ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 

Προνεολιθική φάση Ακρωτηρίου

 10.000-8500 π.Χ.

Πρωτονεολική περίοδος

8η-7η Χιλιετηρίδα

 

 

Νεολιθική Ι

6800-6000 π.Χ.

Νεολιθική ΙΙ   Φάση Σωτήρας

4500-3800 π.Χ.

 

 

Χαλκολιθική

3900/3800-2900/2500 π.Χ.

Φάση Ερήμης

3600-2600 π.Χ.

 

 

Πρώϊμη Εποχή του Χαλκού

3000/2900-1900/1800 π.Χ.

Μέση Εποχή του Χαλκού

1900-1600 π.Χ.

Ύστερη Εποχή του Χαλκού

1600-1050 π.Χ.

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 

Κυπρο-Γεωμετρική περίοδος

1100-750 π.Χ.

Κυπρο-Αρχαϊκή περίοδος

750-500 π.Χ.

Κυπρο-Κλασική

500-310 π.Χ.

 

 

Ελληνιστική    περίοδος

310-50 π.Χ.

 

 

Ρωμαϊκή περίοδος

50 π.Χ.-324 μ.Χ.

 

 

Υστερορωμαϊκή , Παλαιοχριστιανική ή Πρωτοβυζαντινή  περίοδος

3247ο μ.Χ.

ΑΙΘΟΥΣΑ 1

ΑΙΘΟΥΣΑ 2

ΑΙΘΟΥΣΑ 3


Back