• Ιστορικό κέντρο Αγίας Φυλάξεως
• Ολοκλήρωση Ακτής Ολυμπίων
• Eνημέρωση για την πρόοδο των εργασιών στη Μαρίνα Λεμεσού
• Ενημέρωση για την ανάπτυξη του ΤΕΠΑΚ


Ιστορικό κέντρο Αγίας Φυλάξεως

5-1

Ολοκλήρωση Ακτής Ολυμπίων

5-2

Eνημέρωση για την πρόοδο των εργασιών στη Μαρίνα Λεμεσού

5-3

Ενημέρωση για την ανάπτυξη του ΤΕΠΑΚ

5-4