Αναφορές στα ΜΜΕ

Αναφορές στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου 

Αναφορά στην ιστοσελίδα της Β’ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού

Αναφορά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Αναφορά στο διαδίκτυο  

Αναφορά στην ιστοσελίδα του channel4u – Ηράκλειο

Αναφορά στην ιστοσελίδα της περιφέρειας Κρήτης