Αστικός τουρισμός και δημόσιος χώρος

Ευκαιρίες και δυνατότητες στα αστικά παραλιακά μέτωπα

Δρ. Βύρων Ιωάννου,
Αρχιτέκτονας – Πολεοδόμος
Επίκουρος Καθηγητής, Τμ.
Αρχιτεκτονικής
Πανεπιστήμιο Frederick