• Υδατόπυργος
• Χώρος στάθμευσης οδού Θεμιστοκλέους
• Χώρος στάθμευσης οδού Ελλήνων / Μάντζαρου
• Χώρος στάθμευσης στην Επίχωση
• Ανάπτυξη δημοτικής κτημοσύνης στον Εναέριο


Υδατόπυργος

3-1

3-2

Χώρος στάθμευσης οδού Θεμιστοκλέους

3-3

Χώρος στάθμευσης οδού Ελλήνων / Μάντζαρου

3-4

Χώρος στάθμευσης στην επίχωση

3-5