logo blank_gr
slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide7 slide8 slide9
Εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις

Αθλητικό πολυκέντρο στην Αγία Φύλα

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ.ΦΥΛΑΣ
Στα τεμ. 271, 272, 273, 274, 285
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προκαταρτική Μελέτη / Ρυθμιστικό Σχέδιο για διαμόρφωση Δημοτικής περιουσίας στην Αγ. Φύλα σε Αθλητικό Πολυκέντρο

foto foto foto foto foto foto foto

Α. Σκεπτικό Ανάπτυξης:

Μέσα από την ανάπτυξη των αναφερομένων τεμαχίων, ο Δήμος Λεμεσού έχει την δυνατότητα να υλοποιήσει ένα σημαντικό στόχο που έχει θέσει, δίνοντας τη δυνατότητα της άθλησης και υγιούς απασχόλησης σε κάθε δημότη στην περιοχή της Αγ. Φύλας.
Με τη δημιουργία του Αθλητικού Κέντρου, το οποίο θα μπορεί να εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή Λεμεσού, ο Δήμος είναι έτοιμος να αξιοποιήσει ένα χώρο συνολικής έκτασης περίπου 60,000 τετρ.μ. 
Η προτεινόμενη ανάπτυξη αξιοποιεί την ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει το τοπίο, το φυσικό κοίλωμα, τη φυσική υψομετρική διαφορά, συνδυάζοντας διαφορετικές χρήσεις άθλησης σε ένα χώρο που αυθεντικά πηγάζει από την μορφολογία του και εναρμονίζεται με το περιβάλλον. 
Ταυτόχρονα προτείνεται εμπλουτισμός του πρασίνου με τη φύτευση νέων δέντρων κυρίως τοπικού χαρακτήρα.

Η χωροθέτηση των δύο βασικών γηπέδων, διαστάσεων (FIFA 45Χ90μ.) που εξυπηρετούν ομάδες μικρών κατηγοριών ποδοσφαίρου, γίνεται στις πιο επίπεδες επιφάνειες και ταυτόχρονα αξιοποιείται η υψομετρική διαφορά της πλαγιάς με τη δημιουργία τεσσάρων βαθμίδων κερκίδων.
Αξιοποιώντας ένα μικρότερο πλάτωμα στο βορειοανατολικό ύψωμα  δημιουργούνται δύο γήπεδα διαστάσεων (18Χ30) τα οποία, επειδή είναι ενωμένα, μπορούν να μετατραπούν σε ένα γήπεδο (mini football). 
Στις φυσικές ¨καμπύλες¨ του βορειοανατολικού υψώματος δημιουργείται πορεία πεζών η οποία καταλήγει σε μικρό αναψυκτήριο και δημόσιους χώρους υγιεινής.

Η λειτουργία αναψυκτηρίου μπορεί να συμβάλει στη διαχείριση του όλου χώρου. 
Η διευθέτηση χώρων στάθμευσης θεωρείται απαραίτητο στοιχείο για τη σωστή   
λειτουργία του Αθλητικού Κέντρου και την αποφυγή προβλημάτων στάθμευσης σε παραπλήσια τεμάχια.

Β. Χαρακτηριστικά του χώρου:

1. Τα τεμάχια διέπονται από τις πρόνοιες της πολεοδομικής ζώνης Δα4:
Συντελεστής δόμησης – 10%
Όροφοι – 2 
Ύψος – 7μ.

Τα τεμάχια που εξετάζονται έχουν εμβαδό   59 869 τ.μ

2. Επιτρεπόμενες χρήσεις:
Ελεύθεροι χώροι πρασίνου, Αθλοπαιδιές, Πάρκο.

 

Γ. Περιγραφή Ανάπτυξης:

1. Η προμελέτη αφορά τη δημιουργία

  • 2 γηπέδων ποδοσφαίρου (FIFA 45Χ90μ) με προαιρετική κατασκευή  4 βαθμίδων – κερκίδων, κατά μήκος της πλευράς των γηπέδων που το φυσικό έδαφος δημιουργεί την κατάλληλη κλίση, αποδυτήρια και χώρους υγιεινής κάτω από τις κερκίδες.
  • 2 γηπέδων (30Χ18μ) για αθλήματα όπως η καλαθόσφαιρα, πετόσφαιρα, αντισφαίριση, χειροσφαίριση.
  • 2 χώρων στάθμευσης για 130 οχήματα
  • Ενός αναψυκτηρίου με χώρους υγιεινής
  • Πεζόδρομου / Διάδρομου για τρέξιμο (jogging) ενταγμένου στη φυσική μορφή του τοπίου.

2. Εισηγήσεις για επιπλέον δημιουργία δραστηριοτήτων:

  • Τοίχος αναρρίχησης
  • Πίστα skate park
  • Πίστα BMX (ποδηλάτων)
  • Παιχνιδότοπος

Δ. Διαχείριση όμβριων υδάτων:

Λόγω του φυσικού κοιλώματος του χώρου θα πρέπει να γίνει διαχείριση των νερών της βροχής σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα (ΣΑΛΑ , Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων) ώστε η προτεινόμενη ανάπτυξη να είναι λειτουργήσιμη.

 

Ε. ΓΕΝΙΚΑ:

Η ανάπτυξη στα συγκεκριμένα τεμάχια σε σχέση με τη χρήση που δίνεται σαν Αθλητικό Κέντρο παρέχει τη δυνατότητα διαφόρων αθλητικών δραστηριοτήτων έτσι που εξυπηρετούνται άτομα με διαφορετικές ανάγκες. 
Με αυτό το σκεπτικό ο χώρος καθίσταται ελκυστικός για τα μέλη μιας οικογένειας, μιας παρέας, αφού τα άτομα θα μπορεί να απασχοληθούν με μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων. 
Θα πρέπει επίσης να μελετηθεί το θέμα απόδοσης του χώρου σε σχέση με τη διαχείριση και συντήρηση του. 
Τα έξοδα συντήρησης είναι ένα θέμα το οποίο θα αντιμετωπισθεί με την άμεση λειτουργία του Κέντρου. 
Αυτό μπορεί να αντιμετωπισθεί με το τρόπο διαχείρισης της καντίνας/αναψυκτηρίου/καφετέριας.

 

ΣΤ. ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Με βάση τη Προκαταρτική Μελέτη και το Ρυθμιστικό Σχέδιο για τη διαμόρφωση Δημοτικής περιουσίας στην Αγ. Φύλα σε Αθλητικό Κέντρο, το προϋπολογισθέν κόστος για την υλοποίηση αυτού ανέρχεται στο ποσό των € 2.852.000,00 (δύο εκ. οχτακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες Ευρώ). 
Το κόστος έχει υπολογιστεί με τρέχουσες τιμές του 2010.

 

 

 

 
epohi