logo blank_gr
slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide7 slide8 slide9
Εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις

Ομιλίες Δημάρχου Λεμεσού, κ. Ανδρέα Χρίστου

Ομιλία του Προέδρου
της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου κ. Ανδρέα Χρίστου
στην 28η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου
(Καταστατικό Μέρος)
 Λευκωσία, 8 Νοεμβρίου 2011

_______________________

 

Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι,
Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συνεργάτες,

Σας καλωσορίζω στη σημερινή Γενική Συνέλευση της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου, που έχει πανηγυρικό χαρακτήρα λόγω του ότι η ΄Ενωσή μας συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ζωής και η οποία αποτελεί τη σημαντικότερη εκδήλωση συλλογικής παρουσίας και έκφρασης των Δημοτικών Τοπικών Αρχών.

Εκτεταμένη αναφορά στην ίδρυση και την ιστορία της ΄Ενωσης Δήμων θα γίνει στο τελετουργικό μέρος της Συνέλευσης που ακολουθεί.  Επίσης αναλυτικός απολογισμός  του έτους 2010 σας έχει ήδη σταλεί για πλήρη ενημέρωσή σας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την εδώ παρουσία σας για να συζητήσουμε αυτήν την ώρα μαζί τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρονιάς και τις ανησυχίες μας αλλά και τα σχέδια μας για ένα καλύτερο μέλλον για τους Δήμους και τους Δημότες μας.

Το 2010 ήταν μια χρονιά με έντονη δραστηριότητα της ΄Ενωσης Δήμων στην διάρκεια της οποίας προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε όσα θέματα παρουσιάστηκαν, να προωθήσουμε ζητήματα που εκκρεμούσαν, κυρίως λόγω της φύσης τους και των χρονοβόρων διαδικασιών, αλλά και να προβάλουμε ζητήματα στρατηγικής σημασίας για τις Τοπικές Αρχές.

Η ΄Ενωση Δήμων παρέστη ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών πολλές φορές για συζήτηση αρκετών νομοσχεδίων για τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου.

Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει η συζήτηση του Νομοσχεδίου του 2008 και ειδικότερα οι πρόνοιες που αφορούν τους πίνακες για την αύξηση των οροφών των διαφόρων δημοτικών τελών και δικαιωμάτων.

Δυστυχώς με απογοήτευση διαπιστώσουμε ότι το θέμα αυτό δεν αντιμετωπίστηκε από τη Βουλή κατά τον τρόπο που θα ήθελαν οι Δήμοι, παρά τη στήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών στις προτάσεις που υποβλήθηκαν από τη ΄Ενωση Δήμων για διαφοροποίηση της προσέγγισης των δημοτικών φορολογιών και την ανάληψη του όποιου πολιτικού κόστους για τον καθορισμό των δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους αιρετούς αξιωματούχων των Δήμων.

Το θέμα εκκρεμεί και έχουν ήδη γίνει παραστάσεις προς όλους τους Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων για μια πιο συγκεκριμένη προσέγγιση στο θέμα ούτως ώστε το συντομότερο να καταλήξουμε σε θετικό αποτέλεσμα.

Η ΄Ενωση Δήμων ολοκλήρωσε την εργασία για την ετοιμασία του προσχεδίου νομοσχεδίου για τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου και του προσχεδίου Δημοτικών Κανονισμών για τη συγκέντρωση, διαχωρισμό, συλλογή και διάθεση των οικιακών και άλλων αποβλήτων και το υπέβαλε στο Υπουργείο Εσωτερικών για προώθηση ενώ τώρα βρίσκεται στη Γενική Εισαγγελία.

 Αναθεώρησε το προσχέδιο των περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων Κανονισμών, μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με την αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των προνοιών του περί της Ίδρυσης των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου, και το προώθησε για δημοσίευση, ως προτύπου, υπό το Δήμο Λευκωσίας.

Το διαχρονικό θέμα των δικαστικών ενταλμάτων που αφορούν τους Δήμους και δεν έχουν εκτελεστεί, έτυχε χειρισμού και μέσα στο 2010 με διαβουλεύσεις με την Αστυνομία και καταλήξαμε σε συμφωνία για πρόσληψη ειδικών Αστυνομικών με βάση την κείμενη νομοθεσία και οι οποίοι θα τοποθετηθούν ειδικά για την είσπραξη δικαστικών ενταλμάτων των Δήμων που υπέβαλαν σχετικό αίτημα.

Αναφορικά  με την αδειοδότηση και λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών μικρών ιδιωτικών αναπτύξεων, οι οποίες θεωρούνται δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές, η ΄Ενωση Δήμων συμμετείχε σε εντατικές διαβουλεύσεις για την  τροποποίηση της σχετικής Νομοθεσίας και κατέθεσε τις τελικές της θέσεις και απόψεις επί των προτάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Συνεχίστηκαν και μέσα στο 2010 οι διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Εσωτερικών αναφορικά με το προσχέδιο / νομοσχέδιο για τροποποίηση του περί Γάμου Νόμου, και υποδείξαμε ότι πρέπει να προωθηθούν οι τροποποιήσεις με τις οποίες να διασφαλίζονται αφενός η βελτίωση των προϋποθέσεων τέλεσης πολιτικών γάμων και αφετέρου η προστασία του θεσμού του γάμου από τους επιτήδειους.

Το θέμα της κατάργησης του θεσμού του Κοινοτάρχη στους Δήμους επανήλθε για τροποποιήσεις, που αφορούν βασικά τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων των επηρεαζόμενων Κοινοταρχών στους Δήμου, συζητήθηκε με το Υπουργείο Εσωτερικών και υποβλήθηκαν οι διαφωνίες μας με τις προτεινόμενες θέσεις του Υπουργείου, με παράκληση όπως μη προχωρήσουν αυτές και επανεξεταστούν στα πλαίσια της προσπάθειας εκσυγχρονισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κύπρου.

Αναφορικά με το προσχέδιο των δημοτικών κανονισμών για τους χώρους στάθμευσης για δημόσια χρήση από το κοινό, παρατηρούμε ότι δεν προχωρεί η όλη διαδικασία προώθησής τους με επίκληση νομοτεχνικών κωλυμάτων.  Η ΄Ενωσή μας υπέδειξε διεξόδους μέσω τροποποίησης της κείμενης νομοθεσίας για βελτίωση των διαδικασιών προώθησης της δευτερογενούς νομοθεσίας, όμως το θέμα αυτό παρά τη στήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών δεν προχωρεί για λόγους που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε.

Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, στα πλαίσια της ανάληψης κοινών δράσεων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, βοηθήσαμε με κινητοποίηση Δήμων ώστε  να καταστεί δυνατός ο έλεγχος της εφαρμογής της Νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΄Ενωσης Δήμων μετά από μακρά συζήτηση και περίσκεψη ενέκρινε το νέο προσχέδιο πρότυπων Δημοτικών Κανονισμών για τη χορήγηση σύνταξης στους Δημάρχους για αντικατάσταση των υφιστάμενων Δημοτικών Κανονισμών.  Οι νέοι Κανονισμοί αποσκοπούν στη συμπλήρωση κάποιων κενών που διαπιστώθηκαν από την εφαρμογή των κείμενων κανονισμών, στην άρση κάποιων διαπιστωθεισών αδικιών στα παρεχόμενα ωφελήματα και στη διασφάλιση της ομοιομορφίας για το θέμα αυτό σε όλους τους Δήμους.  Ακολούθως οι Κανονισμοί αυτοί, διαβιβάστηκαν στο Δήμο Λάρνακας για έγκριση και δημοσίευσή τους ώστε να ακολουθήσει η υιοθέτησή τους από τους υπόλοιπους Δήμους.

Στα τεχνικά θέματα συνεχίστηκε και μέσα στο 2010 η προσπάθεια της ΄Ενωσης για συντονισμό των Δήμων με στόχο την εφαρμογή ομοιόμορφων διαδικασιών και ερμηνειών σε ότι αφορά τα θέματα αυτά με άμεση εμπλοκή και του δικτύου Δημοτικών Μηχανικών.

Θέματα που απασχόλησαν το δίκτυο των Μηχανικών ήταν τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται από τις αρμόδιες αρχές σε σχέση με όρους και τις μοναδιαίες τιμές για την επανόρθωση εκσκαφών και γενικά σε σχέση με τις εγκαταστάσεις αρχών κοινής ωφελείας και παροχέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε δρόμους και πεζοδρόμια.

Συζητήθηκε επίσης το ενδεχόμενο αλλαγής της διαδικασίας επανόρθωσης των εκσκαφών αλλά συμφωνήθηκε και με έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει πρώτα τα μελετηθεί σε βάθος και να θεσμοθετηθεί σωστά, προτού να μπει σε εφαρμογή αποτελεσματικά.

Αποφασίστηκε να ακολουθηθεί η γνωμάτευση του Νομικού μας Συμβούλου ότι η γνησιότητα των υπογραφών στις αιτήσεις και στα έγγραφα που υποβάλλονται στα πλαίσια αξιολόγησης αίτησης για άδεια οικοδομής θα πρέπει να ελέγχεται/πιστοποιείται,  τόσο στις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης της ακίνητης ιδιοκτησίας είναι εταιρεία όσο και στις περιπτώσεις συνιδιοκτητών / φυσικών προσώπων.

Η πολιτική φύτευσης δέντρων στα πεζοδρόμια συζητήθηκε εκ νέου ενώπιον του Δικτύου και συμφωνήθηκε ότι η φύτευση δέντρων σε πεζοδρόμια θα πρέπει να λάβει υπόψη διάφορες σημαντικές παραμέτρους οι οποίες καταγράφηκαν.

Κατά το 2010 την ΄Ενωση Δήμων απασχόλησαν επίσης τροποποιήσεις της νομοθεσίας που διέπει την αδειοδότηση και τιτλοποίηση αναπτύξεων (πολεοδομική αμνηστία) με στόχο την παροχή δυνατότητας έκδοσης πιστοποιητικών «έγκρισης» και στη συνέχεια τίτλων ιδιοκτησίας σε περιπτώσεις αναπτύξεων που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της πολεοδομικής και οικοδομής τους άδειας και έγιναν οι παρεμβάσεις ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών.

Συνεχίστηκε η προσπάθεια για την αναθεώρηση των εντύπων αίτησης αλλά και των διαδικασιών εξέτασης των υποβαλλομένων αιτήσεων για την έκδοση άδειας οικοδομής, με σκοπό την απλοποίησή τους και την ομοιόμορφη εφαρμογή τους από όλες τις αρμόδιες αρχές, δηλαδή Δήμους και Επαρχιακές Διοικήσεις με ενεργό συμμετοχή σε ομάδα εργασίας υπό την προεδρία του Υπουργείου Εσωτερικών στην οποία συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι των Επαρχιακών Διοικήσεων και του ΕΤΕΚ. 

Την ίδια περίοδο συνεχίστηκε η προσπάθεια αναθεώρησης των σχεδίων και των τεχνικών όρων για διαχωρισμούς οικοπέδων και για την κατασκευή δρόμων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η προσπάθεια για την αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών γύρω από τον τρόπο λειτουργίας της κινητής τηλεφωνίας, το ρόλο των σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και τον τρόπο ελέγχου τους, συνεχίστηκε και μέσα στο 2010.  Στα πλαίσια αυτά η ΄Ενωση Δήμων Κύπρου σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής Φυσικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και ΄Εργων, ετοίμασε και εξέδωσε σχετικό ενημερωτικό έντυπο σε απλή μορφή και γλώσσα, το οποίο και διατέθηκε δωρεάν σε  εκατό χιλιάδες αντίτυπα.

Παράλληλα με τις υπόλοιπες της δράσεις και πέραν από τη συμμετοχή της σε συνεδρίες της Βουλής, Υπουργείων και Τμημάτων για διάφορα θέματα που προέκυψαν, η ΄Ενωση Δήμων συμμετείχε ενεργά σε μόνιμες και ad-hoc επιτροπές και ομάδες των διαφόρων υπουργείων για συζήτηση και επίλυση σωρείας θεμάτων.

Στα εργασιακά θέματα, μέσα στο 2010 εφαρμόστηκαν τα Ενιαία Σχέδια Υπηρεσίας με ελάχιστα προβλήματα και γενικά με πολύ ψηλό βαθμό αποδοχής.

Συνεχίστηκε επίσης η λειτουργία των Κλιμακίων Δήμων Λευκωσίας και Λεμεσού για τα εργασιακά θέματα, συμβάλλοντας στην προώθηση της ομοιομορφίας στους όρους υπηρεσίας του προσωπικού των Δήμων.

Η ΄Ενωση Δήμων ανταποκρίθηκε θετικά και σε αίτημα των συντεχνιών για σύσταση κοινής επιτροπής Δήμων – Συντεχνιών για συνομολόγηση μιας παγκύπριας συλλογικής σύμβασης καθορίζοντας τους 4 εκπροσώπους της σε αυτή και κάνοντας τις πρώτες της συνεδρίες.  Παράλληλα άρχισε και η συγκέντρωση των συλλογικών συμβάσεων όλων των Δήμων σε ηλεκτρονική μορφή ώστε η Επιτροπή να έχει όλα τα στοιχεία ενώπιον της κατά τη διαμόρφωση του προσχεδίου της παγκύπριας συλλογικής σύμβασης.

Στον τομέα των κοινωνικών θεμάτων, μέσα στο 2010 η συμμετοχή της ΄Ενωσης Δήμων ήταν ακόμα πιο αναβαθμισμένη, με ενεργό συμμετοχή της σε συμβούλια, επιτροπές αλλά και συσκέψεις που οργάνωσαν διάφορες κυβερνητικές, κυρίως, υπηρεσίες.  Με το σκεπτικό ότι οι Τοπικές Αρχές είναι πιο κοντά στον πολίτη, έγιναν επίσης οι πρώτες προσπάθειες για συνεννόηση με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στον καθορισμό του ρόλου των Τοπικών Αρχών στον τομέα των κοινωνικών παροχών και την οικονομική στήριξή τους για αναβάθμιση των υπηρεσιών αυτών.

Μέσα στο 2010 η ΄Ενωση Δήμων μέσω της Επιτροπής Αιρετών Γυναικών είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε συνεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων που συγκάλεσε η Επιτροπή Ισότητας με θέμα το ρόλο των Τοπικών Αρχών στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών και γενικά στην προώθηση της ισότητας των φύλων.  Κατά τη συνεδρία αυτή υποβλήθηκε σημείωμα με τις θέσεις της ΄Ενωσης Δήμων αναφορικά με το θέμα.

Η Ένωση Δήμων συμμετείχε και στο Δημόσιο Διάλογο που διεξήγαγε το Γραφείο Προγραμματισμού για το Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα που αφορά τη Στρατηγική ΕΕ2020, τη συνέχεια δηλαδή της Στρατηγικής της Λισσαβώνας και εξέφρασε τις θέσεις της για ενεργότερη συμμετοχή των Δήμων στην υλοποίηση της εν λόγω στρατηγικής.

Συμπληρώθηκε μετά από συνεργασία και των Δήμων Οδηγός Δημοτικών Πολιτιστικών Χώρων ο οποίος και έχει διανεμηθεί στους Δήμους.

Στα θέματα που αφορούν τις χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια, οι Δήμοι ενημερώθηκαν έγκαιρα σχετικά με προκηρύξεις για σχέδια και έργα στον τομέα του αγροτουρισμού και της ανάπτυξης της υπαίθρου γενικά. 

Οι Δήμοι ενημερώθηκαν επίσης για προκηρύξεις προγραμμάτων στους τομείς του Πολιτισμού, του Περιβάλλοντος και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τα οποία μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, στα πλαίσια της θεματικής που αφορά την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία.

Η ίδια η ΄Ενωση Δήμων μέσα στο 2010 υλοποίησε 2 προγράμματα με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το πρώτο πρόγραμμα με την ονομασία DECISIVE αφορούσε την εκπαίδευση λειτουργών των Δήμων και εθελοντών Δημοτών στη συγγραφή προτάσεων για επιχορήγηση δράσεων τους με αδελφοποιημένες πόλεις / Δήμους του εξωτερικού ή για τη δημιουργία νέων συνεργασιών στα πλαίσια αδελφοποιήσεων. 

Το δεύτερο πρόγραμμα με την ονομασία SKILLS αφορούσε την ανάπτυξη σχέσεων και  συνεργασίας και την ενδεχόμενη δημιουργία αδελφοποιήσεων μεταξύ Δήμων της Κύπρου και της Τοπικής ΄Ενωσης Δήμων της περιοχής Lazio της Ιταλίας με σοβαρές ενδείξεις για θετική κατάληξη, αφού συνεχίζονται οι διεργασίες προς την κατεύθυνση αυτή.

Μέσα στο 2010 η ΄Ενωση Δήμων συνέχισε να παρέχει υποστήριξη στη συμμετοχή αιρετών αντιπροσώπων των Δήμων σε διάφορους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς και όργανα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, όπως:

 • στις Ετήσιες Συνελεύσεις των Ευρωπαϊκών Οργανισμών AER  και AEBR, η οποία έγινε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών,
 • στις ολομέλειες και άλλες συνεδρίες του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης,
 • στις 5 Τακτικές συναντήσεις της Ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών όπως επίσης και σε όλες τις 30 συναντήσεις των θεματικών επιτροπών.  Στα πλαίσια αυτά μία συνεδρία της Επιτροπής ENVE η οποία ασχολείται με την ενέργεια και το φυσικό περιβάλλον διοργανώθηκε στην Κύπρο με απόλυτη επιτυχία, με άμεση συμμετοχή των Γραφείων της Κύπρου και των Βρυξελλών.  Σ’ αυτήν τη συνάντηση συμμετείχαν 120 άτομα από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.  Παράλληλα με τη συνάντηση αυτή, διοργανώθηκε και σεμινάριο σχετικά με το νερό στο οποίο εκτός από τους Ευρωπαίους εκπροσώπους συμμετείχαν και εκπρόσωποι από τοπικούς Δήμους, ιδιωτικούς φορείς και του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 
 • Πλήρης ήταν επίσης η συμμετοχή και στήριξη της ΄Ενωσης Δήμων στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Δήμων και Περιφερειών (CEMR) κατά τη διάρκεια του 2010.  Μάλιστα η μια εκ των δύο ετήσιων συναντήσεων των Γενικών Γραμματέων και των Διευθυντών των Ενώσεων Δήμων και Περιφερειών μελών του CEMR, διοργανώθηκε με απόλυτη επιτυχία από την ΄Ενωση Δήμων Κύπρου στη Λευκωσία.

Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων δούλεψε πολύ συστηματικά και με οργανωμένο τρόπο στον τομέα της διαφώτισης για την Πολιτιστική μας Κληρονομιά και το Κυπριακό Πρόβλημα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, με κοινές εκδηλώσεις όλων των Κατεχόμενων Δήμων αλλά και με εκδηλώσεις των Δήμων ξεχωριστά. Σημαντική υπήρξε και κατά τη χρονιά αυτή η οικονομική εισφορά του Κράτους προς την Επιτροπή, για την οποία  και εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς την Κυβέρνηση.

Το έργο «Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη της Διοικητικής και Ηγετικής Ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» το οποίο  χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, συνεχίστηκε κανονικά καθ’ όλην τη διάρκεια του 2010 με ενεργό συμμετοχή της ΄Ενωσης Δήμων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΄Εργου.  Πέντε συνολικά ενότητες έχουν συμπληρωθεί και έγινε η προκήρυξη της κυρίως σύμβασης που θα ασχοληθεί με τα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι πριν από ενάμισυ περίπου μήνα υπογράφηκε το κυρίως συμβόλαιο του οποίου αντικείμενο είναι η ετοιμασία και η εκτέλεση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και το οποίο αναμένεται να προσφέρει ευκαιρία για αναβάθμιση των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αιρετών και μη.

Το Γραφείο μας στις Βρυξέλλες συνέχισε τη δραστηριότητα του σε πολλούς τομείς κατά τη διάρκεια του 2010, με αναβαθμισμένη λειτουργία σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια. 

Συνέχισε την έκδοση των «Δημοτικών Νέων»  στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, αναβάθμισε και αναμόρφωσε την ιστοσελίδα της ΄Ενωσης Δήμων και έδωσε επίσης υποστήριξη που ζητήθηκε για διάφορά θέματα από τα κεντρικά γραφεία.

Σημαντική ήταν η συμμετοχή σε σειρά από συνεδρίες στις οποίες συζητούνταν θέματα που ενδιαφέρουν τους Δήμους και η διάχυση της πληροφόρησης προς τους Δήμους, σε εκδηλώσεις όπως για παράδειγμα διοργάνωση στα Γραφεία των Βρυξελλών συνεδρίας του Δικτύου ELAN που ασχολείται με συγκεκριμένα θέματα και με συμμετοχή όλων των υπηρεσιακών εκπροσώπων των αντιπροσωπειών των χωρών της Ευρώπης στις Βρυξέλλες και είχε επίσης συμμετοχή το προσωπικό του Γραφείου των Βρυξελλών στα ευρωπαϊκά προγράμματα DECISIVE και SKILLS που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Το προσωπικό του Γραφείου μας συμμετείχε στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων που κατά καιρούς  εμφανίζονται για να ακουστεί η φωνή των Δήμων της Κύπρου  σε ευρωπαϊκές μελέτες και συμμετείχαν σε σειρά άλλων διεργασιών που αναφέρονται στον εκτενή απολογισμό του 2010.

Σημαντική ήταν η συμβολή τους στη δημιουργία ομοιόμορφων profile όλων των Δήμων της Κύπρου τα οποία αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα μας για να συμβάλουν στην εξεύρεση κατάλληλων εταίρων των Δήμων για Ευρωπαϊκά προγράμματα και διδυμοποιήσεις.

Επίσης,  υπέβαλαν επιτυχώς την πρόταση για το πρόγραμμα SUSTAIN το οποίο αποτελεί συνέχεια των δύο προηγούμενων προγραμμάτων για διδυμοποιήσεις  μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» και το οποίο διεξάγεται φέτος σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές των νησιών του Βορείου Αιγαίου της Ελλάδας.

Τέλος, το Γραφείο των Βρυξελλών ενίσχυσε και τις προσπάθειες διαφώτισης των Κατεχόμενων Δήμων μας με άμεση στήριξη δραστηριοτήτων τους τις Βρυξέλλες. Πέτυχαν επίσης ψηλό επίπεδο συντονισμού της Εθνικής Αντιπροσωπείας της Κύπρου στην Επιτροπή των Περιφερειών.

Στον τομέα των οικονομικών θεμάτων, μέσα στο 2010 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες που απαιτούνταν για τη χορήγηση έγκρισης εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με την αναχρηματοδότηση δανείων των Δήμων που δεν καλύπτονταν από Κυβερνητικές εγγυήσεις δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε Δήμους που ενδιαφέρονταν να διεκδικήσουν δάνεια από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα η οποία ήταν και ο επιτυχών προσφοροδότης.

Επίσης συνεχίστηκαν οι διαβουλεύσεις με τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών σχετικά με τη νέα διαδικασία χρηματοδότησης αναπτυξιακών έργων με Κυβερνητική συνεισφορά και εγγύηση. 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου διαπιστώθηκε πρόθεση των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών για αποσύνδεση της αντιμισθίας και οικονομικών ωφελημάτων των Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων  από τη μισθοδοσία των Βουλευτών.  Με άμεσες  ενέργειες η ΄Ενωση Δήμων αποκατέστησε την τάξη και επιβεβαιώθηκε και τυπικά από τα Υπουργεία η αποδοχή της αρχικής συμφωνίας «Κοντίδη» για το θέμα.

Το κλιμάκιο Οικονομικών Διευθυντών των Δήμων συνήλθε 10 φορές κατά τη διάρκεια του 2010 και ασχολήθηκε με διάφορα θέματα που αφορούν τον τομέα.  Επίσης σε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή των Οικονομικών Υπευθύνων όλων των Δήμων έγινε πλήρης ενημέρωση για τις ενέργειες, τις σκέψεις και τον υποστηρικτικό ρόλο του κλιμακίου.

΄Οσον αφορά περιβαλλοντικά θέματα, η ΄Ενωση Δήμων έχει να επιδείξει σημαντική δραστηριότητα μέσα στο 2010.

Το ΄Εργο της συλλογής ιστορικών αποθεμάτων μεταχειρισμένων ελαστικών από συνεργεία εφαρμογής ελαστικών παγκύπρια και η μεταφορά τους σε αδειοδοτημένες μονάδες για επεξεργασία, το οποίο το Υπουργείο Εσωτερικών ανέθεσε στην ΄Ενωση Δήμων, συνεχίστηκε καθόλην τη διάρκεια του χρόνου λόγω επέκτασης του συμβολαίου έτσι ώστε να συλλεγούν και τα αποθέματα ελαστικών από τις χωματερές των Δήμων.  Το ΄Εργο ολοκληρώθηκε πλήρως μέσα στο 2011 χωρίς καμιά εκκρεμότητα και οι σχετικοί λογαριασμοί υποβλήθηκαν στα Υπουργεία Εσωτερικών και Γεωργίας (Τμήμα Περιβάλλοντος) τα οποία και είχαν χρηματοδοτήσει το ΄Εργο.

Κατά τη διάρκεια του έτους, η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε να συμβάλει ενεργά στις διαπραγματεύσεις με την Green Dot για επίτευξη καλύτερων συμφωνιών για τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών.  Ο Δήμος Στροβόλου ανέλαβε τις διαπραγματεύσεις και η τελική συμφωνία του με την Green Dot εγκρίθηκε από την ΄Ενωση Δήμων και  κοινοποιήθηκε σε όλους τους Δήμους για αξιοποίηση κατά τις δικές τους διαπραγματεύσεις.

Η ΄Ενωση Δήμων εξέφρασε απόψεις για Κανονισμούς του Τμήματος Γεωργίας σχετικά με την επαγγελματική χρήση βιοκτόνων και πέτυχε τροποποιήσεις.  Οι Κανονισμοί αναμένεται να οδηγηθούν στην Ολομέλεια της  Βουλής για ψήφιση.

Σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, η ΄Ενωση Δήμων υπέγραψε σχετική συμφωνία με τη Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την υποστηρικτική δομή για την προώθηση της Χάρτας των Δημάρχων για το Κλίμα.

Επίσης συμμετείχε κατά το 2010 στις εργασίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕΔΑ) και  της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών (ΣΕΔΑΣ) στις οποίες εξετάζονται διάφορα θέματα για τη διαχείριση των αποβλήτων όπως αδειδοτήσεις μονάδων διαχείρισης αποβλήτων, μέτρα μείωσης των αποβλήτων και σωστής διαχείρισης τους και άλλα.

Πέραν των πιο πάνω θεμάτων, η ΄Ενωση Δήμων, ως συντονιστικό όργανο των Δήμων, συμμετείχε σε διάφορες συνεδρίες που οργανώθηκαν από το Τμήμα Περιβάλλοντος, την Υπηρεσία Ενέργειας, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και Αλλες επιλογές καθώς και σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος και  Γεωργίας  και Φυσικών Πόρων.

Η ΄Ενωση Δήμων Κύπρου στήριξε για μια ακόμα χρονιά τις δραστηριότητες της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών συμμετέχοντας ως παρατηρητής σε συνεδρίες κατά τις οποίες συζητήθηκαν σειρά θεμάτων που αναφέρονται στον εκτενή απολογισμό.

Καθόλην τη διάρκεια του έτους η ΄Ενωση Δήμων συμμετείχε σε διάφορες συσκέψεις και εξέφρασε τις απόψεις της αναφορικά με την εφαρμογή του Νόμου που ρυθμίζει θέματα σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης παρόχων υπηρεσιών και της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών.  Αντικείμενο των πιο πάνω συσκέψεων ήταν η παροχή διευκρινήσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την αμοιβαία αξιολόγηση και την υποβολή εκθέσεων.

Η ΄Ενωση Δήμων Κύπρου αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Τοπικές Αρχές στην Κύπρο και θέλοντας να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του εκσυγχρονισμού και ευημερίας των πολιτών ανέλαβε περί τα τέλη του 2010  την πρωτοβουλία για την εισαγωγή  ενιαίου  συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government) στους Δήμους της Κύπρου.

Προς το σκοπό αυτό προχώρησε στη σύσταση εταιρείας με το όνομα «Διαδημοτική Εταιρεία Κύπρου» στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι της Κύπρου. 

Το όλο έργο αναμένεται να υλοποιηθεί σε 4 φάσεις, δηλαδή την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, την ετοιμασία μελέτης εφαρμογής, την ετοιμασία προδιαγραφών και αξιολόγηση προσφορών και τέλος την υλοποίηση του ΄Εργου.  ΄Ηδη η ΄Ενωση Δήμων προχωρεί στην προκήρυξη προσφορών και η κατακύρωση προσφοράς αναμένεται να γίνει στις αρχές του επόμενου έτους.

Τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι Τοπικές Αρχές από την εφαρμογή του ενιαίου συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι πάρα πολλά και έχουν αξιολογηθεί ως τέτοια τόσο από τη μελέτη για την αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έγινε κατά τη διάρκεια του 2009, όσο και από το Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο στηρίζει την όλη προσπάθεια και μάλιστα επιχορηγεί τις δύο πρώτες φάσεις του ΄Εργου που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Στην προσπάθεια αυτή, σημαντική ήταν η προσφορά του Διευθυντή του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών κ. Κώστα Αγρότη και του Δημοτικού Γραμματέα Στροβόλου κ. Ανδρέα Λάμπρου τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά.

Η ΄Ενωση Δήμων βρισκόμενη πάντα σε στενή συνεργασία με τους Δήμους, γίνεται μάρτυρας και των καθημερινών προβλημάτων  που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι με κυριότερο το οικονομικό.  Ιδιαίτερα αισθητό είναι το οικονομικό πρόβλημα των Δήμων στις μέρες μας λόγω και της οικονομικής κρίσης, την οποία διέρχεται η χώρα και ολόκληρη η ανθρωπότητα.

Η Κρατική Χορηγία προς τους Δήμους αποτελεί σημαντική στήριξη και με απογοήτευση βλέπουμε φέτος ότι υπάρχει πρόθεση σημαντικής μείωσής της, για το έτος 2012.  Αντιλαμβανόμαστε τους λόγους και τις οικονομικές δυσχέρειες λόγω της κρίσης, αλλά νοιώθουμε ότι είναι πλέον καιρός να θεσμοθετηθεί η χορηγία προς τους Δήμους έτσι ώστε να μπορούν να εκτελέσουν την αποστολή τους.  Χωρίς αυτήν τη δέσμευση ο στόχος αυτός είναι αδύνατο να υλοποιηθεί. 

Στην επόμενη διετία 2011-2012 αναμένουμε ότι θα μας απασχολήσουν τα ακόλουθα θέματα:

 • Βελτίωση των Οικονομικών των Δήμων

μέσα από την Κρατική Χορηγία και από άλλους πόρους και κυρίως με το χειρισμό του μεγάλου θέματος που καθυστερεί, όχι βέβαια με υπαιτιότητα των Δήμων, αυτό της Επανεκτίμησης της Ακίνητης Ιδιοκτησίας σε συνεργασία με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για είσπραξη δίκαιου  τέλους ακίνητης ιδιοκτησίας από τους Δήμους.

 • Η  αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Τη στιγμή αυτή βρίσκονται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων δύο Νομοσχέδια στη διαδικασία της κατ’  άρθρο συζήτησης.  Το πρώτο έχει να κάνει με τη Σύσταση Τοπικών Αρχών και Συμπλεγμάτων και το δεύτερο με τη δημιουργία Επαρχιακών Συμβουλίων.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΄Ενωσης Δήμων σε σειρά έκτακτων συνεδριών της συζήτησε εις βάθος τα δύο Νομοσχέδια και υπέβαλε τις θέσεις της στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών όπου γίνεται και η συζήτηση. 

Για το πρώτο Νομοσχέδιο γίνονται παρατηρήσεις που πιστεύουμε ότι είναι λογικές και θα γίνουν αποδεκτές.  Σχετικά  με το δεύτερο Νομοσχέδιο περί Επαρχιακών Συμβουλίων η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί να μην εφαρμοσθεί άμεσα, αλλά να δοθεί χρόνος στο πρώτο Νομοσχέδιο περί Τοπικών Αρχών και Συμπλεγμάτων να εφαρμοσθεί και να δουλέψει, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ανάλογα το Νομοσχέδιο περί Επαρχιακών Συμβουλίων, για αποφυγή λειτουργικών προβλημάτων .

 • Στόχος μας άμεσος είναι η περαιτέρω αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ο εμπλουτισμός της γνώσης των Δήμων σχετικά με τις διαδικασίες για διεκδίκηση προγραμμάτων, η ετοιμασία μεσοπρόθεσμων σχεδίων ανάπτυξης των Δήμων, έτσι ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν τα προγράμματα τα οποία να ικανοποιούν τις ανάγκες τους και να τα διεκδικούν μέσα από σχετικές προτάσεις.
 • Η περαιτέρω ανάπτυξη της Συνεργασίας με την΄Ενωση Κοινοτήτων Κύπρου.
 • Στενότερη συνεργασία μεταξύ Δήμων τόσο για τη δημιουργία ενιαίων δημοτικών υπηρεσιών όσο και για την από κοινού διεκδίκηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 • Η Στενή συνεργασία με όλα τα Υπουργεία και κυρίως με το Υπουργείο Εσωτερικών για το χειρισμό θεμάτων που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και τον εκσυγχρονισμό διαφόρων Νομοθεσιών που αφορούν την πολεοδομική ανάπτυξη.
 • Στενή συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος για τη διαχείριση του θέματος των στερεών αποβλήτων των χωματερών και άλλων υλικών που επιβαρύνουν το περιβάλλον.
 • Διεκδίκηση οικονομικών πόρων για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης .
 • Στήριξη των Αντιπροσωπειών μας στην Επιτροπή των Περιφερειών, του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών και άλλα διεθνή σώματα στα οποία μετέχουμε και αξιοποίηση της ευρωπαϊκής εμπειρίας στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.
 • Συμμετοχή, στο βαθμό που χρειάζεται, στις δραστηριότητες που έχουν σχέση με την ανάληψη της Ευρωπαϊκής προεδρίας από την Κύπρο, το δεύτερο εξάμηνο του 2012.

Η ΄Ενωση Δήμων, με τη συνεχή βελτίωση στη στελέχωση και την οργάνωση της, στοχεύει στο να ανταποκριθεί στον πληρέστερο δυνατό βαθμό στο στρατηγικό της ρόλο και προορισμό,  παρέχοντας κάθε υποστήριξη και βοήθεια σε όλους τους Δήμους.

Ολοκληρώνοντας την κατάθεση μας αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο της ΄Ενωσης Δήμων κατά το υπό ανασκόπηση έτος,  κ. Χρίστο Μέση, όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και όλους τους Δημάρχους για την πολύ εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε στο χρόνο που ανασκοπούμε.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Γραμματέα της ΄Ενωσης, κ. Γιάννη Αντωνιάδη και το υπόλοιπο προσωπικό της ΄Ενωσης για την πολύτιμη βοήθεια και υποστήριξη τους στη διοίκηση της ΄Ενωσης.

Ευχαριστούμε επίσης όλους τους Δημοτικούς Γραμματείς, Δημοτικούς Μηχανικούς και Οικονομικούς Διευθυντές για τη συνεργασία τους και τον καθοριστικό τους ρόλο στο σχεδιασμό και τη διεκπεραίωση του έργου των Δήμων και της ΄Ενωσης Δήμων.
Ευχαριστούμε το νομικό μας σύμβουλο κ. Χριστάκη Χριστοφίδη και τους ελεγκτές μας Ernst & Young για τις υπηρεσίες που μας προσφέρουν.

Τέλος ευχαριστώ όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή Γενική Συνέλευση και εύχομαι σε όλους καλή δουλειά για το καλό των Δήμων και των δημοτών μας.

Σας ευχαριστώ.

 

 

 

 
epohi