logo blank_gr
slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide7 slide8 slide9
Εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις

Ομιλίες Δημάρχου Λεμεσού, κ. Ανδρέα Χρίστου

Λογοδοσία του Προέδρου της Ένωσης Δήμων Κύπρου, Δημάρχου Λεμεσού κ. Ανδρέα Χρίστου
στη Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου, Λευκωσία, 29 Οκτωβρίου 2008

Εξοχότατε κ. Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,

Σας καλωσορίζω στη σημερινή Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου, που για τους αιρετούς αξιωματούχους, Δημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους, αλλά και το προσωπικό των Δήμων μας αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση συλλογικής παρουσίας και έκφρασης των Δημοτικών Τοπικών Αρχών.

Ιδιαίτερα θα ήθελα να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω, για την εδώ  παρουσία του, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια που, παρά το βεβαρημένο πρόγραμμά του, βρίσκεται σήμερα μαζί μας για να ακούσει τις θέσεις και απόψεις, τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες μας αλλά και τα σχέδια μας για ένα καλύτερο μέλλον για τους Δήμους και τους δημότες μας.

Ευχαριστούμε, επίσης και όλο τον πολιτικό κόσμο, τον Πρόεδρο της Βουλής, τους Αρχηγούς και εκπροσώπους των Πολιτικών Κομμάτων, τους Υπουργούς της Κυβέρνησης, τους Βουλευτές, τους αξιωματούχους της πολιτείας, τους εκπροσώπους οργανώσεων και φορέων που έχουν σχέσεις και συνεργασία με τους Δήμους και τα στελέχη της δημόσιας υπηρεσίας που βρίσκονται  σήμερα στη Γενική μας Συνέλευσή και μας τιμούν με την παρουσία τους.

Και βέβαια καλωσορίζουμε τους φίλους και συναγωνιστές εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος που μας δίνουν ξεχωριστή χαρά και φέτος με την παρουσία τους και προς τους οποίους εκφράζουμε τη βαθιά εκτίμησή μας για τα τόσα πολλά που προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει η Ελλάδα στον αγώνα για λύση του πολιτικού μας προβλήματος και επανένωση της πατρίδας μας.

Κύριε Πρόεδρε,

Η φετινή είναι ουσιαστικά η πρώτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων που γίνεται μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας την 1 Ιανουαρίου 2007, και κατά συνέπεια η λογοδοσία αυτή, είναι η πρώτη της παρούσας θητείας της Εκτελεστικής Επιτροπής και καλύπτει τις δραστηριότητες της Ένωσης Δήμων και το έργο που επιτελέστηκε για το έτος 2007.

Η Ένωση Δήμων είναι η παγκύπρια οργάνωση των Δήμων, με κύρια αποστολή την προάσπιση και προώθηση των εξουσιών, συμφερόντων, δικαιωμάτων και προνομίων των Δήμων, την κατοχύρωση της ανεξαρτησίας και αυτοτέλειας των Τοπικών  Αρχών και την προώθηση της συνεργασίας και συντονισμού των Δήμων-μελών της.  Ως εκ τούτου, η κύρια προσπάθεια της Εκτελεστικής Επιτροπής συνίσταται στη συνεχή ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργειών που αποσκοπούν να φέρουν σε πέρας αυτή την υποχρέωση.

Η Ένωση, ως συλλογικό όργανο εκπροσώπησης των Δήμων, διαβουλεύεται σε μόνιμη βάση τόσο με την Κυβέρνηση, όσο και με τη Βουλή, με στόχο τη σωστή αντίκρυση πολλών και ποικίλης φύσης ζητημάτων που αφορούν και ενδιαφέρουν τους Δήμους.  Ο στόχος της Ένωσης και στις δύο περιπτώσεις είναι να προβάλει τις απόψεις των Δήμων, επεξηγώντας και τεκμηριώνοντας τις θέσεις τους, ώστε οι τελικές αποφάσεις της Εκτελεστικής και Νομοθετικής Εξουσίας να συνυπολογίζουν τις απόψεις των Δήμων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γενικότερα.  Ακόμα, η ΄Ενωση εκπροσωπεί τους Δήμους και διαβουλεύεται με Κόμματα, Οργανισμούς Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, οργανώσεις και κοινωνικούς φορείς.

Πέραν από το εσωτερικό, η Ένωση εκπροσωπεί τους Δήμους και την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κύπρου και στο εξωτερικό.  Η Ένωση μεταξύ άλλων συμμετέχει ενεργά με εκπροσώπους της στις εργασίες του Κογκρέσσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της Ευρώπης, που μαζί με την Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  είναι τα κορυφαία θεσμικά Ευρωπαϊκά Σώματα για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Η Ένωση Δήμων, τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σταδιακά, έχει επανεξετάσει την αποστολή και τους στόχους της και γενικότερα τον τρόπο που εργάζεται, ώστε η Ευρωπαϊκή διάσταση να είναι πάντοτε παρούσα στο σχεδιασμό και τη δράση μας.

Βασική αποστολή των Δήμων μας είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών του πολίτη και της τοπικής κοινωνίας.  Προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε την άποψη ότι προσπαθούμε και καταφέρνουμε συνεχώς να αναπτύσσουμε την προσφορά και την παρέμβαση μας, ενώ εκτιμούμε ότι υπάρχει και ουσιαστική βελτίωση στη διαχείριση των οικονομικών  πόρων και στα θέματα αξιοκρατίας και χρηστής διοίκησης.  Αυτή η προσπάθεια θα είναι μόνιμη και συνεχής για τα επόμενα χρόνια.

Προτού παραθέσω τις σκέψεις, τα σχέδια και τις προτεραιότητές μας για τη διετία 2008-2009 θα ήθελα να αναφερθώ συνοπτικά στις δραστηριότητες και το έργο που επιτελέστηκε από την Ένωσή μας για το έτος 2007.

Σε θέματα νομοθεσίας, στόχος μας ήταν η προσπάθεια σύνταξης και προώθησης ενιαίων δημοτικών κανονισμών σε όσο το δυνατό περισσότερα θέματα.

Γι' αυτό το λόγο αναλάβαμε εμείς, με τη βοήθεια λειτουργών μας και του Νομικού μας Συμβούλου, τη σύνταξη ή συμμετείχαμε ενεργά στη διαμόρφωση των κανονισμών περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων, περί λειτουργίας και διαχείρισης δημοτικών κοιμητηρίων, για χώρους στάθμευσης δημόσιας χρήσης, περί της σύναψης δημοσίων συμβάσεων και αρκετών άλλων, οι οποίοι έχουν ολοκληρωθεί, έχουν συζητηθεί με τα αρμόδια υπουργεία και είναι στο στάδιο της περαιτέρω προώθησης τους.

Εργαζόμενοι στο ίδιο πνεύμα το Σεπτέμβριο  του 2006 υποβάλαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών προσχέδιο νομοσχεδίου, στο οποίο περιλήφθηκαν μια σειρά σημαντικών εισηγήσεών μας για τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου.

Στη διάρκεια του 2007 πραγματοποιήθηκαν εντατικές διαβουλεύσεις μεταξύ της Ένωσης Δήμων και του Υπουργείου Εσωτερικών και ξεκίνησε η συζήτηση του  νομοσχεδίου στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής, η οποία αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθεί.

Η ΄Ενωση υπέβαλε το 2006 στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης προσχέδιο νομοσχεδίου για τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου που προνοεί για τη σύσταση Δημοτικής Αστυνομίας, ενώ στη συνέχεια η πρωτοβουλία για την προώθηση του προσχεδίου νομοσχεδίου μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Παρά τις συνεχείς επαφές και συζητήσεις εντός του 2007 δεν είχαμε μέχρι σήμερα τελική τοποθέτηση των μερών και είναι ένα ζήτημα που πρέπει άμεσα να προωθηθεί.

Αναχρηματοδότηση Δανείων χωρίς Κυβερνητική Εγγύηση

Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναχρηματοδότησης των δανείων των Δήμων που είχαν Κυβερνητικές εγγυήσεις, η Ένωση Δήμων με δική της πρωτοβουλία ξεκίνησε την προσπάθεια για την αναχρηματοδότηση των δανείων των Δήμων που δεν καλύπτονταν από κυβερνητικές εγγυήσεις. Μετά από προσφορές επελέγη η πρόταση της Kommunal Kredit International Bank Ltd, ως η πιο συμφέρουσα, υπάρχει συνολική έγκριση από τα αρμόδια Υπουργεία και για τους έντεκα (11) Δήμους που ενδιαφέρθηκαν και είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι μετά από μια κοπιώδη προσπάθεια βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της εκταμίευσης των δανείων.

Οικοδομική και Πολεοδομική Ανάπτυξη και άλλα Τεχνικά Θέματα.

Εντός του 2007 έγιναν δύο αναθεωρήσεις των έντυπων αίτησης για άδεια σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, τα οποία εφαρμόζονται ομοιόμορφα από τους Δήμους, για αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων και για περίληψη προνοιών που αφορούσαν την ενεργειακή απόδοση κτιρίων.

Μεγάλη προσπάθεια αφιερώθηκε στην επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή των Κανονισμών για ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, οι οποίοι  παρουσίαζαν και  εξακολουθούν να παρουσιάζουν κενά και ασάφειες δημιουργώντας έτσι προσκόμματα στην εφαρμογή τους.  Κάποια από τα προβλήματα ξεπεράστηκαν, προσωρινά, με την υιοθέτηση ομοιόμορφου τρόπου ερμηνείας και διαδικασιών εφαρμογής από όλους τους Δήμους.  Υπάρχουν όμως σημεία των Κανονισμών τα οποία χρήζουν τροποποίησης.

Το Δεκέμβριο του 2007 τέθηκε σε εφαρμογή μέρος της νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.  Με στόχο την έγκαιρη προετοιμασία των Αρμοδίων Αρχών η Ένωση Δήμων διοργάνωσε, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ενέργειας, συνάντηση μηχανικών και τεχνικών από όλους τους Δήμους και τις Επαρχιακές Διοικήσεις κατά την οποία μελετήθηκαν οι Κανονισμοί, εντοπίστηκαν σημεία που παρουσιάζουν ασάφεια, που χρήζουν διευκρίνησης ή ομοιόμορφου χειρισμού και λήφθηκαν σχετικές αποφάσεις.

Τον Ιούλιο 2007 ψηφίστηκε ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμος.  Η Ένωση Δήμων είχε
εκφράσει, τόσο προφορικά, όσο και γραπτώς, σοβαρές επιφυλάξεις για την τελική μορφή και τις πρόνοιες της ρύθμισης, που είχαν ως αποτέλεσμα ο Νόμος να μην μπορεί να εφαρμοστεί.  Οι απόψεις αυτές της Ένωσης τέθηκαν και ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών τον Νοέμβριο του 2007 και αποφασίστηκε όπως το θέμα  μελετηθεί από Ομάδα Εργασίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου.

Εντός του 2007 συνεχίστηκε η εργασία για την αναθεώρηση των γενικών Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών για Διαχωρισμούς Οικοπέδων. 

Ταυτόχρονα η Ένωση Δήμων συμμετείχε υπηρεσιακά σε τεχνική επιτροπή η οποία μελέτησε  και οριστικοποίησε τους τεχνικούς όρους αναφορικά με τις
εγκαταστάσεις παροχέων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε διαχωρισμούς οικοπέδων, δεδομένης της εισόδου στην αγορά και άλλων, πέραν της Α.ΤΗ.Κ.

Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας για συντονισμό των Δήμων και την εφαρμογή ομοιόμορφων διαδικασιών σε ότι αφορά τα τεχνικά θέματα έγιναν μέσα στο 2007 επτά συνεδρίες του Δικτύου Δημοτικών Μηχανικών, σε μερικές από τις οποίες συμμετείχαν  και εκπρόσωποι των Επαρχιακών Διοικήσεων και του ΕΤΕΚ, με στόχο την συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Κατά την εν λόγω περίοδο συνεχίστηκαν επίσης οι προσπάθειες της Ένωσης, κυρίως προς το Υπουργείο Εσωτερικών, για αναθεώρηση των προνοιών της περί Οδών και Οικοδομών νομοθεσίας η οποία αναπόφευκτα παρουσιάζει κενά και χρειάζεται εκσυγχρονισμό.

Τον Απρίλιο του 2007 διοργανώθηκε από την Ένωση Δήμων ημερίδα με θέμα την οργάνωση της ασφάλειας και υγείας κατά τις εργασιακές δραστηριότητες των Δήμων, με στόχο την ενημέρωση των Δήμων και τη διαμόρφωση και ανάπτυξη πολιτικής στο σημαντικό αυτό τομέα.

Θέματα περιβάλλοντος και υγείας

Εγκαταλειμμένα Οχήματα και Αντικείμενα

Μετά από σειρά συζητήσεων και διαβουλεύσεων η Βουλή ψήφισε το 2007 σχετική τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, η οποία απλοποίησε και επιτάχυνε σημαντικά τη διαδικασία απομάκρυνσης εγκαταλειμμένων οχημάτων και αντικειμένων.

Θέματα Αποβλήτων και Ανακύκλωσης

Η Ένωση Δήμων συμμετέχει της συνεδριάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕΔΑ) και της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών (ΣΕΔΑΣ), όπου παίρνονται σημαντικές αποφάσεις για τον τομέα των Αποβλήτων και της διαχείρισης της στην Κύπρο. Κατά το έτος αυτό, ανάμεσα σε άλλα, η Ένωση Δήμων τοποθετήθηκε στο θέμα της αδειοδότησης μονάδων ανακύκλωσης σε μη επιτρεπτές από την Νομοθεσία περιοχές, στο σύστημα της Green Dot και στο νέο σύστημα για την περισυλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων. Παράλληλα η Ένωση Δήμων έδωσε τις
απόψεις της όσον αφορά το μέλλον των συστημάτων ανακύκλωσης στην Κύπρο και της γεωγραφικής επέκτασης των προγραμμάτων συλλογής και διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.

Η Ένωση Δήμων συμμετείχε σε συνεδριάσεις με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος και συνέβαλε ουσιαστικά στην ετοιμασία του «Σχεδίου Δράσης για την απομάκρυνση και ορθή διαχείριση των ανεξέλεγκτα απορριφθέντων στερεών αποβλήτων σε Δήμους και Κοινότητες». Το Σχέδιο αυτό έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και αναμένεται σύντομα να οριστεί Τεχνική Επιτροπή για την παρακολούθηση και σωστή υλοποίηση του. 

Λειτουργοί της ΄Ενωσης συμμετείχαν στην Επιτροπή πιστοποίησης παραλιών με τη Γαλάζια Σημαία, στην ετοιμασία κώδικα πρακτικής για την υγειονομική επιθεώρηση υποστατικών, παραγωγής, παρασκευής και διάθεσης τροφίμων, ενώ η ηγεσία της ΄Ενωσης άσκησε όλη την επιρροή της, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα πνεύμα συνεργασίας και συναίνεσης για να εξευρεθεί λύση στο θέμα που αφορά τη συλλογή και διαχείριση υποπροϊόντων ζωϊκής προέλευσης από τα κρεοπωλεία.

Εργασιακά και κοινωνικά θέματα

Κατά το 2007 στο τομέα των εργασιακών σχέσεων στους Δήμους ολοκληρώθηκε η δημιουργία νέων    σύγχρονων, ομοιόμορφων  Σχεδίων Υπηρεσίας, τα οποία συμφωνήθηκαν με τα αρμόδια υπουργεία και το συνδικαλιστικό κίνημα για όλους τους μη κατεχόμενους Δήμους, ενώ παράλληλα προωθείται η διαδικασία της κατά Δήμο εφαρμογής τους.  Ξεκίνησε επίσης η προσπάθεια για Ενιαία Συλλογική Σύμβαση για όλους τους Δήμους με στόχο και πάλι την ομοιομορφία.

Σε ότι αφορά τα κοινωνικά θέματα και παρά τη λειτουργία του Δικτύου Λειτουργών Κοινωνικών Θεμάτων της ΄Ενωσης Δήμων, η όλη προσπάθεια περαιτέρω ανάληψης ευθυνών σε θέματα κοινωνικής πολιτικής δεν καρποφόρησε εντός του 2007.  Σημειώνουμε την πολιτική βούληση και τις πρωτοβουλίες της νυν Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ευελπιστούμε σε θεσμικές αλλαγές για εξυπηρέτηση αυτού του στόχου.  Θεωρούμε ότι η απόσπαση ενός κοινωνικού λειτουργού αρχικά στους μεγάλους Δήμους και στη συνέχεια στον κάθε Δήμο θα ήταν μια ουσιαστική κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση.

Στα πολιτιστικά θέματα η ΄Ενωση Δήμων ενεθάρρυνε τη δημιουργία ευρύτερων διαδημοτικών συνεργασιών στην κάθε επαρχία, με στόχο την αναβάθμιση της προσφοράς των Δήμων στον τομέα του πολιτισμού και τη διεκδίκηση αυξημένης και στοχευμένης κρατικής χορηγίας.  Κάποια αποτελέσματα υπάρχουν, όμως όχι ικανοποιητικά προς το παρόν.

Ενθαρρύναμε και προωθήσαμε τη συνεργασία δημοτικών βιβλιοθηκών στα πλαίσια του σχετικού δικτύου που λειτουργεί, εκδόθηκε από την ΄Ενωση οδηγός δημοτικών πολιτιστικών χώρων, που αναγράφονται τα στοιχεία των πολιτιστικών χώρων των Δήμων, έγινε αξιολόγηση και δώσαμε απόψεις για το στρατηγικό σχεδιασμό για τον πολιτισμό που κατέθεσε το αρμόδιο Υπουργείο το 2007.

Αξιόλογη δραστηριότητα παρουσίασε η Επιτροπή Αιρετών Γυναικών, τόσο στην Κύπρο, όσο και σε διοργανώσεις του εξωτερικού για προώθηση της ίσης εκπροσώπησης, αλλά και συμμετοχής γυναικών και ανδρών στην τοπική ζωή.

Για σκοπούς ενημέρωσης και επιμόρφωσης διοργανώθηκαν δεκάδες σεμινάρια για εξειδικευμένα θέματα που αφορούν και ενδιαφέρουν τους Δήμους, όπως η δημόσια υγεία, τεχνικά, ευρωπαϊκά και εργασιακά  και άλλα θέματα.  Επίσης  διοργανώθηκαν και αποστολές, μέσω διαφόρων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, για κατάρτιση των αιρετών και  εκπαίδευση λειτουργών των Δήμων στο εξωτερικό.

Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων της Ένωσης Δήμων Κύπρου, μετά την εκλογή του Προέδρου, του κ. Αλέξη Γαλανού και Αντιπροέδρου της κ. Χαράλαμπου Πίττα δραστηριοποιήθηκε ιδιαίτερα με συναντήσεις, επαφές και προώθηση των ιδιαίτερων προβλημάτων που την απασχολούν.

Στον τομέα της ενημέρωσης συνεχίζεται  η έκδοση του Μηνιαίου Ενημερωτικού Δελτίου «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ», το οποίο κυκλοφορεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Οι πιο πάνω αναφορές, αγαπητοί φίλοι, αποτελούν μόνο ενδεικτική καταγραφή του έργου και της δραστηριότητάς μας στη χρονιά που πέρασε.  Μιας δραστηριότητας που πιστεύουμε ότι υπήρξε θετική για την ΄Ενωση και τους Δήμους.

Αλλά ένας τέτοιος απολογισμός και η αποτίμηση της δράσης μας, κ. Πρόεδρε, επηρεάζεται με πολύ αποφασιστικό τρόπο από τα οικονομικά μέσα που διέθετε ο κάθε Δήμος αυτή τη χρονική περίοδο και που δεν ήταν τα προσδοκώμενα και τα αναγκαία.

Θέλουμε να χαιρετήσουμε και να ευχαριστήσουμε για την αύξηση στην κρατική χορηγία προς τους Δήμους, η οποία προτείνεται στους προϋπολογισμούς για το 2009, αύξηση, η οποία είναι 15 εκατομμύρια ευρώ και είναι η μεγαλύτερη την οποία πήραν μέχρι σήμερα οι Δήμοι.  Ως αποτέλεσμα το ύψος της ετήσιας κρατικής χορηγίας για το 2009 θα ανέλθει στα 72.153.000 ευρώ που αποτελεί όμως το 1.4% ως ποσοστό εκ των εσόδων του κράτους.

Σημειώνουμε ότι παρά την αύξηση, η κρατική χορηγία υπολείπεται σε πολύ σημαντικό βαθμό του ποσοστού του 4% που είναι και οι προγραμματικές θέσεις της Κυβέρνησης.

Κατανοούμε τις δυσκολίες που υπάρχουν και ενδεχομένως ακόμα να εμφανιστούν, όμως θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα με ετήσιες αυξήσεις, σαφώς μεγαλύτερες από τη φετινή, για να υλοποιηθεί ο στόχος του 4%.

Αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να  μπορέσουν οι Δήμοι να προγραμματίσουν αποτελεσματικά τις εργασίες και τα έργα τους για κάποια περίοδο και όχι κάθε χρόνο να βρίσκονται σε αβεβαιότητα για το ποιους πόρους θα έχουν.  Πρέπει να τονίσουμε επίσης ότι χρειάζεται από την πλευρά της Κυβέρνησης να θεσμοθετηθεί η δέσμευση για την ετήσια αύξηση κατά 6% της αντισταθμιστικής χορηγίας, έναντι της κατάργησης του επαγγελματικού φόρου φυσικών προσώπων, ώστε να λήξει και αυτή η εκκρεμότητα.

Τα πιο πάνω πρέπει να προχωρήσουν τάχιστα, διαφορετικά, ούτε η Ένωση Δήμων, ούτε οι Δήμοι, αλλά
ούτε και η Κυβέρνηση, θα πρέπει να αισθανόμαστε ότι έχουμε πράξει εκείνο που έπρεπε επί των ημερών μας, για την ισχυροποίηση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την οικονομική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια των Δήμων.

Προτεραιότητες της Ένωσης Δήμων για την επόμενη διετία 2008 - 2009.

Είναι γι' αυτό που η Πρώτη προτεραιότητα του προγράμματος δράσης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Δήμων για τα χρόνια 2008 και 2009 είναι η ουσιαστική βελτίωση των οικονομικών των Δήμων.   Επιδίωξη μας είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για να φτάσουμε σε επίπεδο κρατικής χορηγίας προς τους Δήμους σε ποσοστό 4% επί  των ετήσιων κρατικών εσόδων, καθώς και η επίλυση όλων των άλλων οικονομικών εκκρεμοτήτων που έχουμε με την Κυβέρνηση.  Ταυτόχρονα στόχος της Ένωσης είναι η εξεύρεση στη διετία 2008-2009 νέων οικονομικών πόρων για τους Δήμους, πέραν της κρατικής χορηγίας, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση των Δήμων από τη χορηγία της Κυβέρνησης.

Η Δεύτερη προτεραιότητα είναι ο εκσυγχρονισμός του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την ετοιμασία εντός του 2009 και ψήφιση εντός του 2010 νέας και σύγχρονης νομοθεσίας για τις Τοπικές Αρχές με την εισαγωγή μεταξύ άλλων και της δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, όχι για λόγους τελετουργικούς, αλλά με συγκεκριμένες ευθύνες και αρμοδιότητες.  Η νέα νομοθεσία θα πρέπει να στηρίζεται στην αρχή της επικουρικότητας και στην ανάγκη για αποκέντρωση, κάτι που επιτάσσει η ιδιότητα και συμμετοχή μας ως πλήρες και ισότιμου μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Ταυτόχρονα θα πρέπει να υιοθετεί τις αρχές του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικών Αρχών που επικύρωσε με Νόμο η Κυπριακή Βουλή από το 1988.

Προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και ελπίζουμε σύντομα να γίνει η ανάθεση της μελέτης και να προχωρήσει γρήγορα η όλη προσπάθεια.

Η Τρίτη προτεραιότητα είναι η εντατικοποίηση  της προσπάθειας που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια για βελτίωση της γενικής εικόνας των Δήμων, ιδιαίτερα σε θέματα αποτελεσματικότητας, χρηστής διοίκησης, αξιοκρατίας και ορθής οικονομικής διαχείρισης.

Η Τέταρτη προτεραιότητά είναι η ενίσχυση της παρουσίας και συμμετοχής της Ένωσης Δήμων στα Σώματα και Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  αλλά και στους σημαντικούς Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς που ενδιαφέρουν και αφορούν τους Δήμους και η καλύτερη αξιοποίηση, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, των ευκαιριών που παρέχονται για χρηματοδοτήσεις και συμμετοχή των Δήμων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Δίκτυα.  Προς τούτο θα επιδιωχθεί η δημιουργία «Μονάδας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» στα πλαίσια της Ένωσης Δήμων, όπως και η ενίσχυση του Γραφείου της Ένωσης Δήμων στις Βρυξέλλες.

΄Αλλα ζητήματα που μας απασχολούν και θα είναι στο κέντρο της προσοχής μας είναι τα ακόλουθα:

  • H περαιτέρω ανάπτυξη του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ ΄Ενωσης Δήμων και ΄Ενωσης Κοινοτήτων.

 

  • Η πιο ενεργός υποστήριξη της Ένωσης Δήμων προς τους Κατεχόμενους Δήμους για επίτευξη των στόχων και των προγραμμάτων τους και οι οποίοι με περιορισμένα μέσα, μακριά από τις πόλεις τους, αγωνίζονται να κρατήσουν άσβεστη τη θέληση για επιστροφή.
  • Η προγραμματισμένη και αποτελεσματική διαχείριση  των σχέσεων μας με Τουρκοκύπριους Τοπικούς Εκπροσώπους, τόσο στην Κύπρο όσο και σε Ευρωπαϊκά Σώματα και Οργανισμούς, ώστε να προωθείται ο στόχος της επανένωσης της Κύπρου, ενώ ταυτόχρονα να διαφυλάσσεται πλήρως και να τονίζεται η αναγνώριση και κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας ως του μόνου Κράτους στην Κύπρο. 

 

  • Η επεξεργασία και εισαγωγή νέων πολιτικών  και υπηρεσιών προς το κοινό και τα μέλη της Ένωσης Δήμων για καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη αλλά και των ιδίων των Δήμων.
  • Η προώθηση στενότερης συνεργασίας μεταξύ των Δήμων των αστικών περιοχών και δημιουργία κοινών / ενιαίων δημοτικών υπηρεσιών σε συγκεκριμένους τομείς, στα πλαίσια του στόχου για εξοικονόμηση οικονομικών πόρων και παροχή υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών στους δημότες.  Εξίσου σημαντική είναι η προσπάθεια για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου  και δημιουργία δημοτικών διαδημοτικών και μικτών επιχειρήσεων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους Δήμους να αξιοποιήσουν ευκαιρίες συμμετοχής σε νέους τομείς και δραστηριότητες και να αποκτήσουν νέους πόρους.

 

  • Η εισαγωγή νέων ρυθμίσεων για την ανάπτυξη και ειδικότερα ο εκσυγχρονισμός των Νόμων (α) περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας και (β) περί Οδών και Οικοδομών, ώστε να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά τα μεγάλα ζητήματα της ανάπτυξης που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια.
  • Η εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για εξυπηρέτηση τόσο των ίδιων των Δήμων αλλά κυρίως των πολιτών.

 

  • Η δημιουργία «Ινστιτούτου Επιμόρφωσης» στα πλαίσια της Ένωσης Δήμων για να βελτιωθεί η γνώση και ενημέρωση των Αιρετών, αλλά και των μόνιμων στελεχών των Δήμων για όλα τα θέματα που αφορούν  και ενδιαφέρουν τους Δήμους.

Κύριε Πρόεδρε,

Θα ήταν παράλειψη μας αν σε μια Γενική Συνέλευση της ΄Ενωσης Δήμων, της οποίας εννέα μέλη είναι προσφυγικοί Δήμοι δεν αναφερόμασταν επιγραμματικά στο πολιτικό μας πρόβλημα, το οποίο παραμένει η πρώτη και μεγάλη μας έγνοια.

Παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή και εκτίμηση τις δικές σας προσπάθειες, όπως και των πολιτικών δυνάμεων του τόπου, για αναζήτηση λύσης μέσα από τη διαδικασία των συνομιλιών και ευχόμαστε από καρδιάς να πραγματοποιηθούν οι πόθοι και οι προσδοκίες του λαού μας και να υπάρξει αίσια κατάληξη.  Χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε τη λύση που θα επανενώνει το λαό και τον τόπο μας, που θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ειρηνική συμβίωση και την πρόοδο σε μια κοινή πατρίδα.

Ευχόμαστε δύναμη και κάθε επιτυχία σε αυτό το δύσκολο δρόμο.

Ολοκληρώνοντας την κατάθεση των απόψεων μας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο της ΄Ενωσης Δήμων, κ. Χρίστο Μέση, όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και όλους του Δημάρχους για την πολύ εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε από την ανάληψη των καθηκόντων μας.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον απελθόντα Γραμματέα κ. ΄Αθω Γερμανό που υπηρέτησε την ΄Ενωση για δέκα οκτώ (18) χρόνια, το νέο Γραμματέα κ. Γιάννη Αντωνιάδη, τον αναπληρωτή Γραμματέα κ. Χρίστο Χατζηγιάγκου και το υπόλοιπο προσωπικό της ΄Ενωσης για την αγαστή συνεργασία που έχουμε και την πολύτιμη βοήθεια και υποστήριξη τους στη νέα διοίκηση της ΄Ενωσης.

Ευχαριστούμε επίσης το νομικό μας σύμβουλο κ. Χριστάκη Χριστοφίδη και τους Ελεγκτές μας Ερνστ & Γιαγκ (Ernst & Young) για τις υπηρεσίες που μας προσφέρουν.

Τέλος ευχαριστώ όλους εσάς, ιδιαίτερα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή Γενική Συνέλευση της ΄Ενωσης Δήμων και εύχομαι σε όλους καλή δουλειά για το καλό των Δήμων και των δημοτών μας.

Σας ευχαριστώ.

  

Οκτώβριος 2008

 
 
 
 

 

 
epohi