Απόψεις συμμετεχόντων

Παρακαλώ αναφέρετε την εμπειρία σας από τις εκδηλώσεις του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» με θέμα την «Κοινωνικοποίηση των εξαρτωμένων ατόμων μέσα στα πλαίσια της πρακτικής εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ισότητας των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες» που έχετε λάβει μέρος:

Κόλτσιου χρυσάνθη
Έχοντας ως δεδομένο ότι στόχος αυτών των συνεδρίων ήταν μια μακροπρόθεσμη αποδοτική επένδυση για μια βιώσιμη κοινωνία όπου όλοι οι άνθρωποι θα μπορούν να ζουν καλύτερα, πιστεύω ότι η εμπειρία από τη συμμετοχή μου σ΄αυτά τα συνέδρια είναι πολύτιμη και ιδιαιτέρως σημαντική γιατί μου έδωσε τη δυνατότητα να επαναθεωρήσω τις θεμελιώδεις αξίες της καθολικότητας και της αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων.


Μαρία Πετράκη
Η εμπειρία μου υπήρξε θετικότατη. Με απτά και ρεαλιστικά παραδείγματα προέκυψε πως η  κοινωνικοποίηση των εξαρτώμενων ατόμων είναι ικανή και γόνιμη στο πλαίσιο των Δήμων που αποτελούν  «θερμοκοιτίδες» φιλοξενίας και ανάληψης παρόμοιων κοινωνικών πρωτοβουλιών


Χαρά Τριαματάκη
Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Με εντυπωσίασε η παρουσίαση της συνεργασίας της Β’ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού και του Κέντρου Ημέρας «Πρόσβαση» καθώς και τα δημιουργηθέντα οφέλη από τη συνεργασία και για τα δύο μέρη. Κυρίως όμως βίωσα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα εξηρτημένα άτομα και πόσο αναγκαία είναι η συμβολή όλων μας από όποια θέση και αν βρισκόμαστε για την ελάφρυνση του προβλήματος τους (όσον αφορά τον τομέα μου για την διευκόλυνση της προσβασιμότητας ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλους τους χώρους)


Μαρία Παχιαδάκη
Επειδή συμμετείχα σε 3 συναντήσεις του προγράμματος (Φιλιππούπολης- Ηρακλείου – Λεμεσού) η εμπειρία που αποκόμισα ήταν σαφώς θετική, καθώς πιστεύω πως μέσα από την συνεργασία των φορέων και την μεταξύ τους επικοινωνία, μπορεί να αντιμετωπιστούν κοινά προβλήματα τα οποία προκύπτουν σε κάθε κοινωνία, που βιώνει τις καθημερινές ανάγκες που οφείλονται στη μη σωστή λειτουργία του Κράτους και των κοινωνικών μηχανισμών του.


Παρασκευή Μπιζιώτη
Εξαιρετική εμπειρία. Είναι πλέον σαφές ότι η κοινωνία είναι εκείνη που θα παίξει ρόλο πρωταγωνιστή στην κοινωνικοποίηση των εξαρτώμενων ατόμων.  Όπου γίνει αυτό τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. Οι Δήμοι ας γίνουν λιμάνι όλων των πρωτοβουλιών που στοχεύουν σε αυτή την κατεύθυνση.


Ρίτσα Καλογεροπούλου
Ήταν ένα τέλειο οργανωμένο συνέδριο. Ευχή και επιθυμία μου είναι να διοργανώνονται πιο συχνά τέτοιες δραστηριότητες που μας δίνουν την ευκαιρία να γνωρίσουμε και άλλες πλευρές της ανθρώπινης ζωής, που σε πολλούς είναι άγνωστη.

 

Ποια είναι τα οφέλη που κατά τη γνώμη σας προκύπτουν από τη διοργάνωση των συνεδρίων/workshop;

Κόλτσιου χρυσάνθη

  • Τέθηκαν στοχοθετημένες πολιτικές.
  • Προωθήθηκαν διαρθρωτικές βελτιώσεις.
  • Εξετάστηκε ο ρόλος της εθνικής κληρονομιάς, οι παραδόσεις, τα κοινωνικά έθιμα, η οικονομική ανάπτυξη, ο ρόλος της οικογένειας και των οργανώσεων κάθε χώρας προέλευσης των εταίρων.
  • Εξετάστηκαν οι "φραγμοί "στην προσβασιμότητα.
  • Εξετάσθηκε με "νέα" ματιά η αναπηρία μέσα στο κλίμα της οικονομικής κρίσης.
  • Αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για την ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές των κρατών της Ευρώπης.

Μαρία Πετράκη
 Η ανταλλαγή εμπειριών, τα successstories, η διαφορετική πολιτική προσέγγιση, συμβάλλουν στη διεύρυνση της αντίληψης και σε ορατές εναλλακτικές προσεγγίσεις


Χαρά Τριαματάκη
Η ανταλλαγή πληροφοριών, βιωμάτων και προτάσεων μεταξύ των συμμετεχόντων που είναι χρήσιμα για την αντιμετώπιση παρομοίων θεμάτων που πιθανόν δεν έχουμε αντιμετωπίσει ακόμη.


Μαρία Παχιαδάκη
Τα οφέλη των συνεδρίων, είναι ασφαλώς θετικά, αφού επιτρέπουν στους συνέδρους να γνωριστούν, να ανταλλάξουν διαφορετικές απόψεις με τελικό αποτέλεσμα την ανάπτυξη δικαιότερων τρόπων αντιμετώπισης των προβλημάτων.


Παρασκευή Μπιζιώτη
Η άμεση διαβούλευση και ανταλλαγή απόψεων εμπειριών και αναζητήσεων δημιουργεί νέο τοπίο δράσεων.


Ρίτσα Καλογεροπούλου
Τα οφέλη είναι πολλά και ποικίλα.

  • Η γνωριμία και ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των σύνεδρων
  • Η ανταλλαγή ιδεών και απόψεων που αφορούν την καλύτερη πραγμάτωση του στόχου των συνεδριών.
  • Η γνώση νέων τρόπων αντιμετώπισης του η των προβλημάτων της καθημερινότητας μας.

 

Έχετε να προσθέσετε κάποιες παρατηρήσεις ή προτάσεις που θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν σε μελλοντικά προγράμματα;

Κόλτσιου χρυσάνθη
Καθορισμός λεπτομερέστερων δράσεων με τη συμμετοχή αντιπροσωπευτικών οργανώσεων ατόμων με αναπηρία, ώστε να εξασφαλισθούν αποτελεσματικότεροι μηχανισμοί.    


Μαρία Πετράκη
Δημιουργία χώρου συζητήσεων/ ηλεκτρονικά forums, για ανταλλαγή προτάσεων/εμπειριών
Δημιουργία Γραφείων Διασύνδεσης Κοινωνικών θεμάτων  στην Τοπική Αυτοδιοίκηση


Χαρά Τριαματάκη
Θεωρώ ότι τέτοια προγράμματα πρέπει να επαναλαμβάνονται ώστε να αναπτύσσονται διάφορα θέματα τα οποία είναι κοινά σε διάφορες πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα οποία υπάρχει προβληματισμός ώστε να γίνεται ένα επιπλέον βήμα για την καλύτερη αντιμετώπιση τους.


Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να συμμετέχω σε ένα τέτοιο πρόγραμμα και να βιώσω όλα αυτά τα ωραία συναισθήματα. Ελπίζω να ξανα συνεργαστούμε και να σας φανώ χρήσιμη σε οποιοδήποτε θέμα άπτεται της αρμοδιότητας μου.
Είμαι πάντοτε στην διάθεση σας


Μαρία Παχιαδάκη
Προτείνω όπως οι ομάδες αποκλεισμού να αντιμετωπίζονται σοβαρά και αποτελεσματικά με τη βοήθεια εθελοντικών οργανώσεων της πολιτείας και ευαισθητοποιημένων πολιτών.


Παρασκευή Μπιζιώτη
Στήριξη όλων των δράσεων που αφορούν προς αυτή τη κατεύθυνση αλλά με δομές σοβαρές και επί της ουσίας δημιουργικές.