logo blank_gr
slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide7 slide8 slide9
Εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις

Ομιλίες Δημάρχου Λεμεσού, κ. Ανδρέα Χρίστου

Πεπραγμένα Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου
για το έτος 2008

Δημοσιογραφική διάσκεψη, την Τετάρτη,
17 Δεκεμβρίου 2008 της 11.00 π.μ.

 1. Ολοκλήρωση σχεδίων, δελτίων ποσοτήτων και εγγράφων προσφορών για τα έργα ανάπλασης του κέντρου της πόλης, βελτιωτικά έργα στην προκυμαία και δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης, ως και τη δημιουργία γραμμικού πάρκου κατά μήκος της κοίτης του ποταμού Γαρύλλη από τον Άγιο Αντώνη μέχρι τα βόρεια όρια του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών.  Αναμένεται εντός Ιανουαρίου να ανακοινωθεί η πρόσκληση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την υποβολή των ως άνω προτάσεων για χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία.  Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι €26 εκατομμύρια για το κέντρο της πόλης, €10 εκατομμύρια για το γραμμικό πάρκο Γαρύλλη και €18 εκατομμύρια για την προκυμαία (από αυτά €8 εκατομμύρια αφορούν της υπόγειους χώρους στάθμευσης).
 2. Ολοκλήρωση ρυθμιστικού σχεδίου σύνδεσης παραλιακής λεωφόρου με τη λεωφόρο Φραγκλίνου Ρούσβελτ και έναρξη κατασκευαστικών σχεδίων.  Το έργο θα ολοκληρωθεί σε τριάντα έξη μήνες περίπου από σήμερα.
 3. Έναρξη εργασιών στην περιοχή μεταξύ Εναερίου και αποθηκών Θεοδοσίου για ολοκλήρωση του έργου της Ακτής Ολυμπίων με κατασκευή έργων προστασίας και εμπλουτισμού της παραλίας, ως και πεζοδρόμου.
 4. Προώθηση του έργου του Κάθετου Δρόμου, τετραπλής κυκλοφορίας για σύνδεση του  νέου λιμανιού με τον υπεραστικό.  Οδικό έργο κόστους €30 εκατομμυρίων και έργα αποχέτευσης ομβρίων (υπόγειο κανάλι 2,3 Χ 4 μέτρα, λίμνη κατακράτησης, αντλιοστάσιο κλπ) κόστους €35 εκατομμυρίων.
 5. Προώθηση του αντισταθμιστικού έργου ολοκλήρωσης της οδού Ευαγόρα Λανίτη και σύνδεσης με γέφυρα με την οδό 1ης Απριλίου.  Επίσης προωθείται ως αντισταθμιστικό η σύνδεση των οδών Σφακτηρίας και Σκαρλάττι.  Γι’ αυτό το έργο έχουν ήδη προκηρυχθεί προσφορές που θα κατακυρωθούν τον Ιανουάριο 2009.
 6. Προκήρυξη προσφορών για επιλογή μελετητή για το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στο Ζακάκι στη πλατεία των οδών Κουμπερτέν, Αριστείδη Χαραλάμπους και Κοκέν.   Ως γνωστό το έργο θα χρηματοδοτηθεί πλήρως από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης με προϋπολογισμό €2 εκατομμυρίων.΄
 7. Συνέχιση εργασιών αποκατάστασης παλιού λιθογραφείου Κουβά, το οποίο θα στεγάσει το Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης που περιλαμβάνει και το Θεατρικό Μουσείο Κύπρου.  Οι εργασίες ολοκληρώνονται τον Ιούνιο 2009 με κόστος €3.2 εκατομμύρια (συνεισφορά ΘΟΚ €0.7 εκατομμύρια).
 8. Έναρξη εργασιών αποκατάστασης οικίας Επάρχου για στέγαση του Παττιχείου Δημοτικού Μουσείου – Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού.  Αποπεράτωση τον Μάϊο 2009 με κόστος €650 χιλιάδες.
 9. Ολοκλήρωση σχεδιασμού και διαδικασίας προσφοροδότησης για αναβάθμιση του Παττιχείου Δημοτικού Θεάτρου και του σχετικού εξοπλισμού.  ΄Ενταξη του έργου στα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία.  Κόστος Α’ φάσης €4 εκατομμύρια.
 10. Προκήρυξη αρχιτεκτονικού - πολεοδομικού διαγωνισμού για εκπόνηση Σχεδίου Περιοχής για την έκταση που περικλείεται μεταξύ παλιού και νέου λιμανιού και νοτίως της λεωφόρου Ρούσβελτ.
 11. Προκήρυξη προσφοράς (Νοέμβριος 2008) για αρχιτεκτονική μελέτη συντήρησης και βελτίωσης προσόψεων και κοινόχρηστων χώρων της παραλιακής λεωφόρου, από το παλιό λιμάνι μέχρι το ξενοδοχείο Χολιντει Ινν.
 12. Επεξεργασία σχεδίου βελτίωσης των προσόψεων οικιών και καταστημάτων στο κέντρο της πόλης.  Ετοιμασία υποβολής πιλοτικής πρότασης στο Υπουργείο Εσωτερικών με εισήγηση δαπάνης €2 εκατομμυρίων.
 13. Περαιτέρω ανάπτυξη της δράσης των Συνοικιακών Συμβουλίων.     Συνέχιση τακτικών επαφών με συνοικίες για προώθηση και επίλυση προβλημάτων.  Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στις συνοικίες (Κανταδόροι, θεατρικές παραστάσεις, Ευρωμεσογειακό φεστιβάλ).  Απόσπαση επί πλήρους βάσεως  υπαλλήλου του Δήμου για καλύτερο συντονισμό.
 14. Λειτουργία γραφείου του Δήμου στην Αγία Φύλα. Απόσπαση υγειονομικού βοηθού, εργάτη, ημιφορτηγού οχήματος και μηχανικού σαρώθρου σε πλήρη βάση.
 15. Επιστρώσεις δρόμων – δαπάνη €1 εκατομμύριο.
 16. Ανακατασκευή και επιδιόρθωση πεζοδρομίων – δαπάνη €1.5 εκατομμύρια.
 17. Διάνοιξη οδού Σαρανταπόρου με απαλλοτρίωση και κατασκευαστικά έργα κόστους €150 χιλιάδων.  Διάνοιξη οδού Κισσονέργη και διαπλάτυνση οδού Καρπάθου.
 18. Αναβάθμιση 13 υφιστάμενων πλατειών και περίφραξη / δεντροφύτευση 22 άλλων δημοσίων πλατειών.
 19. Ολοκλήρωση εργασιών (φωτισμός, πλακόστρωτα κλπ) σε άλλες 23 πλατείες.
 20. Σχεδιασμός και κατακύρωση προσφοράς για την ανάπλαση της πλατείας Τριών Ιεραρχών στη συνοικία Αγίου Ιώαννη (μεταξύ του ΣΙΝΕ ΒΟΛΟΣ και Δημοτικού Παιδικού Σταθμού).  Δαπάνη €200 χιλιάδων.
 21. Εκπόνηση σχεδίων και προσφορών για ανάπλαση τριών δημοσίων πλατειών σε κυβερνητικούς οικισμούς.  ΄Εναρξη εργασιών σε μία εξ’ αυτών.
 22. Ανακατασκευή και επιδιόρθωση πεζοδρόμων και πεζοδρομίων σε κυβερνητικούς οικισμούς αξίας περίπου €500 χιλιάδων.
 23. Καθαριότητα και συντήρηση πλατειών και δημοσίων χώρων, όπως και δενδροστοιχιών σε Κυβερνητικούς Οικισμούς.
 24. Προώθηση έργων στην Τ/Κ Συνοικία. Κατασκευή πεζοδρομίων, ασφαλτοστρώσεις, συντήρηση πλατείας έξω από το πρώην Τ/Κ Νοσοκομείο, συντήρηση Τ/Κ γηπέδου, συντήρηση όλων των δενδροστοιχιών και των χώρων πρασίνου.
 25. Περίφραξη περιοχής, ιδιοκτησίας ΕΒΚΑΦ, δυτικά της οδού Γεωργίου Αβέρωφ, όπου και το γήπεδο συλλόγου ΑΕΤΟΥ.  Υποβολή πρότασης στον ΚΟΑ για ανακατασκευή του γηπέδου και αναβάθμιση της όλης περιοχής.
 26. Κατασκευή ραμπών αναπήρων σε πεζοδρόμια λεωφόρου Μακαρίου και παραλιακής λεωφόρου. Κατακύρωση προσφοράς για τις οδούς Αγίας Ζώνης και Γλάδστωνος.
 27. Επιδιόρθωση πεζοδρομίων, έργα προστασίας των πεζών, διάνοιξη λεκανών δένδρων και άλλα βελτιωτικά έργα στην παραλιακή λεωφόρο.
 28. Διευκολύνσεις για αναπήρους στην Ακτή Ολυμπίων (ράμπες αναπήρων και ειδικό κάθισμα).
 29. Προώθηση εργασιών για τοποθέτηση ανελκυστήρα στο Δημοτικό Μέγαρο.
 30. Κατασκευή έξη ποδηλατοστασίων και σήμανση ποδηλατοδρόμων.
 31. Αντικατάσταση πινακίδων ονομασίας οδών
 32. σε ολόκληρη την πόλη. Μετά την συνοικία Καψάλου ολοκληρώθηκαν οι σχετικές εργασίες στις συνοικίες Αγίου Νεκταρίου, Νεάπολης και Αγίου Νικολάου.
 33. Ανανέωση στόλου οχημάτων με δαπάνη €800 χιλιάδων.  Αγορά ηλεκτρικού οχήματος για τον πεζόδρομο Ακτής Ολυμπίων και οχήματος για αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων.   Αγορά δύο νέων μεγάλων σαρώθρων και ενός μικρού και μελέτη για περαιτέρω αναβάθμιση και μηχανοποίηση της Υπηρεσίας οδοκαθαρισμού. 
 34. Αγορά οχήματος και μηχανής ζεστού νερού με πίεση για πλύσιμο πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και πλατειών.
 35. Έναρξη εργασιών συντήρησης σκάφους ΛΑΜΠΟΥΣΑ με εξασφάλιση από συμπολίτη μας χορηγίας €80 000.-
 36. Συμφωνία συνεργασίας με τον Κυπριακό Οργανισμός Αναπτύξεως γης (ΚΟΑΓ) για ανέγερση κατοικιών στην οδό Γκαίτε με στόχο τη μεταστέγαση των εκεί ενοίκων δημοτικών πολυκατοικιών, αλλά και οικογενειών της Λεμεσού με χαμηλά εισοδήματα.
 37. Επέκταση κοινωνικών προγραμμάτων μέσω του Κέντρου Κοινωνικής Προσφοράς – «Ελεύθερα Χέρια». Διεύρυνση της κοινωνικής παρέμβασης στην Τ/Κ συνοικία σε συνεργασία με άλλους φορείς.
 38. Υπογραφή Χάρτη για την ισότητα των φύλων και διοργάνωση ημερίδας με ευρεία συμμετοχή γυναικείων οργανώσεων και άλλων φορέων.
 39. Υπογραφή Χάρτη για την οδική ασφάλεια και διοργάνωση ημερίδας με τη συμμετοχή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και ΄Εργων και της Αστυνομίας.
 40. Συμμετοχή στο δίκτυο Q Cities – για πόλεις ποιότητας.
 41. Ολοκλήρωση διαδικασίας αναχρηματοδότησης δανείων του Δήμου (των μη καλυπτόμενων από κυβερνητική εγγύηση).
 42. Προώθηση και έγκριση οργανογράμματος του Δήμου.
 43. Ενίσχυση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τρεις πρόσθετους τεχνικούς.  Πρόσληψη εργατικού προσωπικού.
 44. Αξιολόγηση Δήμου με την μέθοδο CAF σε συνεργασία με την Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.
 45. Προκήρυξη ενδιαφέροντος και πρόσκληση αιτήσεων για ανάπτυξη με τη μέθοδο ΒΟΤ του χώρου που ανήκει στο Δήμο, γύρω από τον Υδατόπυργο.
 46.  Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος GPS (σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης ) στα οχήματα του Δήμου.
 47. Αναβάθμιση των Χριστουγεννιάτικων      εκδηλώσεων και λειτουργία παιγνιδότοπου στη Πλατεία Ηρώων.
 48. Φιλοξενία και επιτυχής διοργάνωση του διαγωνισμού της Junior Eurovision και των παράπλευρων εκδηλώσεων.
 49. Ολοκλήρωση σχεδιασμού και προκήρυξη προσφορών για ανάδειξη του μνημείου της Χαβούζας και διαμόρφωση πάρκου γύρω από αυτή.
 50. Απόφαση για κατασκευή νέων σύγχρονων γραφείων για τις δημοτικές υπηρεσίες στο χώρο των δυο υφιστάμενων κτιρίων επί της οδού Γιάγκου Ποταμίτη.
 51. Διαμόρφωση πλαισίου συνδιαχείρισης του Φυτίδειου Αθλητικού Κέντρου Γ.Σ.Ο. μεταξύ Δήμου Λεμεσού και Κ.Ο.Α.
 52. Εργασίες αποκατάστασης του τέως Τ/Κ ξενώνα νέων στην οδό Αγκύρας και αξιοποίηση του για πολιτιστικούς και άλλους συναφείς σκοπούς.
 
 
 
 

 

 
epohi