ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

Π.Τουλιάτος Ομ.Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Frederick