Οροι εντολής Συνοικιακών Συμβουλίων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

 1. Τα Σ.Σ συστήνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο στη βάση του επίσημου διοικητικού διαχωρισμού του δήμου.
 2. Η συμμετοχή των δημοτών-εκπροσώπων των συνοικιών στα Σ.Σ είναι αντίστοιχα αναλογική με τη συμμετοχή των δημοτικών ομάδων στο δημοτικό συμβούλιο και στις δημοτικές επιτροπές και αποφασίζεται από το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο.
 3. Στο κάθε Σ. Σ συμμετέχει επίσης ο κοινοτάρχης της συγκεκριμένης συνοικίας ή σε περίπτωση συμπλεγματοπιοίησης συνοικιών,  όλοι οι κοινοτάρχες των συγκεκριμένων συνοικιών.
 4. Στις συνοικίες όπου υπάρχει τοπικός μαζικός φορέας, ο οποίος έχει σαν κύρια καταστατική του πρόνοια την ενασχόληση με τα ζητήματα της συνοικίας και αποδεδειγμένα δραστηριοποιείται προς αυτή τη κατεύθυνση, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να αποφασίζει την εκπροσώπηση του φορέα αυτού στο Σ.Σ  με ένα εκπρόσωπο του.
 5. Το Σ.Σ ορίζει ένα από τα μέλη του ως συντονιστή για διευκόλυνση της λειτουργίας του.
 6. Το Σ.Σ εκπροσωπεί την συνοικία του στις επαφές με την αρμόδια ΕΠΕΑ  ή και άλλους δημοτικούς φορείς πάντοτε σε συνεννόηση ή και συνεργασία με την αρμόδια Δημοτική Επιτροπή .
 7. Ασχολείται με την  αξιολόγηση και ιεράρχηση των τοπικών συνοικιακών προβλημάτων και αιτημάτων και την προώθηση τους στο δημοτικό συμβούλιο, μέσω της αρμόδιας ΕΠΕΑ.
 8. Δύναται να αναπτύσσει πρωτοβουλίες για την διοργάνωση διαφόρων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων στην συνοικία, με στόχο την ευαισθητοποίηση των κατοίκων και την εμπλοκή τους στα δρώμενα της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε συνεννόηση και συνεργασία πάντοτε με την ΕΠΕΑ και με άλλες αρμόδιες Επιτροπές.
 9. Το Σ.Σ δεν έχει καμιά εκτελεστική εξουσία. Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός και ως εκ τούτου οι όποιες αποφάσεις  του δεν μπορούν να δεσμεύουν το δημοτικό συμβούλιο.
 10. Η όποια αλλαγή ή διαφοροποίηση στη σύσταση του Σ.Σ απαραίτητα πρέπει να τυγχάνει της έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 11. Για σκοπούς συντομίας η Επιτροπή Περιφερειακής Επικοινωνίας και Ανάπτυξης αναφέρεται ως ΕΠΕΑ και τα Συνοικιακά Συμβούλια ως Σ.Σ
 • .