logo blank_gr
slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide7 slide8 slide9
Εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις

Ομιλίες Δημάρχου Λεμεσού, κ. Ανδρέα Χρίστου

Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Ανδρέα Χρίστου, στην εναρκτήρια εκδήλωση της Εκστρατείας Επικοινωνίας ‘Μια πόλη… όλος ο κόσμος’ και της φωτογραφικής έκθεσης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SPARDA, την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011 στις 6.30 μ.μ. στο Δημοτικό Μέγαρο

Έντιμε κ. Υπουργέ, Πρεσβευτές, Έντιμοι Βουλευτές, Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Αγαπητέ κύριε Φρανσίσκο Έμπις, εκπρόσωπε του Συμβουλίου της Ευρώπης,
Αγαπητοί φίλοι,

Σας καλωσορίζω στην Εναρκτήρια Εκδήλωση της Εκστρατείας Επικοινωνίας ‘Μία πόλη… όλος ο κόσμος’ και της Φωτογραφικής Έκθεσης που διοργανώνουμε στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SPARDA – Διαμορφώνοντας Αντιλήψεις και Συμπεριφορές για τη Συνειδητοποίηση του Πλεονεκτήματος της Πολιτισμικής Διαφορετικότητας (Shaping Perceptions and Attitudes to Realize the Diversity Advantage).

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης μέσα στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος 2009 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εθνικές δράσεις των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντονιστής του Έργου είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Σκοπός του έργου είναι η παραγωγή στοιχείων τα οποία θα στηρίξουν την άποψη ότι οι αρνητικές αντιλήψεις και συμπεριφορές προς τους μετανάστες δεν είναι απαραίτητα κάτι το αναπόφευκτο και ότι οι πόλεις μπορούν να εφαρμόσουν πετυχημένες στρατηγικές για τη διαχείριση τέτοιων νοοτροπιών με θετικό τρόπο. Η Πρόταση SPARDA (Shaping Perceptions and Attitudes to Realise the Diversity Advantage) αφορά τη «διαμόρφωση αντιλήψεων και συμπεριφορών για τη συνειδητοποίηση του πλεονεκτήματος της διαφορετικότητας» και είναι εμπνευσμένη από την εμπειρία και τα επιτεύγματα του Δικτύου Διαπολιτισμικών Πόλεων μέλος του οποίου είναι και ο Δήμος Λεμεσού. 

Ο θεσμός των «Διαπολιτισμικών Πόλεων» ανέπτυξε ένα μοντέλο για την ενσωμάτωση των μεταναστών σε τοπικό επίπεδο βασισμένο στην αρχή ότι αν η πολιτισμική διαφορετικότητα/ μετανάστευση θεωρηθεί ως πλεονέκτημα, και όχι ως απειλή προς την κοινωνική συνοχή, και αν οι Τοπικές Αρχές, οι θεσμοί και οι πολιτικές προσαρμόζονται να τη χειρίζονται θετικά, οι πόλεις θα επιτύχουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την ανάπτυξη, τη συνοχή και την ελκυστικότητα τους και θα μιλούμε πλέον για το «πλεονέκτημα της πολιτισμικής διαφορετικότητας».

Το φαινόμενο της μετανάστευσης αποτελεί πραγματικότητα για το σύνολο σχεδόν των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η συνεχής αύξηση των μεταναστευτικών ροών, συνδεόμενη άρρηκτα με τις κοινωνικοοικονομικές μεταβολές και, ιδίως, με την παγκόσμια οικονομική κρίση, καθιστά επιτακτική την ανάγκη χάραξης και εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης και μακροπρόθεσμης μεταναστευτικής πολιτικής, η οποία, πρωτίστως, να εξασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των μεταναστών, ιδίως μέσω της ενίσχυσης της νόμιμης και καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης. Αλλά και μιας πολιτικής που να στοχεύει, ταυτόχρονα, στην ανάδειξη του μεταναστευτικού φαινομένου σε παράγοντα ανάπτυξης και προόδου, τόσο για τις χώρες υποδοχής όσο και για τις χώρες προέλευσης των μεταναστών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Λεμεσού αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην οικοδόμηση ενός οργανωμένου και αποτελεσματικού συστήματος ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών. Ενός συστήματος, το οποίο θα συμβάλει στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, μέσω της σφυρηλάτησης κλίματος αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης ανάμεσα στους μετανάστες και της κοινωνίας που τους υποδέχεται.

Ο Δήμος Λεμεσού έχει θέσει ως στόχο του να αναλάβει πρωτοβουλίες και να μεριμνήσει ώστε οι αλυσιδωτές συνέπειες της μετανάστευσης στην κοινωνία να αμβλύνονται με την ομαλότερη ένταξη των ξένων. Χωρίς τοπικές πρωτοβουλίες για την ένταξη των μεταναστών, την καταπολέμηση των ξενοφοβικών τάσεων και την αποδοχή της διαφορετικότητας είναι βέβαιο ότι θα οδηγηθούμε σε φαινόμενα γκετοποίησης και παραβατικότητας, τα οποία έχουμε ήδη δει να εκδηλώνονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και, φυσικά, δεν μπορεί να νοηθεί ομαλή και δημιουργική ενσωμάτωση των μεταναστών στη χώρα υποδοχής αν δεν ληφθεί μέριμνα, από πλευράς της Πολιτείας, για τη διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών και, κυρίως, τη δυνατότητά τους να συμμετάσχουν απρόσκοπτα στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της χώρας που τους φιλοξενεί.

Θα ήθελα να τονίσω τη σημαντική προσφορά των διαφορετικών λαών, όχι μόνο στην οικονομία μιας χώρας, αλλά και στον εμπλουτισμό, στην ανανέωση του πολιτισμού, των γνώσεων, των παραδόσεων και του δυναμισμού της χώρας υποδοχής.  Η Κύπρος άλλωστε αποτελεί ζωντανό παράδειγμα πρόσμιξης πολιτισμών που η γεωπολιτική της θέση στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, έχει επιβάλει διαμέσου των αιώνων…

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τη συνεργασία το Συμβούλιο της Ευρώπης που μας έδωσε την ευκαιρία να συμμετέχουμε στο Έργο αυτό και να μάθουμε από τη δική τους εμπειρία.  Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Λειτουργό Επικοινωνίας του Συμβουλίου της Ευρώπης κύριο Φρανσίσκο Έμπις (Francisco Empis) ο οποίος βρίσκεται σήμερα μαζί μας.

Επιπλέον για την έκθεση φωτογραφίας θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου και τη φωτογράφο κα Ερατώ Καντούνα για τη συνεργασία.

Τέλος, θα ήταν παράλειψη μου να μην ευχαριστήσω τους εξωτερικούς μας συνεργάτες, την εταιρεία Cypronetwork που σε συνεργασία με το Δήμο Λεμεσού και τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους ανέπτυξαν το πρόγραμμα της Εκστρατείας Επικοινωνίας του Δήμου με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού της Λεμεσού σε θέματα διαπολιτισμικότητας και τη διαμόρφωση θετικότερων αντιλήψεων στα θέματα αυτά.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 

 

 
epohi