ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Το Επαρχιακό Αρχαιολογικό Μουσείο της Λεμεσού ιδρύθηκε το 1948 και στεγαζόταν τότε σε ένα τμήμα του Κάστρου της Λεμεσού. Παρέμεινε κλειστό για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τις ταραχές του 1964 όταν αυτό παραδόθηκε στην Εθνική Φρουρά. Το 1972 ξεκίνησε η ανοικοδόμηση του νέου κτιρίου μαζί με το μεγάλο συγκρότημα του Δικαστικού μεγάρου.  Η έκθεση επαναλειτούργησε με πολλές δυσκολίες μετά την εισβολή τον Μάρτιο του 1975 στο νέο κτίριο. Το Κάστρο  συντηρήθηκε και διαμορφώθηκε ανάλογα για να φιλοξενήσει στις αίθουσες του (παλαιά κελιά φυλακών της Τουρκοκρατίας) το νέο Παγκύπριο Μεσαιωνικό Μουσείο που σήμερα καλύπτει τις μεταγενέστερες περιόδους της Κυπριακής Ιστορίας από  τον 4ο  και 5ο  μ.Χ.  αιώνα  μέχρι και τις πρώτες περιόδους της Τουρκοκρατίας.

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο  στεγάζονται  όλα τα Αρχαιολογικά ευρήματα από τις συστηματικές και σωστικές ανασκαφικές έρευνες που πραγματοποιεί το Τμήμα και οι Ξένες Αρχαιολογικές σχολές στην Πόλη και την Επαρχία της Λεμεσού.

Στον εκθεσιακό χώρο εκτίθενται ευρήματα που καλύπτουν όλη την αρχαιότητα από την 9η Χιλιετηρίδα π.Χ. μέχρι και το τέλος της Αυτοκρατορικής Ρωμαϊκής περιόδου (4ος αιώνας μ.Χ).

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 

Προνεολιθική φάση Ακρωτηρίου

 10.000-8500 π.Χ.

Πρωτονεολική περίοδος

8η-7η Χιλιετηρίδα

 

 

Νεολιθική Ι

6800-6000 π.Χ.

Νεολιθική ΙΙ   Φάση Σωτήρας

4500-3800 π.Χ.

 

 

Χαλκολιθική

3900/3800-2900/2500 π.Χ.

Φάση Ερήμης

3600-2600 π.Χ.

 

 

Πρώϊμη Εποχή του Χαλκού

3000/2900-1900/1800 π.Χ.

Μέση Εποχή του Χαλκού

1900-1600 π.Χ.

Ύστερη Εποχή του Χαλκού

1600-1050 π.Χ.

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 

Κυπρο-Γεωμετρική περίοδος

1100-750 π.Χ.

Κυπρο-Αρχαϊκή περίοδος

750-500 π.Χ.

Κυπρο-Κλασική

500-310 π.Χ.

 

 

Ελληνιστική    περίοδος

310-50 π.Χ.

 

 

Ρωμαϊκή περίοδος

50 π.Χ.-324 μ.Χ.

 

 

Υστερορωμαϊκή , Παλαιοχριστιανική ή Πρωτοβυζαντινή  περίοδος

3247ο μ.Χ.

 


Back