• Ανάπλαση Κέντρου Πόλης
• Γραμμικό πάρκο Γαρύλλη
• Παραθαλάσσιο Πολυλειτουργικό Πάρκο
• Παττίχειο Θέατρο


Ανάπλαση Κέντρου Πόλης

7-1

Γραμμικό πάρκο Γαρύλλη

7-2

Παραθαλάσσιο Πολυλειτουργικό Πάρκο

7-3

7-4

Παττίχειο Θέατρο

7-5