Νίκος Μεσαρίτης
Λεμεσός, Παράλια ή Μεσόγεια Πόλη

Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ
Π Α Ρ Α Λ Ι Ω Ν
Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν
Χ Ω Ρ Ω Ν