεταξύ άλλων και λόγω των επερχόμενων προεδρικών εκλογών.

2. Αυτή τη στιγμή ΄Αγγλοι εμπειρογνώμονες που ορίστηκαν από το αρμόδιο Υπουργείο κάνουν κύκλο επαφών και συζητήσεων για το υπό αναφορά θέμα. Δεν γνωρίζουμε τους όρους εντολής τους, ούτε το χρονοδιάγραμμα των επαφών και της ετοιμασίας των απόψεων τους.

3. Παρά ταύτα η ΄Ενωση Δήμων και οι Δήμοι πρέπει να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν όλα τα ενδεχόμενα και κυρίως τις τυχόν απαράδεκτες απαιτήσεις από πλευράς Τρόϊκας η τυχόν άστοχες και βιαστικές εισηγήσεις οποθενδήποτε και αν προέρχονται.

4. Επί τάπητος παραμένει η αδιαμφισβήτητη πρόκληση για ενίσχυση και διεύρυνση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην βάση των αρχών του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η πολιτική ευθύνη για αποτελεσματική διαχείριση των τοπικών υποθέσεων. Αυτό πρακτικά σημαίνει καλύτερες υπηρεσίες προς τους δημότες, ταχύτερη ανταπόκριση και χαμηλότερο δυνατό κόστος. Προς αυτή την κατεύθυνση θετικά θα μπορούσε να συμβάλει ο από πλευράς Κυβέρνησης σαφέστερος καθορισμός του εύρους της διοικητικής αποκέντρωσης που επιδιώκεται στα πλαίσια της επιχειρούμενης μεταρρύθμισης.

5. Κυρίαρχο στοιχείο για την επίτευξη των ως άνω είναι η πρόνοια του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης για οικονομική αυτοτέλεια των Τοπικών Αρχών. Επομένως σε οποιαδήποτε μεταρρύθμιση διοικητική, νομοθετική, θεσμική πρέπει να προβλέπονται ρητά και απερίφραστα ανάλογοι και σταθεροί πόροι (το ύψος και η προέλευση τους) που χωρίς παζαρέματα και παρακάλια θα καταλήγουν στις Τοπικές Αρχές.

6. Διαφωνούμε με την δημιουργία νέων αχρείαστων και δαπανηρών στην λειτουργία τους οργάνων και ειδικότερα διαφωνούμε με την δημιουργία της λεγόμενης δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο τόπος μας είναι πολύ μικρός για κάτι τέτοιο και για μας πυρήνας και κύτταρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι οι εκλεγμένες Τοπικές Αρχές (Δήμοι και Κοινότητες). Αυτούς πρέπει να ενισχύσουμε με κάθε τρόπο και όχι να αφαιρούμε εξουσίες τις οποίες να μεταφέρουμε σε άλλα όργανα.

7. Διαφωνούμε με την άκριτη μείωση του αριθμού των Δήμων, την αποψίλωση και αποδυνάμωση των Δήμων, τη μείωση των αρμοδιοτήτων τους και την με οποιοδήποτε πρόσχημα υποκατάσταση τους.

8. Διαφωνούμε με τη δημιουργία ανεξάρτητης Επιτροπής για προσλήψεις, προαγωγές κλπ του προσωπικού όλων των Δήμων κατά το πρότυπο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας. Αποτελεί απεμπόληση και ακρωτηριασμό αρμοδιοτήτων και εξουσιών των Δημοτικών Αρχών.

9. Εισηγούμαστε:

· Επανασχεδιασμό της οργανωτικής δομής των Δήμων με βάση τα πλέον σύγχρονα και επιτυχή πρότυπα διεθνώς.
· Κατάλληλο εξοπλισμό, τεχνολογία, εκπαίδευση και επιμόρφωση προσωπικού.
· Πιστοποίηση με βάση διεθνή πρότυπα.
· Ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
· Εσωτερικό έλεγχο. Λογοδοσία (accountability).
· Μείωση προσωπικού
· Ανάθεση υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα με την διαδικασία προσφορών.
· Δημιουργία διαδημοτικών συμπράξεων και οργανισμών.
· Δημιουργία κοινοπραξιών με τον ιδιωτικό τομέα.
· Δημιουργία Οργανισμών ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου για κοινή σε κάθε επαρχία διαχείριση θεμάτων, όπως αποκομιδή σκυβάλων, οδοκαθαρισμός, συντήρηση οδικού φωτισμού και φώτων τροχαίας και άλλα (τα παραδείγματα των ΣΑΛ και ΣΥΛ είναι επιτυχή).
· Συνένωση υφιστάμενων κοινών υπηρεσιών Δήμων με ταυτόχρονη ριζική αναδιάταξη και αναδιοργάνωση, με στόχο την μείωση προσωπικού και κόστους.

10. Οι Κοινότητες δεν μπορούν και δεν πρέπει να παραμείνουν εκτός των συγκεκριμένων συζητήσεων και σχεδιασμών. Πρέπει να δοθούν κίνητρα για συνένωση και μετεξέλιξη ομάδων κοινοτήτων σε Δήμους και για ένταξη κοινοτήτων σε υφιστάμενους Δήμους. (Στην μελέτη των Ελλαδιτών εμπειρογνωμόνων και τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα υπάρχει πλούσιο υλικό για το θέμα). Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι ενιαία όπως και οι σχετικοί δυο νόμοι (Δήμοι και Κοινότητες) πρέπει να αντικατασταθούν από ενιαία νομοθεσία (υπάρχει ήδη πλήρως επεξεργασμένο νομοσχέδιο).

11. Οι Δήμοι έχουν απωλέσει με τις περικοπές που επιβλήθηκαν τα τελευταία τρία (3) χρόνια μέχρι και 45% περίπου της κρατικής χορηγίας που έπαιρναν με διάφορες μορφές.

Την ίδια στιγμή προέβησαν οι ίδιοι σε ουσιαστικές εξοικονομήσεις με την μείωση προσωπικού, την αγορά υπηρεσιών, την μείωση υπερωριών, την μείωση μισθών και ωφελημάτων, την αύξηση της παραγωγικότητας και άλλα μέτρα.

12. Διαφωνούμε με την εισήγηση που ακούστηκε για αναδιανομή της κρατικής χορηγίας που παραχωρείται στους Δήμους. Ο τρόπος κατανομής της είναι το αποτέλεσμα πολλών συζητήσεων στο παρελθόν, έχει δοκιμαστεί για πολλά χρόνια, είναι δίκαιος και αντιπροσωπευτικός και μόνο αναστάτωση και κλίμα αντιπαράθεσης δημιουργούν οι εισηγήσεις για αναθεώρηση του.

13. Το ίδιο έντονα διαφωνούμε με την άποψη που ακούστηκε για κατανομή της χορηγίας από το αρμόδιο Υπουργείο. Αυτή η εισήγηση είναι επιεικώς απαράδεκτη και οπισθοδρομική και απλώς στοχεύει στην αφαίρεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών από τους Δήμους και την ΄Ενωση Δήμων.

14. Εκφράζουμε την εκτίμηση μας προς το Συνδικαλιστικό Κίνημα και δηλώνουμε την ετοιμότητα μας να συνεργαστούμε με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Την ίδια στιγμή έχουμε αρχίσει την επαναξιολόγηση προνοιών των συλλογικών συμβάσεων και άλλων συμφωνιών που δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές πραγματικότητες. Προσβλέπουμε σύντομα να ολοκληρώσουμε τον θεσμοθετημένο διάλογο για την διόρθωση των όποιων στρεβλώσεων και τον εξορθολογισμό σειράς προνοιών και συμφωνιών.

15. ΄Ολοι οι Δήμοι της Κύπρου βρίσκονται στα όρια τους. Το ίδιο ισχύει και για τις Τοπικές Κοινωνίες, η ποιότητα ζωής των οποίων βρίσκεται επί ξυρού ακμής. Δεν θα δεχθούμε περαιτέρω συρρίκνωση της ικανότητας των Δήμων να προσφέρουν τις απαραίτητες υπηρεσίες στους δημότες τους, όπως αυτές καθορίζονται από τον περί Δήμων Νόμο και σειρά άλλων νομοθεσιών και διεθνών, όπως και ευρωπαϊκών συμβάσεων και οδηγιών.

16. Καταδικάζουμε την προσπάθεια, από κάποιους ενσυνείδητα, από άλλους λόγω άγνοιας ή μιμητισμού, απαξίωσης των Δήμων, των Δημάρχων και γενικά των τοπικών αρχών. Μια τέτοια προσπάθεια, ανεξάρτητα από τις προθέσεις της, συνιστά υπονόμευση της δημοκρατίας και αμφισβήτηση του αναφαίρετου δικαιώματος των δημοτών να διαχειρίζονται κατά την κρίση τους τις τοπικές τους υποθέσεις μέσω των εκλεγμένων εκπροσώπων τους.

Συγκρούεται κάθετα με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οδηγεί την χώρα μας δεκαετίες πίσω.

Οι Δήμοι, οι Δήμαρχοι και τα Δημοτικά Συμβούλια προσέφεραν ανεκτίμητες υπηρεσίες στον Κυπριακό λαό στα χρόνια της αποικιοκρατίας, όταν συνιστούσαν μια από τις ελάχιστες αντιπροσωπευτικές επάλξεις του κυπριακού λαού. Το ίδιο και στα χρόνια της γένεσης και της εδραίωσης της ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας, στα πολύ δύσκολα χρόνια μετά την καταστροφή του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής.

Το ίδιο πολυσχιδές και ογκώδες έργο έχουν να παρουσιάσουν οι Δημοτικές Αρχές και κατά την πρόσφατη περίοδο από το 1986 μέχρι σήμερα. Μόνο επιλήσμονες ή νεοφανείς κριτές μπορούν να το λοιδωρούν και να το υποβαθμίζουν.

Σημειώνουμε τέλος ότι πολλές από τις πιο πάνω θέσεις μας συμπίπτουν με προγραμματικές δηλώσεις του νυν Προέδρου της Δημοκρατίας που διατυπώθηκαν κατά την προεκλογική εκστρατεία και αφορούν την διατήρηση των Δήμων, την συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών και την εκχώρηση περισσότερων εξουσιών στις τοπικές αρχές.

 

 

 

 
epohi