logo blank_gr
slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide7 slide8 slide9
Εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις

Ομιλίες Δημάρχου Λεμεσού, κ. Ανδρέα Χρίστου

Λογοδοσία του Προέδρου της Ένωσης Δήμων Κύπρου, Δημάρχου Λεμεσού κ. Ανδρέα Χρίστου στη Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου, Λευκωσία, 10 Νοεμβρίου 2009

κ. Προεδρεύοντα της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,

Σας καλωσορίζω στη σημερινή Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου, που για τους αιρετούς αξιωματούχους, Δημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους, αλλά και το τα στελέχη των Δήμων μας αποτελεί τη σημαντικότερη εκδήλωση συλλογικής παρουσίας και έκφρασης των Δημοτικών Τοπικών Αρχών.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την εδώ  παρουσία σας που υποδηλώνει το ενδιαφέρον σας να ακούσετε τις θέσεις και απόψεις, τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες μας αλλά και τα σχέδια μας για ένα καλύτερο μέλλον για τους Δήμους και τους δημότες μας.

Και βέβαια καλωσορίζουμε τους φίλους και συναγωνιστές εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος που μας δίνουν ξεχωριστή χαρά και φέτος με την παρουσία τους και προς τους οποίους εκφράζουμε τη βαθιά εκτίμησή μας για τα τόσα πολλά που προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει ο ελληνικός λαός στον αγώνα για λύση του πολιτικού μας προβλήματος και επανένωση της πατρίδας μας.

Το 2008 ήταν μια χρονιά με έντονη δραστηριότητα της ΄Ενωσης Δήμων, στη διάρκεια της οποίας προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε όσα θέματα παρουσιάστηκαν, να προωθήσουμε ζητήματα που εκκρεμούσαν, κυρίως λόγω της φύσης τους και των χρονοβόρων διαδικασιών, αλλά και να προβάλουμε ζητήματα στρατηγικής σημασίας για τις τοπικές αρχές.

Σε θέματα νομοθεσίας, τους πρώτους μήνες του 2008 η ΄Ενωση Δήμων Κύπρου είχε εντατικές διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Εσωτερικών και τη Γενική Εισαγγελία για την τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου του περί Δήμων Νόμου που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών το 2006.  Αποτέλεσμα ήταν η άμεση προώθηση στη Βουλή το Μάϊο του 2008.

Η συζήτηση του ανέδειξε ορισμένα θέματα πολιτικής, τα οποία επαναδιαμορφώθηκαν σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και θα επανέλθουν σύντομα στη Βουλή, με στόχο την περαιτέρω αυτονόμηση των Τοπικών Αρχών σε θέματα άσκησης των συγκεκριμένων εξουσιών.

Εντός του 2008 κατατέθηκε στη Βουλή και το νομοσχέδιο αναφορικά με τη θεσμοθέτηση της ΄Ενωσης Δήμων, με βάση τις θέσεις και εισηγήσεις μας.  Η συζήτηση του μετά από πολλές και ποικίλες αναζητήσεις περατώθηκε πρόσφατα και ψηφίστηκε σε νόμο.

Το Μαϊο και Ιούνιο 2008 επανήλθε στη αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή το θέμα της νομοθεσίας για τους δημόσιους χώρους στάθμευσης, που περιλαμβάνει νομοσχέδιο για κατάλληλη τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου και προσχέδιο ενιαίων δημοτικών κανονισμών περί Χώρων Στάθμευσης για δημόσια χρήση από το κοινό.  Παρά τις προσπάθειες μας δεν έχει ψηφιστεί ακόμα σε νόμο.

Μέσα στο 2008 περατώθηκε η ετοιμασία του προσχεδίου για τους νέους Δημοτικούς Κανονισμούς περί Δημοσίων Συμβάσεων, με βάση τη νέα νομοθεσία.  Οι κανονισμοί αυτοί στάληκαν στο Γενικό Λογιστή και στους Δήμους για απόψεις.

Μετά τη διαπίστωση ότι τα Ταμεία Συντάξεων των Δήμων εμπίπτουν στις πρόνοιες του σχετικού εναρμονιστικού νόμου, η Ένωση Δήμων ανέθεσε στο νομικό της σύμβουλο να περιλάβει στο προσχέδιο των Δημοτικών Κανονισμών περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων τις κατάλληλες πρόνοιες που να συνάδουν με τον πιο πάνω Νόμο.  Οι διεργασίες για την ολοκλήρωση των κανονισμών αυτών βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Η Ένωση Δήμων σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εσωτερικών και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Κρεοπωλών, διαχειρίστηκε με συναινετικό και αποτελεσματικό τρόπο το δύσκολο και δαπανηρό θέμα της αποκομιδής και τελικής διαχείρισης των υποπροϊόντων κρέατος, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Βρέθηκε τελικά κατάλληλη διευθέτηση η οποία και τέθηκε σε εφαρμογή με επιτυχία  από τις αρχές του 2009. 

Η Ένωση Δήμων σε σχετικές παραστάσεις προς την Αστυνομία επανέφερε το πρόβλημα που αφορά την είσπραξη των ενταλμάτων των Δήμων, μετά από  δικαστικές αποφάσεις, όπως και το θέμα της πρόσληψης ειδικών αστυνομικών για λογαριασμό των ενδιαφερόμενων δήμων για εκτέλεση των εκκρεμούντων  ενταλμάτων.  Το θέμα έχει επιλυθεί πρόσφατα και άρχισε η διαδικασία πρόσληψης ειδικών αστυφυλάκων από την Αστυνομία για λογαριασμό ενδιαφερομένων Δήμων.

Τον Αύγουστο 2008, συμπληρώθηκε από μικτή πενταμελή ομάδα εργασίας η ετοιμασία του πλαισίου πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και των Υγειονομικών Υπηρεσιών των.

Οριστικοποιήθηκε το περιεχόμενο του Πλαισίου/ Πρωτοκόλλου και επισημοποιήθηκε η εφαρμογή του, με την υπογραφή του από το Υπουργείο Υγείας και την Ένωση Δήμων.

Ένα θέμα το οποίο απασχόλησε την Ένωση Δήμων, ήταν τα σοβαρά κενά και οι ασάφειες που παρουσιάζουν οι περί Οδών και Οικοδομών (Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις) Κανονισμοί  (ΚΔΠ 111/ 2006).  Διαμορφώθηκε πρόταση για τις αναγκαίες τροποποιήσεις προκειμένου να εφαρμόζονται ορθά και αποτελεσματικά οι εν λόγω Κανονισμοί. Οι τροποποιήσεις υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς σε σχετική σύσκεψη.

Μέσα στο 2008 άρχισε νέος κύκλος συζήτησης ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής σχετικά με το θέμα του έλεγχου των διαφημίσεων.  Η θέση της Ένωσης Δήμων ήταν ότι προτού συνεχιστεί η συζήτηση του θέματος ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικών θα πρέπει να καταρτιστούν και να συμφωνηθούν όλες οι τροποποιήσεις που χρειάζεται να γίνουν τόσο στην κείμενη όσο και στην προτεινόμενη νομοθεσία, έτσι ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα για τη σκοπούμενη ρύθμιση.

Αρκετή προσπάθεια αναλώθηκε επίσης για την αξιολόγηση τροποποιήσεων της περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών νομοθεσίας τις οποίες προώθησε το Υπουργείο Εσωτερικών. Η ουσιαστικότερη τροποποίηση αφορούσε την εισαγωγή νέας πρόνοιας στη νομοθεσία αυτή, η οποία δίνει εξουσία στον Υπουργό Εσωτερικών να εκδίδει Διατάγματα με σκοπό τον καθορισμό θεμάτων που αφορούν τις αιτήσεις για άδεια οικοδομής  ( όπως τον τύπο και τον τρόπο υποβολής της αίτησης, τη διαδικασία εξέτασης της κλπ ) καθώς επίσης και Διατάγματα με τα οποία να εξαιρούνται από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας ορισμένες «οικοδομές» (όπως αντένες τηλεοράσεων, ντεπόζιτα νερού, κλιματιστικά, σταθμοί ραδιοεπικοινωνίας κλπ). Η Ένωση Δήμων υπέβαλε ολοκληρωμένες απόψεις κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικών.

Σε συνέχεια της ψήφισης της πιο πάνω τροποποίησης, το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε προς τις Αρμόδιες Αρχές, για απόψεις, προσχέδιο Διατάγματος με σκοπό την ρύθμιση της διαδικασίας και της περιόδου εξέτασης αίτησης για άδεια οικοδομής. Το Προσχέδιο μελετήθηκε τόσο από την Υπηρεσία της Ένωσης Δήμων όσο και από το Δίκτυο Δημοτικών Μηχανικών και κωδικοποιήθηκαν οι προβληματισμοί των Δήμων σε σχέση με τις υπό εξέταση ρυθμίσεις καθώς και συγκεκριμένες εισηγήσεις, με στόχο την επίλυση των προβλημάτων και καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην έκδοση των αδειών οικοδομής.

Παράλληλα με τις υπόλοιπες της δράσεις και πέραν από τη συμμετοχή της σε συνεδρίες της Βουλής, Υπουργείων και Τμημάτων για διάφορα θέματα που προέκυψαν, εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων συμμετείχε ενεργά και στις ακόλουθες μόνιμες και ad hoc Επιτροπές και Ομάδες:

 • Επιτροπή Παρακολούθησης της εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά την ενεργειακή απόδοση κτιρίων ( Υπηρεσία Ενέργειας )
 • Τεχνική Επιτροπή για τη Διαμόρφωση Εθνικού Προτύπου για πίστες Go- Karts ( Κυπριακή Εταιρεία Τυποποίησης )
 • Ομάδα Εργασίας για την προώθηση μέτρων για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία ( Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας )
 • Ομάδα Εργασίας για την αναθεώρηση των Όρων για Διαχωρισμούς Οικοπέδων.
 • Επιτροπή Ασφάλειας Δρόμων  και 
 • Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (υπό την αιγίδα του Υπουργείου Συγκοινωνιών και ΄Εργων).

Στα εργασιακά θέματα συνεχίσθηκε η προσπάθεια για υιοθέτηση ομοιόμορφων Σχεδίων Υπηρεσίας για όλους τους Δήμους.  Απώτερος στόχος είναι ο καταρτισμός μιας Ενιαίας Παγκύπριας Συλλογικής Σύμβασης.

Ταυτόχρονα συνεχίσθηκε ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των Σχεδίων Υπηρεσίας των Δήμων μέχρι την εφαρμογή των εν λόγω ομοιόμορφων σχεδίων.

Στα κοινωνικά θέματα η ΄Ενωση Δήμων είχε ενεργό συμμετοχή σε διάφορες επιτροπές με στόχο την πιο δραστήρια εμπλοκή των Δήμων στα καθημερινά προβλήματα του τόπου.  ΄Εγινε αποδεκτό από την Κυπριακή Κυβέρνηση και την Κυπριακή κοινωνία ότι η ουσιαστική προώθηση των διαφόρων κοινωνικών ζητημάτων, περνά μέσα από την ενεργό εμπλοκή των Τοπικών Κοινωνιών και των Τοπικών Αρχών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην οικονομική στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης για ανάληψη κοινωνικών προγραμμάτων, τόσο από ευρωπαϊκά, όσο και από εθνικά κονδύλια, που θα παραχωρούνται από φορείς που υπάγονται στα Υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας.

Ανάλογη σημασία δόθηκε και στην ανάγκη τροποποίησης των Κανονισμών της παραχώρησης κρατικών χορηγιών, ώστε πέραν των εθελοντικών οργανώσεων, να καλύπτονται και οι Δήμοι, οι πλείστοι από τους οποίους αναπτύσσουν για χρόνια τώρα σημαντικά κοινωνικά προγράμματα.

Η Επιτροπή Αιρετών Γυναικών της ΄Ενωσης Δήμων συμμετείχε σε ευρωπαϊκά συνέδρια που διοργάνωσε το Council of European Municipalities and Regions (CEMR), με σκοπό την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών στην Τοπική Ζωή.  Φρόντισε για την υπογραφή του Χάρτη από όλους τους Δήμους της Κύπρου και μελέτησε τόσο τον Οδηγό Εφαρμογής του Χάρτη όσο και τους Δείκτες που ορίσθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Χάρτη στην τοπική ζωή, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της χώρας μας.

Ο Χάρτης αυτός αποτέλεσε οδοδείκτη για δράσεις και ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε Δήμους της Κύπρου για προώθηση της Ισότητας.

Στον τομέα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, μετά από αίτημα της ΄Ενωσης Δήμων, η Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ενέκρινε ποσό ύψους €2,000,000 από τα Διαρθρωτικά Ταμεία για υλοποίηση προγράμματος με σκοπό την εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Το έργο ανέλαβε να υλοποιήσει η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με την ΄Ενωση Δήμων και την ΄Ενωση Κοινοτήτων και αφού συμφωνήθηκε από κοινού το αντικείμενο του έργου, υπογράφηκε η σχετική σύμβαση μέσα στο 2009.

Η ΄Ενωση Δήμων πραγματοποίησε επίσης συναντήσεις με το Γραφείο Προγραμματισμού σε ότι αφορά νέες προκηρύξεις των προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία κατά την παρούσα προγραμματική περίοδο 2007-2013 και ιδιαίτερα τα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας.  Μελετήθηκαν τα Επιχειρησιακά Σχέδια για το κάθε Πρόγραμμα και ενημερώθηκαν οι Δήμοι για τις δυνατότητες που παρουσιάζονται.

Τέθηκαν ακόμα οι βάσεις για συστηματική εκπαίδευση και ενημέρωση σχετικά με την αναγνώριση και διεκδίκηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από τους ίδιους τους Δήμους, ώστε να ωφεληθούν στο μεγαλύτερο δυνατό  βαθμό.

Η ΄Ενωση Δήμων σύμφωνα με αίτημα του Γραφείου Προγραμματισμού πραγματοποίησε συναντήσεις με όλους τους Δήμους και με αρμόδια Υπουργεία και κατέγραψε την υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά τις νομοθεσίες και τις πρακτικές και  διαδικασίες που ακολουθούνται για την έκδοση αδειών που εμπίπτουν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/123/ΕΚ.  Σκοπός της Οδηγίας είναι η απλοποίηση των διαδικασιών και η διευκόλυνση παροχών για προσφορά των υπηρεσιών τους σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων οργανώθηκε περαιτέρω και ανέπτυξε νέες δράσεις μέσα στο 2008.  Ετοίμασε και απέστειλε στη Διυπουργική Επιτροπή Διαφώτισης σχέδιο προγραμματισμένων εκδηλώσεων μαζί με ενδεικτικό προϋπολογισμό και διεκδίκησε κονδύλι διαφώτισης τόσο για κοινές εκδηλώσεις όσο και για ξεχωριστές δραστηριότητες των Δήμων.

Ως αποτέλεσμα εγκρίθηκε συνολικά το ποσό των €300.000 για το οποίο οφείλουμε να εκφράσουμε την εκτίμηση και τις ευχαριστίες μας προς την Κυβέρνηση.

Στα θέματα περιβάλλοντος, μέσα στο 2008 η ΄Ενωση Δήμων συμμετείχε σε συνεδρίες της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, του Τμήματος Υδάτων, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος και έδωσε απόψεις για διάφορα περιβαλλοντικά θέματα μερικά από τα οποία είναι τα εξής:

 • Η εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα ΄Υδατα,
 • Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Βελτίωση της Ποιότητας του Αέρα στην Κύπρο,
 • Η διαχείριση του παρόδιου περιβάλλοντος,
 • Τροποποίηση της περί Δασών νομοθεσίας,
 • Νομοθεσία για τη διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις,
 • Διαμόρφωση πολιτικής για τη δενδροφύτευση πεζοδρομίων κλπ.

Η ΄Ενωση Δήμων Κύπρου συμμετείχε επίσης στις συνεδρίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής (ΣΕΔΑ), της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών (ΣΕΔΑΣ), σε σχέση με θέματα που αφορούν τη διαχείριση διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων και την αδειοδότηση μονάδων ανακύκλωσης.

Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας ενίσχυσης των προγραμμάτων διαχωρισμού και ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασιών, η ΄Ενωση Δήμων άρχισε μέσα στο 2008 την επεξεργασία των αναγκαίων νομικών ρυθμίσεων, με σκοπό να δοθεί στους Δήμους η δυνατότητα να επιβάλλουν την ξεχωριστή διαλογή και συλλογή των αποβλήτων συσκευασιών που υπάρχουν στο ρεύμα των οικιακών αποβλήτων.

Στο τομέα της ενημέρωσης συνεχίστηκε απρόσκοπτα κατά το 2008 η έκδοση του μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ με το Γραφείο μας των Βρυξελλών να έχει την ευθύνη έκδοσης.  Επί πλέον εκδόθηκαν και 4 δελτία στην αγγλική γλώσσα.

Το Γραφείο μας στις Βρυξέλλες μέσω των Λειτουργών του δραστηριοποιήθηκε και στον τομέα της έρευνας με αρκετές μελέτες που στήριξαν την ΄Ενωση Δήμων και τους Δήμους σε διάφορους τομείς.

Διοργάνωσε συνεδρίες των δικτύων ELAN  κα NEEBOR, έκθεση ζωγραφικής στις Βρυξέλλες στην Επιτροπή των Περιφερειών σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία μας, συμπλήρωσε δεκάδες ερωτηματολόγια προκειμένου να ακουστεί η φωνή των Δήμων της Κύπρου σε ευρωπαϊκές μελέτες  και συμμετείχε σε σωρεία εκδηλώσεων και συζητήσεων για προβολή των Δήμων μας. 

Η ΄Ενωση Δήμων ευρισκόμενη πάντα σε στενή συνεργασία με τους Δήμους, γίνεται μάρτυρας και των καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι με κυριότερο το οικονομικό.

Η κρατική χορηγία προς τους Δήμους αποτελεί σημαντική στήριξη κι ευχαριστούμε την Κυβέρνηση και για τη φετινή χορηγία.

Κατανοούμε πλήρως τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν για περαιτέρω αύξηση της, όμως νιώθουμε όμως την ανάγκη να επαναλάβουμε προηγούμενη εισήγηση μας για να γίνει ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα με ετήσιες αυξήσεις τέτοιες, που σύντομα να φθάσει η χορηγία στο στόχο του 4% επί των εσόδων του Κράτους, που έχει από καιρό τεθεί.  Χωρίς αυτή τη δέσμευση δεν θα υλοποιηθεί ο στόχος.

Στην επόμενη διετία 2009-2010 θα έχουμε μπροστά μας τα ακόλουθα:

 • Η βελτίωση των οικονομικών των Δήμων

α)  με αύξηση της χορηγίας
β) με άλλους πόρους και κυρίως με την επανεκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας σε συνεργασία με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και της είσπραξης από όλους του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας.

 • Ολοκλήρωση και αξιοποίηση της μελέτης που βρίσκεται σε εξέλιξη για την αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Η ολοκλήρωση της αναμένεται περί το τέλος του 2009 και μέσα στο 2010 θα πρέπει να συζητηθεί με όλους τους φορείς και να προχωρήσουμε με την κατάρτιση νομοσχεδίου και τη ψήφιση νέας σύγχρονης νομοθεσίας που να αναβαθμίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  Θα είναι μια απαιτητική και εργώδης διαδικασία για την οποία όλοι πρέπει να ετοιμαστούμε.
 • Η αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό μέσα από την απόκτηση γνώσης από τους Δήμους, την αναγνώριση αυτών που ικανοποιούν υπαρκτές ανάγκες, την ετοιμασία σχετικών προτάσεων και την επιλογή των προγραμμάτων, με στόχο την επίτευξη αποτελεσμάτων σε έργα αλλά και την απόκτηση γνώσεων.
 • Η εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των τοπικών φορέων.  Μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εκπαίδευση για την ανάπτυξη της διοικητικής και της ηγετικής ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» θα τύχουν εκπαίδευσης συνολικά 1500 άτομα (αιρετά και μη) από όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες της Κύπρου μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.
 • Η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας με την ΄Ενωση Κοινοτήτων Κύπρου.
 • Η στενότερη συνεργασία μεταξύ Δήμων τόσο για τη δημιουργία ενιαίων δημοτικών υπηρεσιών όσο και για την από κοινού διεκδίκηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για κοινό όφελος.
 • Η στενή συνεργασία με όλα τα Υπουργεία και κυρίως το Υπουργείο Εσωτερικών για το χειρισμό θεμάτων που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και τον εκσυγχρονισμό διαφόρων νομοθεσιών που αφορούν την πολεοδομική ανάπτυξη.
 • Στενή συνεργασία με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος για τη διαχείριση του θέματος των στερεών αποβλήτων των χωματερών, των χρησιμοποιημένων ελαστικών και άλλων υλικών που επιβαρύνουν το περιβάλλον.
 • Ολοκλήρωση των Κανονισμών για τα σκύβαλα και την ανακύκλωση και προώθηση σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων.
 • Εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για εξυπηρέτηση τόσο των Δήμων όσο και των Δημοτών.
 • Στήριξη των Αντιπροσωπειών μας στην ΕτΠ, στο Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών και άλλα διεθνή σώματα στα οποία μετέχουμε και η αξιοποίηση της ευρωπαϊκής εμπειρίας, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. 

Η ΄Ενωση Δήμων, με τη συνεχή βελτίωση στη στελέχωση και την οργάνωση της, στοχεύει στο να ανταποκριθεί στον πληρέστερο δυνατό βαθμό στο στρατηγικό της ρόλο και προορισμό, στις ανάγκες των Δήμων, παρέχοντας κάθε υποστήριξη και βοήθεια.

Θα ήταν παράλειψη μας αν σε μια Γενική Συνέλευση της ΄Ενωσης Δήμων, της οποίας εννέα μέλη είναι προσφυγικοί Δήμοι, δεν αναφερόμασταν επιγραμματικά στο πολιτικό μας πρόβλημα, το οποίο παραμένει η πρώτη και μεγάλη μας έγνοια.

Παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή και εκτίμηση τις προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως και των πολιτικών δυνάμεων του τόπου, για αναζήτηση λύσης μέσα από τη διαδικασία των συνομιλιών και ευχόμαστε από καρδιάς να πραγματοποιηθούν οι πόθοι και οι προσδοκίες του λαού μας και να υπάρξει αίσια κατάληξη.  Χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε τη λύση που θα επανενώνει το λαό και τον τόπο μας, που θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ειρηνική συμβίωση και την πρόοδο σε μια κοινή πατρίδα.

Ευχόμαστε δύναμη και κάθε επιτυχία σε αυτό το δύσκολο δρόμο.

Ολοκληρώνοντας την κατάθεση των απόψεων μας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο της ΄Ενωσης Δήμων, κ. Χρίστο Μέση, όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και όλους τους Δημάρχους για την πολύ εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε στο χρόνο που ανασκοπούμε.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Γραμματέα της ΄Ενωσης, κ. Γιάννη Αντωνιάδη και το υπόλοιπο προσωπικό της ΄Ενωσης για την πολύτιμη βοήθεια και υποστήριξη τους στη διοίκηση της ΄Ενωσης.

Ευχαριστούμε επίσης όλους τους Δημοτικούς Γραμματείς, Δημοτικούς Μηχανικούς και Οικονομικούς Διευθυντές για τη συνεργασία τους και τον καθοριστικό τους ρόλο στο σχεδιασμό και τη διεκπεραίωση του έργου των Δήμων και της ΄Ενωσης Δήμων.

Ευχαριστούμε το νομικό μας σύμβουλο κ. Χριστάκη Χριστοφίδη και τους ελεγκτές μας Ernst & Young για τις υπηρεσίες που μας προσφέρουν.

Τέλος ευχαριστώ όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή Γενική Συνέλευση και εύχομαι σε όλους καλή δουλειά για το καλό των Δήμων και των δημοτών μας.

Σας ευχαριστώ.

 

 
 
 
 

 

 
epohi