• Δημιουργία Τεχνητού Υφάλου
• Δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου
• Κατάθεση ιδεών για αναβάθμιση Πινακοθήκης
• Εφαρμογή συστήματος μηχανογράφησης GIS στο τεχνικό τμήμα.
• Κήρυξη κτιρίων μοντέρνας αρχιτεκτονικής ως διατηρητέα
• Δημιουργία Τουριστικού Οδηγού
• Συνεργασία με το ΕΒΕΛ για τουριστικά θέματα.
• Αστυνόμευση περιοχής ακτής ολυμπίων και απαγόρευση τροχοφόρων
• Εφαρμογή προνοιών του κέντρου πόλης σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
• Προκήρυξη προσφοράς για κυκλοφοριακή μελέτη από τα Δ. Έργα
• Βράβευση νέων αναπτύξεων στη πόλη
• Διαμόρφωση πολιτικής για απόκρυψη κλιματιστικών σωμάτων σε υφιστάμενα κτίρια
• Απαλλοτριώσεις για δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης
• Οργάνωση ημερίδας για θέματα ανάπτυξης
• Εκπροσώπηση Δήμου Λεμεσού σε Συνέδρια - Εκδηλώσεις


Προσχέδιο τεχνητού Υφάλου

4-1

Δημιουργία Τεχνητού Υφάλου

4-2

Δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου

4-3

4-4

4-5

Κατάθεση ιδεών για αναβάθμιση Πινακοθήκης

4-6

Κήρυξη κτιρίων μοντέρνας αρχιτεκτονικής ως διατηρητέα

4-7Τουριστικό Περίπτερο Δημόσιου κήπου Λεμεσού, 1962 Φοίβος Πολυδωρίδης

4-8Σχολή Terra Santa Λεμεσού, Σταύρος Οικονόμου

Βράβευση νέων αναπτύξεων στη πόλη

4-9

Πεζογέφυρα στον παραλιακό δρόμο

4-10

4-11

Διαμόρφωση πολιτικής για απόκρυψη κλιματιστικών σωμάτων σε υφιστάμενα κτίρια

4-12

Δημόσια παρουσίαση / Συζήτηση: Η Λεμεσός των έργων, Νοέμβριος 2010

4-13

4-14

Ακτή Ποιότητας - "Quality coast", Κούκλια, Μάιος 2011

4-15

Interreg III / Ελλάδα – Κύπρος, Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2006

4-16