logo blank_gr
slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide7 slide8 slide9
Εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού θέλοντας να συμβάλει στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων και θεωρώντας απαραίτητη τη συνεργασία και το συντονισμό με άλλους αρμόδιους φορείς, αποφάσισε και στην Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας συμμετέχουν σαν ισότιμα με τους Δημοτικούς Συμβούλους Μέλη, εκπρόσωποι του Γραφείου Ευημερίας, του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Λεμεσού, του Συνδέσμου Κοινωνιολόγων και του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών, η βοήθεια και η συμβολή των οποίων είναι πολύτιμη.

Η Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και σχεδόν σε κάθε συνεδρίαση παρευρίσκονται εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων με σκοπό την ενημέρωση των Μελών της Επιτροπής και κατ’ επέκταση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τα θέματα με τα οποία ασχολούνται, τη συζήτηση και την εξεύρεση τρόπων συνεργασίας με τον Δήμο Λεμεσού.

Το συμπέρασμα που προκύπτει σε κάθε συνεδρίαση είναι ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να αναλάβει ενεργότερη δράση σε σχέση με τα κοινωνικά θέματα και αυτό επειδή είναι πιο κοντά στον κάθε άνθρωπο και τα προβλήματά του και θα μπορούσε πιο εύκολα και ευέλικτα να βοηθήσει.

Αυτός είναι πλέον και ο σκοπός της Επιτροπής και γι’ αυτό στη συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2010 παρευρέθηκε μετά από πρόσκληση, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Σωτηρούλλα Χαραλάμπους, η οποία ενημερώθηκε για τη δραστηριότητα της Επιτροπής και ακολούθησε συζήτηση τόσο για τους τρόπους περαιτέρω συνεργασίας όσο και για τη θεσμοθέτηση της εμπλοκής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα κοινωνικά ζητήματα.

Ο Δήμος Λεμεσού σε συνεργασία με το Γραφείο Ευημερίας, ίδρυσε το 2004 το Κέντρο Κοινωνικής Προσφοράς Λεμεσού, στο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου Πρόεδρος είναι ο εκάστοτε Δήμαρχος Λεμεσού, Αντιπρόεδρος ο εκάστοτε Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας, Γραμματέας ο εκάστοτε Δημοτικός Γραμματέας Λεμεσού και Μέλη τα Μέλη της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας, εκπρόσωπος του Γραφείου Ευημερίας και η τέως Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας κα Νίτσα Κυπριανού, η οποία ήταν Πρόεδρος τότε που ιδρύθηκε το Κέντρο. 

Λόγω της υπογραφής από τον Δήμαρχο Λεμεσού του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες, το έργο της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας επικεντρώθηκε κυρίως στην επεξεργασία και την εφαρμογή του Χάρτη.

Προκειμένου να αξιοποιηθεί και εφαρμοστεί με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο ο Ευρωπαϊκός Χάρτης, ο Δήμος Λεμεσού πραγματοποίησε το Σεπτέμβρη του 2008 ημερίδα στην οποία έλαβαν μέρος και μίλησαν ο Δήμαρχος Λεμεσού, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο Υπουργός Εσωτερικών, εκπρόσωποι του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, ο Υπαρχηγός της Αστυνομίας, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου και Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, Δημοτικοί Σύμβουλοι Λεμεσού, η Δημοτικός Γραμματέας ο Δημοτικός Μηχανικός και εκπρόσωποι των Γυναικείων Οργανώσεων.

Η Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας, αφού επεξεργάστηκε τις ομιλίες και τις παρεμβάσεις που έγιναν στην ημερίδα εξέδωσε τα πορίσματα αυτής τα οποία παρουσιάστηκαν τον Οκτώβριο του 2009 και τα έχουμε εκδώσει σε βιβλιαράκι που σας παρουσιάζουμε σήμερα και θα το δώσουμε σε όλους τους αρμόδιους φορείς με την ελπίδα και την ευχή ότι τα όσα αναφέρονται σ’ αυτό θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Σκοπός των πορισμάτων είναι να εντοπίσουμε ποιες από τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Χάρτη εφαρμόζονται από τον Δήμο Λεμεσού και πως μπορούν να εφαρμοστούν οι υπόλοιπες σε συνεργασία πάντα με άλλους αρμόδιους κρατικούς και μη κυβερνητικούς φορείς.

Ο Δήμος Λεμεσού εφαρμόζει τα ακόλουθα προγράμματα, προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες, προέβη και προτίθεται να προβεί στις ακόλουθες δράσεις οι οποίες αφορούν είτε άμεσα είτε έμμεσα και την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χάρτη:

  1. Για τη φύλαξη, φροντίδα και την υγιή απασχόληση των παιδιών:

(α)     Λειτουργεί μέσω του Κέντρου Κοινωνικής Προσφοράς ο παιδικός σταθμός Αντώνη και Ινώς Χατζηπαύλου, ο οποίος καθημερινά προσφέρει φιλοξενία σε παιδιά ηλικίας από 2 μισή μέχρι και 4 μισή ετών από τις 8π.μ μέχρι και τις 6μ.μ.

(β)     Στον ίδιο χώρο λειτουργεί σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου η παιγνιοθήκη στην οποία απασχολούνται τις απογευματινές ώρες παιδιά ηλικίας από 5 μέχρι και 12 ετών.

(γ)     Τον Φεβρουάριο του 2009 και του 2010 πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Γραφείο Ευημερίας παιδικό καρναβαλίστικο πάρτυ και στόχος μας είναι να διοργανώνεται κάθε χρόνο.

(δ)     Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδιού πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 2009 ανοιχτή παιδική εκδήλωση στην Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου και στόχος μας είναι να πραγματοποιείται κάθε χρόνο.

(ε)     Εντός των ημερών ο Δήμος Λεμεσού θα προκηρύξει τη θέση ενός/μιας  Κοινωνικού/ης Λειτουργού για πρόσληψη για ένα έτος, για την εφαρμογή του προγράμματος «Κοινωνική Εργασία στον Δρόμο» ("Social Street Worker"). Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά το 50% από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο πλαίσιο του μέτρου επιχορήγησης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων και σκοπός του είναι ο/η Κοινωνικός/ή Λειτουργός να συχνάζει σε συνοικίες της Λεμεσού στις οποίες παρουσιάζονται φαινόμενα νεανικής παραβατικότητας, προκειμένου να τα προλαμβάνει.

(στ)   Για το 2010 θα υποβληθεί αίτηση για επιχορήγηση επίσης στο πλαίσιο του μέτρου επιχορήγησης Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων και του προγράμματος "Ελεύθερα Χέρια" που προσφέρει υγιή απασχόληση στα παιδιά κατά τις απογευματινές ώρες, προκειμένου οι γονείς και ιδίως οι μητέρες να είναι ελεύθερες να βγουν στην αγορά εργασίας, γνωρίζοντας ότι τα παιδιά τους βρίσκονται σε ασφαλή χέρια.

(ζ)     Στις εισηγήσεις του Δήμου Λεμεσού προς το Πολεοδομικό Συμβούλιο σχετικά με την αναθεώρηση του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, ο Δήμος Λεμεσού μετά από εισήγηση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας, εισηγείται την παροχή κινήτρων για τη δημιουργία χώρων φύλαξης των παιδιών σε περιοχές όπου υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι.

Εκτός από τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που αφορούν την Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας και το Κέντρο Κοινωνικής Προσφοράς, αρκετά αναπτυξιακά έργα, έργα ανάπλασης και υπηρεσίες του Δήμου Λεμεσού, δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να έχουν υγιή απασχόληση και αναφέρομαι στα πιο σημαντικά:

(η)     Κατά μήκος της Ακτής Ολυμπίων και της Επίχωσης υπάρχει ποδηλατόδρομος και επιπλέον σε πολλά σημεία υπάρχουν παιγνιδότοποι.

(θ)     Στον Δημόσιο Κήπο αλλά και στην πλειονότητα των παιγνιδότοπων του Δήμου έχουν αντικατασταθεί τα περισσότερα παιγνίδια με καινούρια.

(ι)      Πρόσφατα έχει εγκαινιασθεί το Φυτοίδειο Αθλητικό Κέντρο Γ.Σ.Ο το οποίο εκτός από τα διάφορα γήπεδα, περιλαμβάνει και παιγνιδότοπο καθώς και δρόμους περιπάτου και πίστες για πατίνια και skate board.

(κ)     Έχει ήδη ξεκινήσει η ανάπλαση αρκετών χώρων πρασίνου στις διάφορες συνοικίες και τοποθέτηση σ’ αυτούς παιδικών παιχνιδιών.

(λ)     Λειτουργεί το Δημοτικό Ωδείο, το Δημοτικό Κέντρο Χορού και το Παιδικό Εργαστήρι Τέχνης.

2.   Για την τρίτη ηλικία και τα άτομα με ειδικές ανάγκες:

(α)     Λειτουργούν δύο κέντρα απασχόλησης ενηλίκων τα οποία εκτός από τη ψυχαγωγία στους χώρους, τους προσφέρουν και κατ’ οίκον φροντίδα, η Εστία Ενηλίκων Λεμεσού σε συνεργασία με το Γραφείο Ευημερίας και το Παττίχειο Κέντρο Απασχόλησης Ενηλίκων.
      
(β)    Από τις 20 μέχρι και τις 25 Απριλίου 2010, θα πραγματοποιηθούν στη Λεμεσό εκδηλώσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "Europe For Citizen", με θέμα την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες αναφορικά με τα εξαρτώμενα άτομα (παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες). Η εφαρμογή του προγράμματος εγκρίθηκε μετά από αίτηση του Δήμου Λεμεσού, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα διαρκέσει 2 χρόνια. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι Δήμοι Λεμεσού, Ηρακλείου Κρήτης, Θεσσαλονίκης, Φιλιππούπολης Βουλγαρίας και Niederkassel Γερμανίας. Μεταξύ άλλων θα λάβουν μέρος οι Γυναικείες Οργανώσεις των Κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η Οργάνωση Νέων Π.Ο.Α.Α "Ήφαιστος", ο Όμιλος Κωφών Λεμεσού, το Ίδρυμα "Άγιος Στέφανος", το Ίδρυμα "Θεοτόκος", το Ίδρυμα ατόμων με ειδικές ανάγκες "Άγιος Στυλιανός" , ο Σύνδεσμος γονέων ενηλίκων "Απόστολος Λουκάς" , ο Σύνδεσμος γονέων και φίλων παιδιών με ειδικές ανάγκες, ο Σύνδεσμος για άτομα με αυτισμό, η Πρόσβαση, η Εστία Ενηλίκων Λεμεσού, το Παττίχειο Κέντρο Απασχόλησης Ενηλίκων και ο Παιδικός Σταθμός Αντώνη και Ινώς Χατζηπαύλου. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στους υπόλοιπους Δήμους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και στην αντιπροσωπεία του Δήμου Λεμεσού θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των Γυναικείων και των Εθελοντικών Οργανώσεων.

(γ)     Ο Δήμος Λεμεσού, όταν του δίνεται η ευκαιρία προβαίνει στην πρόσληψη ατόμων με ειδικές ανάγκες, κάτι το οποίο έπραξε πρόσφατα.

(δ)    Στις διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου Λεμεσού υπάρχει μεταφραστής στη νοηματική ώστε να μπορούν να τις παρακολουθούν και τα κωφά άτομα και επιπλέον υπάρχει εισήγηση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας για την αγορά υπηρεσιών από μεταφραστές στη νοηματική οι οποίοι θα βοηθούν τα κωφά άτομα στην εξυπηρέτησή τους από τις Υπηρεσίες του Δήμου Λεμεσού.

(ε)    Το 2009 πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις και επίκειται η πραγματοποίηση και άλλων κάτω από τον τίτλο «Για Ένα Καλύτερο Κόσμο» που σκοπό έχουν την κοινωνικοποίηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και την κατάργηση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων και στόχος μας είναι να καταστούν θεσμός και να πραγματοποιούνται κάθε χρόνο. Συγκεκριμένα:

(i)      Τον Ιούλιο του 2009 λειτούργησαν στον Δημόσιο Κήπο σε συνεργασία με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις «Πρόσβαση» και «Αστάρτη», εργαστήρια με τη συμμετοχή παιδιών με ειδικές ανάγκες και παιδιών χωρίς κάποια ιδιαιτερότητα. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η εμπέδωση της ιδέας ότι υπάρχει χώρος στην κοινωνία μας για όλους και ότι όλοι μπορούμε να συνυπάρξουμε χωρίς προκαταλήψεις, έτσι ώστε να δίνεται η ευκαιρία στα άτομα με ειδικές ανάγκες να κοινωνικοποιηθούν.

  1. Τον Δεκέμβριο του 2009 διοργανώθηκε έκθεση ζωγραφικής και κατασκευών σε συνεργασία με την Ομάδα Εθελοντισμού της Α’ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού και τη συμμετοχή οχτώ Εθελοντικών Οργανώσεων (Ίδρυμα «Άγιος Στέφανος», Εργαστήριο Τέχνης του Ιδρύματος «Θεοτόκος», Ίδρυμα ατόμων με ειδικές ανάγκες «Άγιος Στυλιανός», Σύνδεσμος Γονέων Ενηλίκων «Απόστολος Λουκάς», του Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, του Σύνδεσμος για άτομα με αυτισμό, Επαγγελματικό Εργαστήρι «Πρόσβαση» και Πρόγραμμα «Ίκαρος» του Κοινοτικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Πελενδριού). Η έκθεση φιλοξενήθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού για μία εβδομάδα.

(iii)    Αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα, θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Οργάνωση Νέων Π.Ο.Α.Α "Ήφαιστος", τον Όμιλο Κωφών Λεμεσού, το Ίδρυμα "Άγιος Στέφανος", το Ίδρυμα "Θεοτόκος", το Ίδρυμα ατόμων με ειδικές ανάγκες "Άγιος Στλιανός" , τον Σύνδεσμο γονέων ενηλίκων "Απόστολος Λουκάς", τον Σύνδεσμος γονέων και φίλων παιδιών με ειδικές ανάγκες, τον Σύνδεσμο για άτομα με αυτισμό και την Πρόσβαση, εκστρατεία στα Σχολεία που βρίσκονται εντός των Δημοτικών ορίων Λεμεσού για τη διανομή φυλλαδίου στο οποίο περιέχονται συμβουλές για τον τρόπο συμπεριφοράς μας στα άτομα με ειδικές ανάγκες και έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Και σε αυτήν την περίπτωση αξίζει να αναφερθεί ότι εκτός από τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που αφορούν την Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας και το Κέντρο Κοινωνικής Προσφοράς, αρκετά αναπτυξιακά έργα, έργα ανάπλασης και υπηρεσίες του Δήμου Λεμεσού, δίνουν την ευκαιρία στους ηλικιωμένους και στα άτομα με ειδικές ανάγκες να κοινωνικοποιηθούν και να απολαύσουν τις μικρές χαρές της ζωής. Αναφέρομαι στα πιο σημαντικά:

 (στ)  Έχει ήδη ξεκινήσει η αναβάθμιση των πεζοδρομίων και των δρόμων.

(ζ)  Στα πεζοδρόμια τουλάχιστον των κεντρικών οδικών αρτηριών αλλά και σε όσα κατασκευάζονται υπάρχουν ράμπες για την ασφαλή διέλευση τροχοκαθισμάτων. Ράμπες καθώς και όλες οι διευκολύνσεις για τα άτομα με κινητικά προβλήματα υπάρχουν και σε όλα τα νέα αναπτυξιακά έργα και σε όσα προγραμματίζονται να γίνουν στο μέλλον.

(η)    Στην Ακτή Ολυμπίων υπάρχει ειδικό τροχοκάθισμα με το οποίο τα άτομα με   κινητικά προβλήματα μπορούν να εισέρχονται στη θάλασσα.

(θ)    Έχουν αυξηθεί η χώροι στάθμευσης αναπήρων.

(ι)     Λόγω του ότι αρκετά κτίρια στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου Λεμεσού είναι παλιά και δεν παρείχαν τις απαιτούμενες διευκολύνσεις για άτομα με κινητικά προβλήματα, φροντίσαμε ώστε να τοποθετηθούν ανελκυστήρες στο Δημοτικό Μέγαρο, στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο και στη Δημοτική Πινακοθήκη.

(κ)    Επίκειται η πρόσληψη περισσότερων τροχονόμων για καλύτερη και αποτελεσματικότερη αστυνόμευση προκειμένου να παταχθεί το παράνομο παρκάρισμα επί των πεζοδρομίων, στις ράμπες και στους χώρους στάθμευσης των αναπήρων.

(λ)    Στις πολεοδομικές άδειες και στις άδειες οικοδομής τίθενται όλοι οι όροι για την διευκόλυνση ατόμων με κινητικά προβλήματα.

3.    Για τη συμμετοχή της γυναίκας στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή:

(α)        Στις 8 Ιουλίου 2009 δόθηκε διάλεξη από τον Δρα Λιασίδη με θέμα «Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας και μέθοδοι πρόληψής του».

(β)        Από τις 16 Μαρτίου 2010 ξεκινά η λειτουργία των Εργαστηρίων Ενδυνάμωσης Γυναικών του Δήμου Λεμεσού, ένα πρόγραμμα το οποίο συγχρηματοδοτείται από τον Εθνικό Μηχανισμό για τα δικαιώματα της Γυναίκας που υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

(γ)        Επειδή την ευθύνη της φύλαξης και της φροντίδας των εξαρτωμένων ατόμων, κατά γενική ομολογία την έχει η γυναίκα, όλα όσα αναφέρονται πιο πάνω σχετικά με τη φύλαξη, τη φροντίδα και την υγιή απασχόληση των παιδιών, των ηλικιωμένων ατόμων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, βοηθούν παράλληλα τη γυναίκα να βγει στην αγορά εργασίας και να ασχοληθεί και με οτιδήποτε άλλο επιθυμεί. Δηλαδή η κοινωνικοποίηση των εξαρτωμένων ατόμων και ο μη περιορισμός τους στο σπίτι παράλληλα δίνει και στο άτομο το οποίο έχει την φύλαξη και φροντίδα του, την ευκαιρία να εργαστεί και να κοινωνικοποιηθεί.

  1. Άλλες εκδηλώσεις, δράσεις και υπηρεσίες:

(α)        Στις 28 Νοεμβρίου 2007 πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φίλων ημερίδα με θέμα «Καρκίνος του παχέως εντέρου: μπορεί να προληφθεί» και με ομιλητές τους ιατρούς Σίμο Μαλά, Στέλιο Πετρόπουλο και Νίκο Σταύρου.

(β)        Στις 26 Ιανουαρίου 2009, ο Δήμος Λεμεσού, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας, θέλοντας να τιμήσει τον συνθέτη Στέλιο Πισή, διοργάνωσε σε συνεργασία με τη CYTA, τη μουσική εκδήλωση «Παράθυρο στο Φως» και όλα τα έσοδα που ανήλθαν στο ποσό των €6.000 δόθηκαν στον Σύνδεσμο Μυοπαθών Κύπρου.

(γ)        Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Λεμεσού, το Άτυπο Συμβούλιο των Δημάρχων της Μείζονος Λεμεσού, αποφάσισε την διοργάνωση εκδηλώσεων και εκστρατειών ενημέρωσης για τη δωρεά οργάνων και στις 17 Φεβρουαρίου 2009, πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκε ο Υπουργός Υγείας κ. Χρίστος Πατσαλίδης, τιμήθηκαν δωρητές οργάνων και ακούστηκαν οι συγκινητικές εμπειρίες τόσο των δωρητών όσο και των ληπτών οργάνων. Ο Δήμος Λεμεσού, προτίθεται να συνεχίσει αυτήν την προσπάθεια μέσω της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας.

(δ)        Στις 2 Δεκεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε ημερίδα σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου με θέμα «Ισότητα για όλους και όλες, μάθε τα δικαιώματά σου και διεκδίκησέ τα»

(ε)        Στην περιοχή Αγίου Αντωνίου, λειτουργεί μέσω του Κέντρου Κοινωνικής Προσφοράς, το Πολυδύναμο Δικοινοτικό Κέντρο, στο οποίο εργοδοτείται μια Κοινωνική Λειτουργός και μια Ψυχολόγος και προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνεργάζεται δε άψογα με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και με την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού, τις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π) και τον Αστυνομικό της Γειτονιάς.

(στ)      Στις αρχές Μαΐου, το Κέντρο Κοινωνικής Προσφοράς, προγραμματίζει τη διοργάνωση συναυλίας στο κλειστό στάδιο «Σπύρος Κυπριανού» με τον κ. Μιχάλη Χατζηγιάννη και το συγκρότημα «Ονειράμα» και τα έσοδα θα διατεθούν για την εκπλήρωση των σκοπών του Κέντρου. Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα.

(ζ)        Λόγω του μεγάλου αριθμού αλλοδαπών που διαμένουν στη Λεμεσό η Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας μελετά την εφαρμογή προγραμμάτων με σκοπό την ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, τα οποία θα αιτηθούμε να χρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία Ένταξης.

Θα θέλαμε να είχαμε την ευχέρεια να προσφέρουμε και άλλα για μια καλύτερη κοινωνία. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να καρποφορήσει η προσπάθεια τόσο της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και άλλων αρμοδίων φορέων για την θεσμοθετημένη εμπλοκή των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα κοινωνικά ζητήματα. Ο Δήμος Λεμεσού πάντως, δηλώνει πανέτοιμος να ανταποκριθεί.

Τελειώνοντας θα ήταν παράληψή μας να μην δραττόμασταν της ευκαιρίας και να εκφράζαμε τις ευχαριστίες μας στους εκάστοτε χορηγούς των εκδηλώσεών μας που πάντα με προθυμία ανταποκρίνονται στο κάλεσμά μας.

Τις ευχαριστίες μου εκφράζω σαν Πρόεδρος προς όλους τους αρμόδιους φορείς και τις εθελοντικές οργανώσεις που χωρίς τη συμβολή τους πολλές από τις εισηγήσεις της Επιτροπής δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν, καθώς και σε όλα τα Μέλη της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας για την άψογη συνεργασία, στους συναδέλφους μου που δεν είναι Μέλη της Επιτροπής για την αποδοχή των εισηγήσεών της στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και κυρίως στον Δήμαρχο ο οποίος από την αρχή έδειξε εμπιστοσύνη στην Επιτροπή και στήριξε κάθε πρωτοβουλία της.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες να μας επιτρέψετε να εκφράσουμε στον κ. Χρίστο Παπαδόπουλο, ο οποίος συμμετέχει για πολλά χρόνια στην Επιτροπή εκπροσωπώντας το Γραφείο Ευημερίας και λόγω των γνώσεων και των εμπειριών του η βοήθειά του στην εκπλήρωση των στόχων της ήταν πάντοτε πολύτιμη. Ο κ. Παπαδόπουλος μετά από ευδόκιμη υπηρεσία στο Γραφείο Ευημερίας αφυπηρετεί από τη θέση του Λειτουργού Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας Α’ και με αυτήν την ευκαιρία, η Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας, αποφάσισε ομόφωνα να τον τιμήσει σήμερα. Η προσφορά του όμως ευχόμαστε ότι δεν θα σταματήσει εδώ.

Εύη Τσολάκη, Πρόεδρος

                                                                                                4 Μαρτίου 2010

 

 

 

 
epohi