logo blank_gr
slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide7 slide8 slide9
Εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις

Ομιλίες Δημάρχου Λεμεσού, κ. Ανδρέα Χρίστου

Ομιλία του Προέδρου της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου
κ. Ανδρέα Χρίστου, στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη της 1ης Νοεμβρίου
για τα τριαντάχρονα της ΄Ενωσης Δήμων, Δημοσιογραφική Εστία – Λευκωσία.

 

Η ΄Ενωση Δήμων Κύπρου, στα τριάντα χρόνια της ύπαρξης από την ίδρυση της το 1981, συνεισφέρει στην ανάπτυξη και αυτονομία των Τοπικών Αρχών, ενεργώντας ως εκπρόσωπος των συμφερόντων τους έναντι της Κυβέρνησης, της Βουλής και των άλλων δημόσιων φορέων και οργανισμών της Κύπρου και του εξωτερικού.

Αριθμεί 33 μέλη τα οποία αποτελούν το σύνολο των μέχρι πρόσφατα Δήμων της Κύπρου, από τους οποίους οι 9 είναι κατεχόμενοι.  Ο αριθμός των Δήμων, με τη δημοσίευση διατάγματος του Υπουργoύ Εσωτερικών, έχει αυξηθεί σε 39 από 21.10.2011.  Η διοίκηση της ΄Ενωσης  ασκείται από ενδεκαμελή Εκτελεστική Επιτροπή που αποτελείται από Δημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της ΄Ενωσης.

Η ΄Ενωση Δήμων στηρίζει τα Μέλη της στην προσπάθεια τους να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των δημοτών τους, με έργα και υπηρεσίες που καλύπτουν  κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής.  Η προσφορά και βοήθεια της συναντάται σε κάθε έργο των Δήμων.

Η τριαντάχρονη πορεία της ΄Ενωσης Δήμων δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα.  Αμέτρητες ήταν οι δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν στα χρόνια αυτά, αρχής γενομένης από την ίδρυσή της.

Οι προσπάθειες των Δήμων για την ίδρυση της ΄Ενωσης άρχισαν στις αρχές του 1980 με πρωτοβουλία του τότε Δημάρχου Λευκωσίας κ. Λέλλου Δημητριάδη.  Η ιδρυτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 1980 στο Δημοτικό Μέγαρο Λευκωσίας.  Σ’ αυτήν παρέστησαν εκπρόσωποι και των 15 αστικών και αγροτικών Δήμων της Κύπρου, καθώς και 2 Μέλη των Συμβουλίων Βελτιώσεως Αγίου Δομετίου και Αραδίππου.

Στη Συνέλευση αυτή εκλέγηκαν τα πρώτα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής με Πρόεδρο τον τότε Δήμαρχο Λευκωσίας κ. Λέλλο Δημητριάδη.

Όσον περίεργο και αν φαίνεται, η ΄Ενωση Δήμων δεν μπορούσε να αναγνωριστεί επίσημα σαν νομικό πρόσωπο γιατί τα μέλη της ήταν λιγότερα, τότε, από τον αριθμό που πρόβλεπε ο Νόμος.  Για να έχει νομική υπόσταση η ΄Ενωση και να γίνονται συνεισφορές σ’ αυτήν,  τα μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης Εκτελεστικής Επιτροπής προέβησαν με ιδρυτική πράξη που υπέγραψαν στις 21.1.1981, στη σύσταση του Ιδρύματος ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου και κατέθεσαν για το σκοπό αυτό το ποσό των £70!  Αυτή η διευθέτηση συνεχίστηκε μέχρι το 1986 οπότε συστάθηκαν 11 νέοι Δήμοι, έγιναν οι πρώτες εκλογές μετά από 33 ολόκληρα χρόνια και κατέστη δυνατή η εγγραφή της ΄Ενωσης Δήμων σαν «Σωματείο».

Με ικανοποίηση αναφέρω ότι η ΄Ενωση Δήμων εδώ και δύο χρόνια είναι θεσμοθετημένη διά Νόμου ως Οργανισμός Ιδιωτικού Δικαίου, πράγμα που της δίνει υπόσταση και ευελιξία για εκτέλεση της αποστολής της.

Τα  τελευταία τριάντα χρόνια, η ΄Ενωση Δήμων, ως Σώμα, κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες για στήριξη των Δήμων και συνέβαλε αποφασιστικά στο να φθάσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο σημερινό επίπεδο, ένα  βήμα πριν από τον πλήρη εκσυγχρονισμό και την αναδιοργάνωση της που θα της επιτρέπει να συγκρίνεται ευνοϊκά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση πλείστων Ευρωπαϊκών χωρών.

Χαρακτηριστικά αναφέρω μερικούς σημαντικούς σταθμούς στην πορεία της ΄Ενωσης Δήμων.

 • Η ετοιμασία του προσχεδίου για τον περί Δήμων Νόμο, συμπεριλαμβανομένης και της πρόνοιας για Δημοτικές Εκλογές, συνέβαλε τα μέγιστα στην ομαλοποίηση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την έβαλε στο δρόμο της δημοκρατίας και της προόδου.
 • Τα  Σύμφωνα Συνεργασίας με την Επιτροπή των Περιφερειών, με την Κεντρική ΄Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας, με την ΄Ενωση Δήμων Μάλτας, και με την Τοπική ΄Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Χίου, (τη σημερινή ΄Ενωση Δήμων Βορείου Αιγαίου), άνοιξαν τους ορίζοντες στους Δήμους και τους βοήθησαν να αναπτύξουν επωφελείς συνεργασίες με άλλους οργανισμούς εκτός Κύπρου, αντλώντας γνώση και εμπειρίες από αυτούς.
 • Η παρουσία της Κύπρου με αιρετούς αντιπροσώπους από τους Δήμους και τις Κοινότητες, στους σημαντικότερους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως η Επιτροπή των Περιφερειών, το Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της Ευρώπης, το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών, το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Περιφερειών, το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Παραμεθόριων Περιφερειών και άλλους, δίνει την ευκαιρία στην Κύπρο να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία διαμόρφωσης ευρωπαϊκής  πολιτικής σχετικής με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και να παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις και τις τάσεις στον τομέα αυτό.  Ταυτόχρονα δίνεται η ευκαιρία για πολιτικές παρεμβάσεις σχετικά με το Εθνικό μας θέμα, εκεί όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.
 • Η ενεργός συμβολή στην ετοιμασία της Ευρωπαϊκής Χάρτας Ισότητας μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στην Τοπική Ζωή, ανέδειξε την ΄Ενωση Δήμων ως ένα προοδευτικό οργανισμό στα μάτια της Ευρωπαϊκής Οικογένειας, με σύγχρονες απόψεις και πρακτικές ικανότητες.
 • Η προώθηση κοινής πολιτικής και πρακτικής μεταξύ όλων των Δήμων σχετικά με τις άδειες οικοδομής και άλλες άδειες, πέτυχε την απαραίτητη ομοιομορφία και  συνέβαλε στη γρηγορότερη έκδοση αδειών, στην αποφυγή λαθών και γενικά στην τήρηση της τάξης στο θέμα των αδειών.
 • Η προκήρυξη αρχών και στρατηγικής για το περιβάλλον και οι διεργασίες για την ορθή διαχείριση των σκυβάλων, σε συνδυασμό με την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανακύκλωση υλικών, δείχνουν την ευαισθησία της ΄Ενωσης Δήμων στον τομέα του περιβάλλοντος και έχουν δημιουργήσει ικανοποιητική βάση για ολοκλήρωση ενός σωστού χειρισμού σχετικών θεμάτων.
 • Η εξασφάλιση σειράς Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την ανάπτυξη ποιοτικών διδυμοποιήσεων με ευρωπαϊκές και άλλες πόλεις και η προώθηση θεματικών διδυμοποιήσεων για θέματα που ενδιαφέρουν τους Δήμους, δίνει την ευκαιρία  ανταλλαγής καλών πρακτικών και της ανάπτυξης μακροχρόνιων  συνεργασιών με Δήμους της Ευρώπης
 • Η απόκτηση ιδιόκτητου κτιρίου στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας δίνει το αίσθημα της μονιμότητας, της σταθερότητας και της δημιουργίας στην ΄Ενωση Δήμων, καθιστώντας την πλήρως αποδεκτή ως τον Οργανισμό που μπορεί να χειρίζεται τα θέματα των Δήμων και να τους στηρίζει στο δύσκολο έργο τους.
 • Το Γραφείο της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου στις Βρυξέλλες που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2005, έκτοτε σε καθημερινή βάση παρακολουθεί τη διαδικασία λήψης ευρωπαϊκών αποφάσεων που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και φροντίζει να εξασφαλίζει στους Δήμους αξιόπιστη πληροφόρηση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά χρηματοδοτικές ευκαιρίες και Ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά και σε ότι αφορά το Εθνικό Θέμα.  Όλα αυτά τα χρόνια έχει δημιουργήσει ένα εκτενές δίκτυο συνεργασίας με άλλα Γραφεία, Δίκτυα και Οργανισμούς, καθώς και με πρόσωπα επιρροής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τοπικών Αρχών.  Παρέχει επίσης υποστήριξη σε εκπροσώπους των Δήμων μας που επισκέπτονται τις Βρυξέλλες, καθώς και στην Εθνική μας Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή των Περιφερειών.  Τα τελευταία χρόνια, το γραφείο Βρυξελλών έχει αναλάβει και έχει διοργανώσει σε συνεργασία με τη Γραμματεία μας, μια σειρά από μεγάλες διεθνείς συνεδρίες, εκθέσεις και εκδηλώσεις τόσο στην Κύπρο όσο και τις Βρυξέλλες, ενώ τα τελευταία 3 χρόνια έχει εξασφαλίσει για την ΄Ενωση Δήμων, ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 300.000 ευρώ, για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της ΄Ενωσης και των Δήμων μας, αλλά και της υλικοτεχνικής υποδομής της ΄Ενωσης Δήμων.
 • Αναγνωρίζοντας τη σημασία της εκπαίδευσης, η ΄Ενωση Δήμων σε συνεργασία με την ΄Ενωση Κοινοτήτων Κύπρου κατέθεσαν αίτημα και η Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ενέκρινε ποσό ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, για υλοποίηση προγράμματος με σκοπό την εκπαίδευση των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμων και Κοινοτήτων) και την ανάπτυξη των Ηγετικών και Διοικητικών ικανοτήτων τους.  Το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης.  Η κίνηση αυτή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού εκπαίδευσης των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μετά το πέρας του πιο πάνω προγράμματος.
 • Η ΄Ενωση Δήμων έχει αξιολογήσει ως θέμα ύψιστης ανάγκης την Ενιαία Μηχανογράφηση των Δήμων της Κύπρου, αυτό που είναι γνωστό ως e-government.  Το ΄Εργο αυτό θα βελτιώσει σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας των Δήμων και κατ’ επέκταση θα αυξήσει την αποδοτικότητά τους, θα αναβαθμίσει κατακόρυφα την επικοινωνία των Δήμων με τους δημότες τους και θα δημιουργήσει σημαντικές εξοικονομήσεις πόρων μέσα από διαδικασίες και συστήματα φιλικά προς το περιβάλλον.   Η όλη προσπάθεια στηρίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και το ΄Εργο βρίσκεται στα πρώτα στάδια της πραγματοποίησής του.
 • Πέραν των πιο πάνω, η ΄Ενωση Δήμων συμμετείχε ενεργά στη διενέργεια της μελέτης για την Αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης η οποία έγινε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Ελλάδας  καθόλη τη διάρκεια του 2009 και πάνω στην οποία βασίζονται τα σημερινά νομοσχέδια που συζητούνται στη Βουλή για τη Δημιουργία Συμπλεγμάτων και Επαρχιακών Συμβουλίων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο δρόμος βέβαια και η προσπάθεια της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου δεν σταματούν εδώ.  Υπάρχουν ακόμα στόχοι για την επίτευξη των οποίων καταβάλλεται έντονη και συνεχής προσπάθεια τόσο από την ΄Ενωση Δήμων όσο και από όλους τους Δήμους.

Με απογοήτευση διαπιστώνουμε ότι μετά από προσπάθειες τριάντα χρόνων δεν έχει ακόμα επιτευχθεί η οικονομική αυτονομία των Δήμων και το θέμα της ετήσιας κρατικής χορηγίας  προς τους Δήμους δεν έχει ακόμα θεσμοθετηθεί.  Πραγματικά νοιώθουμε ότι είναι η ώρα για να εφαρμοστεί ο Οδικός Χάρτης που εισηγηθήκαμε πριν από ένα χρόνο και ο οποίος θα μας οδηγήσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο χορηγίας. Η παρούσα οικονομική κρίση δεν βοηθά, βεβαίως, την αύξηση της χορηγίας, αλλά θα πρέπει να τεθούν οι βάσεις για ριζική λύση του προβλήματος αυτού.

Η πορεία της ΄Ενωσης Δήμων θα συνεχιστεί με προσήλωση στο στόχο της βελτίωσης των οικονομικών των Δήμων αλλά και στους πιο κάτω τομείς τους οποίους θεωρούμε σημαντικότατους για την πετυχημένη πορεία της:

  • Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.
  • Στενότερη συνεργασία μεταξύ Δήμων, τόσο για τη δημιουργία ενιαίων δημοτικών υπηρεσιών όσο και για την από κοινού διεκδίκηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
  • Περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας με την ΄Ενωση Κοινοτήτων Κύπρου.
  • Στενή συνεργασία με όλα τα Υπουργεία και κυρίως το Υπουργείο Εσωτερικών για το χειρισμό θεμάτων που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και τον εκσυγχρονισμό διαφόρων νομοθεσιών που αφορούν την πολεοδομική ανάπτυξη.
  • Στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Περιβάλλοντος για τη διαχείριση του θέματος των στερεών αποβλήτων, των χωματερών και άλλων υλικών που επιβαρύνουν το περιβάλλον.
  • Εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως εξηγήθηκε πιο πάνω.
  • Στήριξη των Αντιπροσωπειών μας στην Επιτροπή των Περιφερειών, στο Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών καθώς  και άλλα διεθνή σώματα στα οποία αναφερθήκαμε και η αξιοποίηση της ευρωπαϊκής εμπειρίας, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. 

Τελειώνοντας, την αναδρομή μου για τα 30 χρόνια ύπαρξης και δράσης της ΄Ενωσης Δήμων, θεωρώ υποχρέωση μου να εκφράσω τις ευχαριστίες και την εκτίμηση μας προς τους ιδρυτές της ΄Ενωσης Δήμων Κύπρου και ιδιαίτερα τον εμπνευστή της και πρώτο Πρόεδρο της ΄Ενωσης κ. Λέλλο Δημητριάδη.  Θερμές ευχαριστίες οφείλονται  στους άλλους Προέδρους κ.κ. Μιχαλάκη Ζαμπέλα και Δημήτρη Κοντίδη και σε όλους τους Δημάρχους  Δημοτικούς Συμβούλους, αλλά και τους Λειτουργούς της ΄Ενωσης Δήμων και των Δήμων  που υπηρέτησαν από τότε που ιδρύθηκε η ΄Ενωση Δήμων Κύπρου, οι οποίοι με το δικό τους τρόπο συνέβαλαν στην επιτυχή πορεία της και την έφεραν στο σημερινό σημείο προσφοράς στην κοινωνία. 

Ευχαριστώ επίσης και όλους εσάς, τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, για τη στήριξη σας στο έργο της ΄Ενωσης Δήμων και των Τοπικών Αρχών.

 

 

 
epohi