logo blank_gr
slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide7 slide8 slide9
Εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις

Ομιλίες Δημάρχου Λεμεσού, κ. Ανδρέα Χρίστου

Λογοδοσία του Προέδρου της Ένωσης Δήμων Κύπρου, Δημάρχου Λεμεσού κ. Ανδρέα Χρίστου
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου, Λευκωσία, 16 Νοεμβρίου 2010

Εξοχότατε κ. Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,

Σας καλωσορίζω στη σημερινή Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου, που για τους αιρετούς αξιωματούχους, Δημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους, αλλά και τα στελέχη των Δήμων μας, αποτελεί τη σημαντικότερη εκδήλωση συλλογικής παρουσίας και έκφρασης των Δημοτικών Τοπικών Αρχών.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την εδώ  παρουσία σας που υποδηλώνει το ενδιαφέρον σας να ακούσετε τις θέσεις και απόψεις, τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες μας αλλά και τα σχέδια μας για ένα καλύτερο μέλλον για τους Δήμους και τους δημότες μας.

Και βέβαια καλωσορίζουμε τους φίλους και συναγωνιστές εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος που μας δίνουν ξεχωριστή χαρά και φέτος με την παρουσία τους και προς τους οποίους εκφράζουμε τη βαθιά εκτίμησή μας για τα τόσα πολλά που προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει ο ελληνικός λαός στον αγώνα για λύση του πολιτικού μας προβλήματος και επανένωση της πατρίδας μας.

Το 2009 ήταν μια χρονιά με έντονη δραστηριότητα της ΄Ενωσης Δήμων, στη διάρκεια της οποίας προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε όσα θέματα παρουσιάστηκαν, να προωθήσουμε ζητήματα που εκκρεμούσαν, κυρίως λόγω της φύσης τους και των χρονοβόρων διαδικασιών, αλλά και να προβάλουμε ζητήματα στρατηγικής σημασίας για τις τοπικές αρχές.

Τον Ιούλιο του 2009 ψηφίστηκε ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος (97)(Ι) του 2009, με τον οποίο θεσμοθετήθηκε η Ένωση Δήμων ως το συλλογικό όργανο εκπροσώπησης των Δήμων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για την προώθηση και προάσπιση των ενδιαφερόντων και επιδιώξεων των Δήμων.

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2008» στον οποίο περιέχονται οι πρόνοιες για την αύξηση των δημοτικών τελών που περιλαμβάνονται στους Πίνακες του Νόμου, αποσύρθηκε μετά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών τον Σεπτέμβριο του 2009 και υποβλήθηκε ξανά με τροποποίηση έτσι ώστε να μη χρειάζεται η έγκριση της Βουλής για τον καθορισμό των δημοτικών τελών, αλλά να υπάρξει απεξάρτηση όπως έγινε με άλλους Οργανισμούς, με την ανάληψη του όποιου πολιτικού κόστους από τους αιρετούς αξιωματούχους των Δήμων. 

Αναφορικά με το θέμα της τέλεσης πολιτικών γάμων, η Ένωσή Δήμων υπέβαλε τις θέσεις/απόψεις της επί του ετοιμασθέντος από το Υπουργείο Εσωτερικών προσχεδίου νομοσχεδίου για τροποποίηση του περί Γάμου Νόμου με το οποίο προτείνονται τροποποιήσεις στο βασικό Νόμο, σε σχέση με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία τέλεσης πολιτικών γάμων Ευρωπαίων πολιτών και αλλοδαπών.

Ως αποτέλεσμα των παραστάσεων που δέχθηκε η Ένωση Δήμων από Κυβερνητικούς, διπλωματικούς  και άλλους ευρωπαϊκούς κύκλους για την τέλεση πολιτικών γάμων στην Κύπρο, διοργάνωσε το Νοέμβριο 2009 σεμινάριο για τους Δήμους στο οποίο κατατέθηκαν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών και της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Αρχηγείου Αστυνομίας, ενώ έγινε και παρουσίαση από την Ένωση Δήμων των προνοιών του περί Γάμου Νόμου που αφορούν τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις τέλεσης πολιτικών γάμων στην Κύπρο. 

Για το θέμα της είσπραξης ενταλμάτων δικαστηρίων που αφορούν τους Δήμους, συνεχίστηκαν και εντός του 2009 οι διαβουλεύσεις της Ένωσης Δήμων με την Αστυνομία, οι οποίες κατέληξαν σε μια κοινά αποδεκτή διευθέτηση που συνίσταται στην πρόσληψη ειδικών αστυφυλάκων για είσπραξη των ενταλμάτων, με βάση την κείμενη νομοθεσία, ενώ παράλληλα συνεχίσθηκαν οι διαβουλεύσεις για εξεύρεση μόνιμης διευθέτησης για επίλυση του προβλήματος αυτού.

Η Ένωση Δήμων διαπίστωσε ότι υπάρχει κάποιο κενό, αφενός με την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας για τα οικιακά και άλλα απόβλητα και αφετέρου με την πιο αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος ανακύκλωσης που εφαρμόζεται από  την Green Dot. Η Ένωσή μας, στην προσπάθεια της να συμβάλει στην κάλυψη του κενού αυτού, προχώρησε στην ετοιμασία προσχεδίου νομοσχεδίου για κατάλληλη τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου και προσχεδίου Δημοτικών Κανονισμών για τη συγκέντρωση και διάθεση οικιακών και άλλων αποβλήτων.  Ακολούθως άρχισαν διαβουλεύσεις με  το Υπουργείο Εσωτερικών και την Υπηρεσία Περιβάλλοντος για εξέταση τους πριν από την τελική προώθησή τους, που κατέστη δυνατή μέσα στο 2010.

Το προσχέδιο των δημοτικών κανονισμών για τους χώρους στάθμευσης για δημόσια χρήση από το κοινό, μετά από διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Εσωτερικών, υποβλήθηκε στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για τον αναγκαίο νομοτεχνικό έλεγχο.  Η εξέλιξη του θέματος αυτού φέτος δεν ήταν η αναμενόμενη και άρχισε ένας νέος κύκλος διαβουλεύσεων με το Υπουργείο Εσωτερικών και τη Νομική Υπηρεσία για την εξεύρεση διεξόδων σε νομοτεχνικά ζητήματα. 

Αναφορικά με την αναθεώρηση του προσχεδίου των περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων Δημοτικών Κανονισμών, συνεχίστηκαν οι διαβουλεύσεις με την αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των προνοιών του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου και τις Συντεχνίες. Η ετοιμασία του τελικού προσχεδίου ολοκληρώθηκε εντός του 2010 και στάληκε ήδη στους Δήμους για τη διαδικασία προώθησης για έκδοση των Κανονισμών αυτών.

Πέραν των πιο πάνω, η Ένωση Δήμων διατύπωσε τις θέσεις της πάνω σε διάφορα άλλα νομοσχέδια ή προτάσεις νόμων ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών και της Βουλής, μερικά από τα οποία ψηφίστηκαν σε νόμους και άλλα όχι. 

Στα τεχνικά θέματα, συνεχίστηκε και μέσα στο 2009 η προσπάθεια της Ένωσης για συντονισμό των Δήμων με στόχο την εφαρμογή ομοιόμορφων διαδικασιών και ερμηνειών σε ότι αφορά τα θέματα αυτά, με άμεση εμπλοκή και του Δικτύου Δημοτικών Μηχανικών.

Ένα σοβαρό θέμα το οποίο απασχόλησε την Ένωση Δήμων Κύπρου και κατά την εν λόγω περίοδο ήταν το προσχέδιο Διατάγματος του Υπουργού Εσωτερικών, με σκοπό τη ρύθμιση της διαδικασίας και της περιόδου εξέτασης αίτησης για άδεια οικοδομής. Το προσχέδιο μελετήθηκε τόσο από την Υπηρεσία της Ένωσης Δήμων όσο και από το Δίκτυο Δημοτικών Μηχανικών, κωδικοποιήθηκαν οι προβληματισμοί των Δήμων σε σχέση με τις υπό εξέταση ρυθμίσεις και διαμορφώθηκαν εισηγήσεις, με στόχο την επίλυση των προβλημάτων και αντιμετώπιση καθυστερήσεων που παρατηρούνται.

Μετά τη μελέτη του θέματος και από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΄Ενωσης Δήμων, τέθηκαν προς το Υπουργείο Εσωτερικών συγκεκριμένες εισηγήσεις για επίσπευση του χρόνου εξέτασης των αιτήσεων για άδεια οικοδομής.

Μέσα στην ίδια περίοδο, το Υπουργείο Εσωτερικών άρχισε την προώθηση τροποποιήσεων σε μια σειρά νομοθεσιών συναφών με την αδειοδότηση και την τιτλοποίηση αναπτύξεων ( περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας, περί Οδών και Οικοδομών, περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας και περί Πώλησης Γης ( ειδική εκτέλεση) ) με σκοπό την «παροχή εύλογης δυνατότητας νομιμοποίησης σημαντικού ποσοστού μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων σε υφιστάμενες οικοδομές» .

Το θέμα εξετάστηκε τόσο από το Δίκτυο Δημοτικών Μηχανικών, το οποίο διατύπωσε λεπτομερείς παρατηρήσεις και εισηγήσεις όσο και από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Δήμων.   Οι παρατηρήσεις και εισηγήσεις μας στάληκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών σημειώνοντας επίσης ότι ως Πολιτεία θα πρέπει να προχωρήσουμε σε δραστικά μέτρα προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα που παρατηρούνται σε σχέση με τη νομιμοποίηση και τιτλοποίηση υφισταμένων οικοδομών, χωρίς όμως να στέλλουμε προς την κοινωνία το μήνυμα ότι η παρανομία στο τέλος επιβραβεύεται.

Τονίσαμε επίσης ότι, ταυτόχρονα με τη λήψη μέτρων θα πρέπει να δρομολογηθούν και οι απαραίτητες νομοθετικές και διαρθρωτικές αλλαγές οι οποίες θα επιφέρουν τον εκσυγχρονισμό και εξορθολογισμό του συστήματος αδειοδότησης έτσι ώστε, μεταξύ άλλων, να διασφαλιστεί ότι δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον τα προβλήματα και αστοχίες που επιχειρούνται να διορθωθούν τώρα.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα το οποίο μελετήθηκε μέσα στο 2009 ήταν προσχέδιο Νομοσχεδίου με τίτλο « ο περί Μεταφοράς Αναπτυξιακών Δικαιωμάτων Νόμος». Η Ένωση Δήμων Κύπρου συμφώνησε καταρχήν με τη θέσπιση της υπό αναφορά νομοθεσίας, θεωρώντας ότι θα συμβάλει στην επίλυση προβλημάτων που εμποδίζουν την επίτευξη γενικότερων κυβερνητικών πολιτικών που αφορούν την ανάπτυξη, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ορθολογική αξιοποίηση των υφισταμένων αναπτυξιακών δικαιωμάτων επηρεαζόμενων ιδιοκτησιών. Ταυτόχρονα, υπέβαλε παρατηρήσεις με την παράκληση όπως ενσωματωθούν στην υπό διαμόρφωση νομοθεσία.

Μέσα στο 2009 έγινε νέα αναθεώρηση μερικών από τα έντυπα αίτησης για άδεια σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, τα οποία εφαρμόζονται ομοιόμορφα από τους Δήμους από το 2005.  Η αναθεώρηση κατέστη αναγκαία λόγω τροποποιήσεων στη νομοθεσία που αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Με στόχο την ενημέρωση των Δήμων, αναφορικά με τις νέες αυτές απαιτήσεις της νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, διοργανώθηκαν σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ενέργειας συναντήσεις κατά τις οποίες επεξηγήθηκαν σε εκπροσώπους των Δήμων και των Επαρχιακών Διοικήσεων οι νέες πρόνοιες τις νομοθεσίας και συμφωνήθηκε ο ομοιόμορφος τρόπος εφαρμογής τους, τα έγγραφα τα οποία θα πρέπει να υποβάλλονται και ο τρόπος συνεργασίας με την Υπηρεσία Ενέργειας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ρύθμισης. 

Κατά την εν λόγω περίοδο, καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια από την Ένωση Δήμων για την αντικειμενική ενημέρωση των Δήμων ( αιρετών και υπηρεσιακών ατόμων ) γύρω από τον τρόπο λειτουργίας της κινητής τηλεφωνίας, το ρόλο των σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και τον τρόπο ελέγχου τους κλπ. Προς τον σκοπό αυτό διοργανώθηκαν επαρχιακές ημερίδες στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και ελεύθερη Αμμόχωστο στις οποίες αρμόδιοι Λειτουργοί από τα εμπλεκόμενα Υπουργεία ( Εσωτερικών, Υγείας ) και Τμήματα (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Περιβάλλοντος ) καθώς και άλλοι γνωστοί επιστήμονες ανέπτυξαν τα πιο πάνω θέματα και απάντησαν ερωτήσεις.  Τελικός στόχος ήταν η επίσπευση της εξέτασης αιτήσεων των παροχέων Κινητής Τηλεφωνίας προς τους Δήμους και η έκδοση αδειών εγκατάστασης Σταθμών Βάσης, σύμφωνα με το Νόμο.

Παράλληλα με τις υπόλοιπες της δράσεις και πέραν από τη συμμετοχή της σε συνεδρίες της Βουλής, Υπουργείων και Τμημάτων για διάφορα θέματα που προέκυψαν, η Ένωση Δήμων συμμετείχε ενεργά και στις ακόλουθες μόνιμες και ad hoc Επιτροπές και Ομάδες:

 • Επιτροπή Παρακολούθησης της εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά την ενεργειακή απόδοση κτιρίων ( Υπηρεσία Ενέργειας )
 • Τεχνική Επιτροπή για τη Διαμόρφωση Εθνικού Προτύπου για Πίστες Go- Karts ( Κυπριακή Εταιρεία Τυποποίησης )
 • Ομάδα Εργασίας για την προώθηση μέτρων για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία ( Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας )
 • Ομάδα Εργασίας για την αναθεώρηση των Όρων για Διαχωρισμούς Οικοπέδων.
 • Επιτροπή Ασφάλειας Δρόμων ( Υπουργείο Συγκοινωνιών και ΄Εργων )
 • Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας ( Υπουργείο Συγκοινωνιών και ΄Εργων )

Στα εργασιακά θέματα, μέσα στο 2009, συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε η κοινή προσπάθεια για βελτίωση των σχεδίων υπηρεσίας των Δήμων με αποκορύφωμα την πραγματοποίηση το Δεκέμβρη Παγκύπριας σύσκεψης Δημάρχων και Δημοτικών Γραμματέων , όπου συζητήθηκαν σε έκταση τα νέα ομοιόμορφα σχέδια και επικυρώθηκε η όλη διαδικασία.
Όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις, λειτούργησε για πρώτη φορά το Κλιμάκιο εργασιακών θεμάτων και των πέντε Δήμων της επαρχίας Λεμεσού και υπογράφηκε κοινή συλλογική σύμβαση για τους Δήμους ολόκληρης της Επαρχίας, ενώ άρχισαν και οι διαβουλεύσεις για τη σύσταση Κλιμακίου εργασιακών θεμάτων στους Δήμους της επαρχίας Πάφου. Σε αίτημα των Συντεχνιών για συνομολόγηση μιας Παγκύπριας συλλογικής σύμβασης για όλους τους Δήμους, η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης τοποθετήθηκε κατ’ αρχήν θετικά, οι δε σχετικές διεργασίες αρχίζουν σύντομα.

Στον κοινωνικό τομέα, αναπτύχθηκε ακόμη περισσότερο η ενεργός συμμετοχή της Ένωσης στις διάφορες επιτροπές που συστήνονται από την Κυβέρνηση, με στόχο την ουσιαστικότερη εμπλοκή των Δήμων στα κοινωνικά ζητήματα του τόπου. Η ανάληψη σημαντικών δράσεων κοινωνικού περιεχομένου με την οικονομική στήριξη του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί  απόδειξη ότι η Κυπριακή κοινωνία άρχισε να κατανοεί πως η ουσιαστική προώθηση των διαφόρων Κοινωνικών προβλημάτων, ενισχύεται μέσα από την ενεργό εμπλοκή των Τοπικών Κοινωνιών, που αφουγκράζονται τις ιδιαίτερες ανάγκες των πολιτών.

Σημαντικό επίτευγμα θεωρούμε το γεγονός ότι ο στόχος μας για τροποποίηση των Κανονισμών της παραχώρησης Κρατικών Χορηγιών , ώστε πέραν των εθελοντικών οργανώσεων, να καλύπτονται και οι Δήμοι , έχει επιτευχθεί. Ήδη αρκετοί Δήμοι που εφάρμοζαν για χρόνια σημαντικά Κοινωνικά προγράμματα χωρίς να παίρνουν Κρατική χορηγία, για πρώτη φορά έχουν επιχορηγηθεί,  ενώ ο κάθε Δήμος θα μπορεί να υποβάλλει κάθε χρόνο αίτηση για κρατική χορηγία για κοινωνικά προγράμματα και δράσεις, από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

Νέος μας στόχος στον οποίο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση από την Ένωση Δήμων με κάθε ευκαιρία σε διάφορα επίπεδα, είναι η οικονομική στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για λειτουργία κοινωνικών  προγραμμάτων , τόσο από Ευρωπαϊκά , όσο και από Εθνικά κονδύλια . Οι Δήμοι μπορούν και πρέπει να είναι τελικοί δικαιούχοι για πλείστες κοινωνικές τους δράσεις που σχετίζονται με Ευρωπαϊκά προγράμματα για τα οποία  σήμερα οι τελικοί δικαιούχοι είναι μόνο κάποιες κρατικές υπηρεσίες ή και άλλοι συγκεκριμένοι φορείς.

Μέσα στο 2009, η Επιτροπή Αιρετών Γυναικών της Ένωσης Δήμων συνέχισε τη δραστηριότητα της.  Μεταξύ άλλων συμμετέσχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ισότητας στην οποία υποβλήθηκε υπόμνημα σχετικά με τις δράσεις των Δήμων σε θέματα Ισότητας.  Συμμετέσχε επίσης στη συνεδρία της Επιτροπής Αιρετών Γυναικών του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR) που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη για θέματα Ισότητας.

Στον τομέα των Ευρωπαϊκών Σχέσεων και Προγραμμάτων, η Ένωση Δήμων συμμετείχε στις ετήσιες συνεδρίες της Επιτροπής Παρακολούθησης για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και κοινωνική Συνοχή» στην οποία συζητήθηκε η διαδικασία και η πρόοδος στην υλοποίηση των έργων των Διαρθρωτικών Ταμείων που εντάσσονται στην περίοδο 2007 -2013.

Επίσης διοργάνωσε ημερίδα  για τα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας της Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, με σκοπό την ενημέρωση και ενθάρρυνση των Δήμων για  συμμετοχή σε αυτά.

Η Ένωση Δήμων είχε ενεργό συμμετοχή στην προώθηση δράσεων συνεργασίας μεταξύ των Κυπριακών και άλλων ευρωπαϊκών Δήμων στα πλαίσια Αδελφοποιήσεων μέσω του Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες». Στα πλαίσια αυτά έλαβε μέρος σε συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες με σκοπό την προετοιμασία του νέου προγράμματος χρηματοδοτήσεως για την περίοδο μετά το 2013.

Το έργο «Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη της Διοικητικής και Ηγετικής Ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ξεκίνησε με ευθύνη της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης.  Μετά την υπογραφή του Τεχνικού Δελτίου για την έναρξη του έργου, η Ένωση Δήμων συμμετείχε ενεργά και ανελλιπώς στις συνεδρίες της Καθοδηγητικής Επιτροπής και σε άλλες άτυπες συναντήσεις ως ένας από τους βασικούς εταίρους για την υλοποίηση του έργου, με σκοπό την προετοιμασία, προκήρυξη, εποπτεία αλλά και στην υλοποίηση των Συμβάσεων που αποτελούν το Έργο.   Τη στιγμή αυτή εισερχόμαστε στη σημαντική φάση της ανάθεσης των προγραμμάτων εκπαίδευσης σε εξειδικευμένους εκπαιδευτές που θα επιλεγούν μέσω της διαδικασίας των προσφορών.

Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων οργανώθηκε περαιτέρω μέσα στο 2009 και συγκεντρώθηκε κυρίως στο στόχο της για διαφώτιση σε Κύπρο και εξωτερικό, τόσο με κοινές εκδηλώσεις όλων των Δήμων όσο και με εκδηλώσεις του κάθε Δήμου ξεχωριστά.
Σημαντική είναι η οικονομική εισφορά του Κράτους προς την Επιτροπή, για την οποία και εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς την Κυβέρνηση.

Το Γραφείο μας στις Βρυξέλλες ενισχύθηκε μέσα στο 2009 με την πρόσληψη συντονίστριας της Αντιπροσωπείας της Κύπρου στην Επιτροπή των Περιφερειών, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα τη λειτουργία της και αναπτύσσοντας έντονη δραστηριότητα σε πολλούς άλλους τομείς.

Συνέχισε η έκδοση του μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου «Δημοτικά Νέα», το οποίο ανανεώθηκε προκειμένου να φιλοξενεί και εκδόσεις των Δήμων, ασχολήθηκε με την ενημέρωση της ιστοσελίδας της ΄Ενωσης Δήμων και συμμετείχε σε πολλές δραστηριότητες του Δικτύου των Ανατολικών Παραμεθορίων Περιφερειών της Ευρώπης (NEEBROR) και στον Ευρωπαϊκό  ΄Ομιλο Εδαφικής Συνεργασίας (EGTC).  Οργάνωσε την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας της ΄Ενωσης Δήμων με την Τοπική ΄Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Χίου, πραγματοποίησε κατ’ ιδίαν επαφές με φορείς της Ευρωπαϊκής ’Ενωσης καθώς και με τους περισσότερους από τους νέους Κύπριους Ευρωβουλευτές με τους οποίους τέθηκαν οι βάσεις συνεργασίας και αμοιβαίας ενημέρωσης.

Το Γραφείο Βρυξελλών συμμετείχε στην εκδήλωση «Open Days” με τη διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα «Καινοτομία και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» με πάνω από 120 συμμετέχοντες.  Οι Λειτουργοί μας δέχθηκαν επίσης στα γραφεία μας ομάδες από αιρετούς, από πανεπιστήμια και άλλους φορείς από όλη την Ευρώπη και τους παρουσίασαν τη δράση μας.

Σημαντική ήταν η συνεισφορά του Γραφείου μας επίσης στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» όπου ο επικεφαλής του Γραφείου, ως μέλους τετραμελούς διεθνούς αντιπροσωπείας, συμμετείχε στη διαδικασία σύνταξης στρατηγικού εγγράφου για το μέλλον του προγράμματος σε σχέση με τις διδυμοποιήσεις.

Πέραν αυτού, το Γραφείο μας υπέβαλε άιτηση και πέτυχε τη χρηματοδότηση δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την προώθηση των διδυμοποιήσεων στην Κύπρο, με συνολικό ποσό γύρω στις €100.000,00.-

Το πρώτο έργο που φέρει τον τίτλο DECISIVE αποσκοπεί στην εκπαίδευση εθελοντών και λειτουργών των Δήμων της Κύπρου για την ανάπτυξη διδυμοποιήσεων με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.  Το δεύτερο έργο που φέρει τον τίτλο SKILLS αποσκοπεί στην ανάπτυξη διδυμοποιήσεων με Ιταλικούς Δήμους.

Τέλος, το Γραφείο μας ενίσχυσε τις προσπάθειες διαφώτισης των Κατεχόμενων Δήμων μας.  Υποδέχθηκε αποστολές Κατεχόμενων Δήμων στις Βρυξέλλες και τους ενημέρωσε για τις εκεί ανάγκες διαφώτισης.  Ενίσχυσε τις προσπάθειες του Δήμου Αμμοχώστου για τη διοργάνωση φωτογραφικής έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ανέλαβε τη συνδιοργάνωση φωτογραφικής έκθεσης του Δήμου Κερύνειας στην Επιτροπή των Περιφερειών.

Στον τομέα των Οικονομικών, μέσα στο 2009, η ΄Ενωση Δήμων ανέλαβε προσπάθεια εξασφάλισης μακροχρόνιων δανείων για την αναχρηματοδότηση παλαιών δανείων των Δήμων που δεν καλύπτονταν από Κυβερνητικές εγγυήσεις.  Μετά από διαδικασία προσφορών, επιλέγηκε η πρόταση της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ, ως η πλέον συμφέρουσα, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι να μπορούν να επωφεληθούν από χαμηλά επιτόκια και άλλους ευνοϊκούς όρους. 

Η Ένωση Δήμων ανέλαβε επίσης να συντονίσει τις συζητήσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων Δήμων και του Κράτους  για διαφορές που προέκυψαν από την παλαιότερη ενοποίηση  δανείων με Κυβερνητική εγγύηση. Στις συζητήσεις που έγιναν τέθηκαν οι βάσεις και τροχοδρομήθηκαν οι διαδικασίες για τη λύση του προβλήματος.

Στις αρχές του 2009 η Κυβέρνηση αποφάσισε να αλλάξει τη διαδικασία χρηματοδότησης αναπτυξιακών έργων με Κυβερνητική συνεισφορά, επιβάλλοντας αλλαγές που θεωρήθηκαν άδικες και μη εφαρμόσιμες από τους Δήμους.  Κατά τη διάρκεια της χρονιάς έγιναν αλλεπάλληλες συζητήσεις και συναντήσεις της ΄Ενωσης Δήμων με τα αρμόδια Υπουργεία για την τελική διαμόρφωση της νέας διαδικασίας.

Κατά το 2009, επανήλθε το θέμα της αντιμισθίας των Δημάρχων και των Δημοτικών Συμβούλων των Ελεύθερων και Κατεχόμενων Δήμων. Η σύνδεση των ωφελημάτων των Δημάρχων με αυτά των Βουλευτών αποτελεί πάγια θέση της Ένωσης Δήμων, η οποία είχε εγκριθεί παλαιότερα και εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Η πιο πάνω θέση της Ένωσης Δήμων, που αφορά τους Ελεύθερους Δήμους, έχει γίνει αποδεκτή από τα αρμόδια Υπουργεία, ενώ για τους Κατεχόμενους Δήμους η σύνδεση δεν έχει ακόμη επισημοποιηθεί.  Το θέμα αναμένεται να διευθετηθεί σύντομα.

Η Ένωση Δήμων, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες απαιτήσεις που δημιουργήθηκαν με την εισαγωγή του Ηλεκτρονικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων, διοργάνωσε ημερίδα ενημέρωσης σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο, αποκλειστικά για τους Δήμους.  Το σύστημα έχει ήδη μπει σε λειτουργία.

Σε θέματα περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια του 2009, η Ένωση Δήμων ανέλαβε την πρωτοβουλία και κατάρτισε στρατηγική για τους τομείς του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και της ενέργειας.  Ακολούθως προέβη στη «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ». Η στρατηγική αυτή έχει ως στόχο να ενθαρρύνει αλλά και να βοηθήσει τις δημοτικές αρχές στην υιοθέτηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων προτεραιότητας που μπορούν να υλοποιηθούν σε σύντομο χρονικό ορίζοντα 3 έως 5 χρόνων.

Η Ένωση Δήμων Κύπρου, σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, υποστήριξε την πρωτοβουλία για συμμετοχή των Τοπικών Αρχών στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ISLE-PACT, το οποίο δεσμεύεται στην ανάπτυξη Τοπικών Αειφόρων Ενεργειακών Σχεδίων Δράσης για την επίτευξη των Ευρωπαϊκών στόχων που τέθηκαν μέχρι το 2020. Οι στόχοι του προγράμματος αφορούν την ανάπτυξη σχεδίων δράσης για ενεργειακό σχεδιασμό, για χρήση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ενημέρωσης/πληροφόρησης. Μέχρι σήμερα έχουν υπογράψει και συμμετέχουν στο πρόγραμμα ISLE-PACT 10 Δήμοι της Κύπρου ενώ έχουν εκφράσει και άλλοι Δήμοι ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν.

Κατά τη διάρκεια του έτους, η ΄Ενωση Δήμων συμμετείχε σε συζητήσεις και  ανταλλαγή απόψεων με το Υπουργείο Εσωτερικών και άλλους φορείς  σχετικά με την ανάπτυξη του δικτύου Πράσινων Σημείων στην Κύπρο, στη βάση εκθέσεων από τους μελετητές του έργου.  Η υλοποίηση του έργου αναμένεται σύντομα.

 Περί τα τέλη του χρόνου, το Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε από την Ένωση Δήμων, όπως συντονίσει όλες τις διαδικασίες για την συλλογή ιστορικών αποθεμάτων μεταχειρισμένων ελαστικών από συνεργεία εφαρμογής ελαστικών παγκύπρια και τη μεταφορά τους σε αδειοδοτημένες μονάδες για επεξεργασία. Προς αυτήν την κατεύθυνση, το Υπουργείο Εσωτερικών διέθεσε προς την Ένωση Δήμων κονδύλι ύψους €100.000,00. Σε συνεργασία  με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Περιβάλλοντος, συστάθηκε τριμελής επιτροπή η οποία μέσα από την ενδεδειγμένη διαδικασία προσφορών κατακύρωσε την προσφορά στον προσφοροδότη με τη χαμηλότερη τιμή. Η όλη διαδικασία κύλησε ομαλά και το έργο ολοκληρώθηκε μέσα στα χρονικά πλαίσια που τέθηκαν.

Στη συνέχεια, σε συνεργασία των Υπουργείων Εσωτερικών και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος εξασφαλίστηκε επιπλέον κονδύλι €80.000 για τη συλλογή και των παλαιών ελαστικών από τις χωματερές των Δήμων, έργο που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Η Ένωση Δήμων συμμετείχε επίσης στις συνεδρίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕΔΑ) και της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών (ΣΕΔΑΣ) στις οποίες εξετάζονται διάφορα θέματα για τη διαχείριση των αποβλήτων όπως αδειοδοτήσεις μονάδων διαχείρισης αποβλήτων, μέτρα μείωσης των αποβλήτων και σωστής διαχείρισης τους.  

Πέραν το πιο πάνω θεμάτων, η Ένωση Δήμων ενεπλάκη κατά τη διάρκεια του 2009 σε διάφορα άλλα θέματα συναφή με το περιβάλλον. Ειδικότερα, ως αρμόδια αρχή που εκπροσωπούσε τους Δήμους, συμμετείχε σε  συνεδρίες που οργανώθηκαν από το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και από άλλες υπηρεσίες. Σε πολλές περιπτώσεις Λειτουργοί της ΄Ενωσης Δήμων συμμετείχαν σε συνεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Περιβάλλοντος καθώς  και Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, όπου παρέθεσαν απόψεις για συγκεκριμένα ζητήματα. Επιγραμματικά, τα θέματα αυτά αφορούν μεταξύ άλλων:  

 • Την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα
 • Τους κανονισμούς για το διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών
 • Παρεμπόδιση εξάπλωσης του κόκκινου ρυγχωτού κάνθαρου που προσβάλλει τις φοινικιές (σε συντονισμό με το Τμήμα Γεωργίας)
 • Τη διαμόρφωση Πολιτικής για τη δενδροφύτευση πεζοδρομίων
 • Την αξιολόγηση και διαχείριση του Περιβαλλοντικού Θορύβου
 • Την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την αντιμετώπιση του κινδύνου των Πλημμυρών
 • Την τροποποίηση του Περί Δασών Νόμου

Η ΄Ενωση Δήμων ευρισκόμενη πάντα σε στενή συνεργασία με τους Δήμους, γίνεται μάρτυρας και των καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι με κυριότερο το οικονομικό.

Η κρατική χορηγία προς τους Δήμους αποτελεί σημαντική στήριξη κι ευχαριστούμε την Κυβέρνηση και για τη φετινή χορηγία.

Κατανοούμε πλήρως τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν για περαιτέρω αύξηση της, ιδιαίτερα μέσα στις σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης, νιώθουμε όμως την ανάγκη να επαναλάβουμε προηγούμενη εισήγηση μας για να γίνει ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα με ετήσιες αυξήσεις τέτοιες, που σύντομα να φθάσει η χορηγία στο στόχο του 4% επί των εσόδων του Κράτους, που έχει από καιρό τεθεί.  Χωρίς αυτή τη δέσμευση δεν θα υλοποιηθεί ο στόχος.

Στην επόμενη διετία 2010-2011 θα έχουμε μπροστά μας τα ακόλουθα:

 • Η βελτίωση των οικονομικών των Δήμων

α)  με αύξηση της χορηγίας
β) με άλλους πόρους και κυρίως με την επανεκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας σε συνεργασία με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και της είσπραξης από όλους του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας.

 • Ολοκλήρωση του δημόσιου διαλόγου που τώρα διεξάγεται στη βάση της μελέτης που ολοκληρώθηκε μέσα στο 2009 για την αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στο διάλογο, ο οποίος διεξάγεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, συμμετέχουν φορείς και κόμματα και στόχος είναι να προχωρήσουμε με την κατάρτιση νομοσχεδίου και τη ψήφιση νέας σύγχρονης νομοθεσίας που να αναβαθμίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  Η διαδικασία είναι μακρά και επίπονη αλλά η θετική προσέγγιση όλων των συμμετεχόντων στο διάλογο μέχρι στιγμής, δημιουργεί αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλά.
 • Η αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό μέσα από την απόκτηση γνώσης από τους Δήμους, την αναγνώριση αυτών που ικανοποιούν υπαρκτές ανάγκες, την ετοιμασία σχετικών προτάσεων και την επιλογή των προγραμμάτων, με στόχο την επίτευξη αποτελεσμάτων σε έργα αλλά και την απόκτηση γνώσεων.
 • Η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας με την ΄Ενωση Κοινοτήτων Κύπρου.
 • Η στενότερη συνεργασία μεταξύ Δήμων τόσο για τη δημιουργία ενιαίων δημοτικών υπηρεσιών όσο και για την από κοινού διεκδίκηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 • Η στενή συνεργασία με όλα τα Υπουργεία και κυρίως το Υπουργείο Εσωτερικών για το χειρισμό θεμάτων που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και τον εκσυγχρονισμό διαφόρων νομοθεσιών που αφορούν την πολεοδομική ανάπτυξη.
 • Στενή συνεργασία με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος για τη διαχείριση του θέματος των στερεών αποβλήτων των χωματερών και άλλων υλικών που επιβαρύνουν το περιβάλλον.
 • Εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για εξυπηρέτηση τόσο των Δήμων όσο και των Δημοτών.  ΄Ηδη έχει δρομολογηθεί το όλο έργο με συμμετοχή όλων των Δήμων και σύντομα θα ολοκληρωθεί στρατηγικό σχέδιο στη βάση του οποίου θα διεκδικηθεί χρηματοδότηση από διάφορες πηγές, περιλαμβανομένων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 • Στήριξη των Αντιπροσωπειών μας στην ΕτΠ, στο Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών και άλλα διεθνή σώματα στα οποία μετέχουμε και η αξιοποίηση της ευρωπαϊκής εμπειρίας, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. 

Η ΄Ενωση Δήμων, με τη συνεχή βελτίωση στη στελέχωση και την οργάνωση της, στοχεύει στο να ανταποκριθεί στον πληρέστερο δυνατό βαθμό στο στρατηγικό της ρόλο και προορισμό,  παρέχοντας κάθε υποστήριξη και βοήθεια σε όλους τους Δήμους.

Θα ήταν παράλειψη μας αν σε μια Γενική Συνέλευση της ΄Ενωσης Δήμων, της οποίας εννέα μέλη είναι προσφυγικοί Δήμοι, δεν αναφερόμασταν επιγραμματικά στο πολιτικό μας πρόβλημα, το οποίο παραμένει η πρώτη και μεγάλη μας έγνοια.

Παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή και εκτίμηση τις προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως και των πολιτικών δυνάμεων του τόπου, για αναζήτηση λύσης μέσα από τη διαδικασία των συνομιλιών και ευχόμαστε από καρδιάς να πραγματοποιηθούν οι πόθοι και οι προσδοκίες του λαού μας και να υπάρξει αίσια κατάληξη.  Χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε τη λύση που θα επανενώνει το λαό και τον τόπο μας, που θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ειρηνική συμβίωση και την πρόοδο σε μια κοινή πατρίδα.

Ευχόμαστε δύναμη και κάθε επιτυχία σε αυτό το δύσκολο δρόμο.
Ολοκληρώνοντας την κατάθεση των απόψεων μας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο της ΄Ενωσης Δήμων, κ. Χρίστο Μέση, όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και όλους τους Δημάρχους για την πολύ εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε στο χρόνο που ανασκοπούμε.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Γραμματέα της ΄Ενωσης, κ. Γιάννη Αντωνιάδη και το υπόλοιπο προσωπικό της ΄Ενωσης για την πολύτιμη βοήθεια και υποστήριξη τους στη διοίκηση της ΄Ενωσης.
Ευχαριστούμε επίσης όλους τους Δημοτικούς Γραμματείς, Δημοτικούς Μηχανικούς και Οικονομικούς Διευθυντές για τη συνεργασία τους και τον καθοριστικό τους ρόλο στο σχεδιασμό και τη διεκπεραίωση του έργου των Δήμων και της ΄Ενωσης Δήμων.

Ευχαριστούμε το νομικό μας σύμβουλο κ. Χριστάκη Χριστοφίδη και τους ελεγκτές μας Ernst & Young για τις υπηρεσίες που μας προσφέρουν.

Τέλος ευχαριστώ όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή Γενική Συνέλευση και εύχομαι σε όλους καλή δουλειά για το καλό των Δήμων και των δημοτών μας.
Σας ευχαριστώ.

 

 

 
epohi