Αθ. Αραβαντινός

Διλήμματα στη χωρική
οργάνωση παράλιων πόλεων

Ο ρόλος του σχεδιασμού, των συμμετοχικών διαδικασιών και των πολιτικών επιλογών

Λεμεσός 19 Νοεμβρίου 2011

Οι Πολιτικές Επιλογές

[Οι Τοπικοί Άρχοντες και οι πολιτικές ηγεσίες λοιπών επιπέδων]