logo blank_gr
slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide7 slide8 slide9
Εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις

Επιτροπή Προσωπικού

Ομιλία του κ. ΄Αριστου Αριστείδου, Προέδρου της Επιτροπής Προσωπικού, στη δημοσιογραφική διάσκεψη για την παρουσίαση του έργου της Επιτροπής, την Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015 στις 12.00 μ. στο Δημοτικό Μέγαρο.

κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αγαπητά στελέχη της Δημοτικής μας υπηρεσίας,
Φίλοι εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Κυρίες και κύριοι,

Σας καλωσορίζω στην σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη της Επιτροπής Προσωπικού του Δήμου Λεμεσού, που στόχο έχει την ενημέρωση των δημοτών μας για το έργο που επιτέλεσε η Επιτροπή μέχρι σήμερα.

Η Επιτροπή Προσωπικού με την ανάληψη των καθηκόντων είχε ενώπιον της ως πρώτο και επείγον θέμα την ολοκλήρωση του οργανογράμματος των υπηρεσιών του Δήμου. Μετά από συνεχείς συνεδριάσεις το οργανόγραμμα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και απεστάλη για έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο η έγκριση της δομής του Δήμου.

Η δομή του Δήμου Λεμεσού εγκρίθηκε για πρώτη φορά ως σύνολο από το Υπουργείο Εσωτερικών το 2009 και έτσι ένα πρόβλημα που ταλάντιζε για χρόνια τον Δήμο λύθηκε.

Με την έγκριση της Δομής έχει ξεκαθαρίσει η οργανική διάρθρωση του Δήμου, η ανελικτική πορεία των υπαλλήλων και η αριθμητική κατανομή τους στις διάφορες υπηρεσίες.


Επιμόρφωση Προσωπικού

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η επιμόρφωση προσωπικού είναι πάντοτε χρήσιμη και επίκαιρη για ένα Δήμο που πρέπει να πρωτοπορεί και να παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Ως εκ τούτου πέραν της επιμόρφωσης προσωπικού που πρέπει να γίνεται σε τακτική βάση, έχει δοθεί βάρος σε εκπαίδευση προσωπικού στην μεσαία και κατώτερη βαθμίδα της ιεραρχίας (επιστατών – οδηγών – εργατών) με οργάνωση σεμιναρίων με στόχο την βελτίωση της εποπτείας στην πρώτη γραμμή ιεραρχίας και την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών με συμμετοχή πέραν των 100 ατόμων. Άλλο σεμινάριο αφορούσε την επαγγελματική συμπεριφορά των τροχονόμων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.

Την τελευταία διετία λόγω της οικονομικής κρίσης τα σεμινάρια έχουν περιορισθεί. Το 2015 ελπίζουμε να επαναρχίσουμε ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια στοχευμένα στις νέες πραγματικότητες όπως «Εξυπηρέτηση δύσκολων πελατών» «Διαχείριση της αλλαγής» κλπ.


Σχέδια Υπηρεσίας

Η Επιτροπή με ταχύτατη διαδικασία και μετά την συμφωνία Ένωσης Δήμων & Συντεχνιών για την προσπάθεια καθιέρωσης ομοιόμορφων σχεδίων υπηρεσίας σε όλους τους Δήμους, υιοθέτησε μετά από διάλογο με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις νέα σχέδια υπηρεσίας για όλες τις θέσεις του Δήμου.

Τα σχέδια υπηρεσίας έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.


Πρόσληψη Προσωπικού

Η Επιτροπή παρέμεινε φειδωλή στο θέμα των προσλήψεων προσωπικού και περιορίστηκε στην εισήγηση για πρόσληψη του αυστηρά αναγκαίου αριθμού εργατών, είτε στην πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού λόγω αφυπηρετήσεων ή νέων αναγκών π.χ. Λειτουργός Μηχανογράφησης, Λειτουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Νομικός Λειτουργός, Τροχονόμοι.

Μετά την παγοποίηση των προσλήψεων (2012) που αφορούσε όλο το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμος συμμορφώθηκε με την νομοθεσία και δεν προέβηκε έκτοτε σε νέες προσλήψεις.


Investors in People

Ο Δήμος κατάφερε να πιστοποιηθεί με το πρότυπο Investors in People (IPP). Το Investors in People είναι:

    Το μοναδικό ολοκληρωμένο, αναγνωρισμένο Πρότυπο ποιότητας στο τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

    Παρέχει ένα πλαίσιο αναφοράς βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται σε διεθνές επίπεδο για αποτελεσματική διαχείριση και ανάπτυξη που προσωπικού ενός οργανισμού

    Εστιάζεται στα αποτελέσματα παρά τις διαδικασίες.

    Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων πρακτικών και συστημάτων του οργανισμού σχετικά με τους τομείς όπως στρατηγική, εκπαίδευση και ανάπτυξη, αξιολόγηση της απόδοσης, πρακτικές αναγνώρισης, επικοινωνία, διαδικασία λήψεως αποφάσεων, παροχή ίσων ευκαιριών και αποτελεσματικότητα της διευθυντικής ομάδας.

    Αποτελείται από 39 κριτήρια που καλύπτουν όλα τα θέματα.


Μέτρα για μείωση εξόδων του Δήμου

Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε την αδυναμία να εγκριθεί από την Κυβέρνηση σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης, ενεθάρρυνε την υπηρεσία όπως προχωρήσει σε ενέργειες που να αποσκοπούν την πρόωρη αφυπηρέτηση μελών του προσωπικού για σκοπούς εξοικονόμησης πόρων. Παράλληλα ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προσωπικού και ο Προσωπάρχης του Δήμου είχαν διαβούλευση με τις συντεχνίες για μείωση του λειτουργικού κόστους στο τομέα της αποκομιδής σκυβάλων αλλά και προσωρινή μείωση εισφορών του Δήμου σε διάφορους τομείς.

Ως αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών αλλά και το πνεύμα συνεργασίας και κατανόησης που επέδειξαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν επιτευχθεί τα πιο κάτω:

Στο τομέα της αποκομιδής σκυβάλων, οι τομείς καθαριότητας έχουν μειωθεί από 22 ½ σε 20 με ετήσια εξοικονόμηση του Δήμου που υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ. Παράλληλα ο Δήμος Λεμεσού υπέγραψε πρώτος και μόνος την συλλογική σύμβαση για το 2013 -2014 εξασφαλίζοντας μείωση της εισφοράς του στο Ταμείο Ευημερίας από 2% σε 1.5% για ένα χρόνο, μείωση της εισφοράς του στο Ταμείο Προνοίας από 10% σε 7.5% για ένα χρόνο, ενώ μόνος παγκύπρια μείωσε τις άδειες ασθενείας του προσωπικού από 42 σε 24 κατ΄ έτος.

Η συλλογική σύμβαση του Δήμου αποτέλεσε πρότυπο τους Δήμους της Μείζονος Λεμεσού και αναμένεται ότι εντός των επόμενων ημερών να υπογραφτούν όλες οι συμβάσεις.

Εδώ σημειώνεται ότι οι Δημοτικοί υπάλληλοι επωμίζονται όλες τις μειώσεις στους μισθούς τους όπως οι εργαζόμενοι στην Δημόσια υπηρεσία και στους Ημικρατικούς Οργανισμούς.


Πρόωρες αφυπηρετήσεις

Στο θέμα των πρόωρων αφυπηρετήσεων ο Δήμος προχώρησε με αθόρυβο και προσεκτικό τρόπο ενθαρρύνοντας ή και υποδεικνύοντας με επιχειρήματα σε υπαλλήλους να σκεφθούν το θέμα της πρόωρης αφυπηρέτησης. Παρά το γεγονός ότι κανένα επιπλέον ποσό δεν διατέθηκε πέραν των όσων προβλέπονται από την Νομοθεσία από την 1/1/2012 μέχρι την 1/2/2015, 56 υπάλληλοι αποχώρησαν πρόωρα από την υπηρεσία. Ενώ από το 2009 μέχρι σήμερα 114 μέλη του προσωπικού αποχώρησαν και προσλήφθηκαν 15.

Οι αποχωρήσεις αυτές δημιούργησαν πολλά κενά και εδώ οφείλουμε να σημειώσουμε την τεράστια προσπάθεια που γίνεται από όλο το προσωπικό για αναπλήρωση των κενών.


Σχέσεις με Συντεχνίες

Η Επιτροπή ανέπτυξε άριστες σχέσεις με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και επί τη ευκαιρία οφείλει να ευχαριστήσει όλες τις συντεχνίες για το πνεύμα συνεργασίας που επιδείξαν και την ορθή αντιμετώπιση έναντι των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων του Δήμου.

Κλείνοντας το συνοπτικό απολογισμό για τις δραστηριότητες της Επιτροπής Προσωπικού του Δήμου Λεμεσού, θα ήθελα να αναφέρω ότι επόμενοι μας στόχοι , θα πρέπει να είναι η υπογραφή των νέων συμβάσεων, ο τρόπος αξιολόγησης του προσωπικού, αλλά και

τρόποι βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών για τους δημότες και επισκέπτες της πόλης μας.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συνεργασία το Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο, τη Δημοτική Γραμματέα, τον Προσωπάρχη και όλα τα στελέχη των δημοτικών μας υπηρεσιών και ιδιαίτερα την Αρίστη Στυλιανού που επωμίζονται το μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, καθώς και όλους τους συνάδελφους Δημοτικούς Συμβούλους. Να ευχαριστήσω ονομαστικά τους συνάδελφους Δημοτικούς Συμβούλους μέλη της επιτροπής μας, τον Αντιπρόεδρο Πρόδρομο Ττοππουζή , τον Μιχάλη Βασιλείου, τον Κώστα Γιάλλουρο, τον Αντρέα Καρεκλά, τον Νίκο Αγαπίου, τον Μιχάλη Σωκράτους, τον Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, και την Εύη Τσολάκη.

11 Μαρτίου 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
epohi