Εταίροι προγράμματος

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Σχετικά με το θέμα της εμπειρίας του τμήματος μας επί του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Ηρακλείου υλοποιεί προγράμματα κοινωνικής πολιτικής, που υποστηρίζουν την κοινωνικοποίηση εξαρτώμενων ατόμων καθώς και την ισότητα των δύο φύλων. Αυτά τα προγράμματα είναι: 

  1. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ που έχει διπλό στόχο:

      α) Η απελευθέρωση του χρόνου των γυναικών, που είναι ήδη  επιφορτισμένες με τη φροντίδα των μη αυτοεξυπηρετούμενων μελών της οικογένειας τους, ώστε να διευκολυνθούν στην ένταξη ή την επανένταξη στην ενεργό δράση/ζωή.
β) Παροχή κατ΄ οίκον φροντίδας οργανωμένα και συστηματικά από την ομάδα των επαγγελματιών του προγράμματος στο «Βοήθεια στο Σπίτι» βασιζόμενη στις ιδιαίτερες εξατομικευμένες ανάγκες των εξυπηρετούμενων. 

  1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που έχει ως στόχο:

α) Την συμβουλευτική υποστήριξη σε άτομα που βιώνουν εργασιακό και κοινωνικό αποκλεισμό.
β) Τη διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων για ανέργους και επιχειρηματίες της περιοχής

  1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Κατάρτιση Επιχειρησιακού προγράμματος/Σχεδίου Αναγκών για το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Η διαδικασία για την υποβολή /έγκριση και υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος και είχε στόχο την προώθηση στην απασχόληση ανέργων κυρίως γυναικών με κοινωνικά κριτήρια

  1. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
  2. ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
  3. ΚΑΠΗ (ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ)