• Πολεοδομικός Σχεδιασμός μεταξύ παλαιού και νέου λιμανιού
• Αναβάθμιση όψεων κτιρίων στο κέντρο της πόλης και σε κύριους δρόμους - Όψης παραλιακού
• Ανάπλαση κέντρου πόλης από Ανεξαρτησίας μέχρι Εναέριο
• Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Νέων Δημοτικών Γραφείων
• Αποθήκες Παπαδάκη
• Αθλητικό κέντρο Αγίας Φύλας
• Σύνδεση δημόσιου κήπου με ΓΣΟ
• Ανασχεδιασμός Δημόσιου Κήπου
• Σχέδια ανατολικής περιοχής και βόρεια ως Ναυαρίνου
• Αναβάθμιση συνοικιακών δικτύων
• Σχεδιασμός πλατειών Τέχνης και Βιέννης/Νέο Δελχί
• Πρότυπα Σχέδια για πλατείες
• Σχεδιασμός πλατείας Ειρήνης


Πολεοδομικός Σχεδιασμός μεταξύ παλαιού και νέου λιμανιού

2-1

Πολεοδομικός Σχεδιασμός μεταξύ παλαιού και νέου λιμανιού

2-2

Αναβάθμιση όψεων κτιρίων στο κέντρο της πόλης και σε κύριους δρόμους - Όψης παραλιακού

2-3

2-4

Ανάπλαση κέντρου πόλης από Ανεξαρτησίας μέχρι Εναέριο

2-5

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Νέων Δημοτικών Γραφείων

2-6

2-7

Δημοτικό Κέντρο Εικαστικών Τεχνών - Αποθήκες Παπαδάκη

2-8

Αθλητικό κέντρο Αγίας Φύλας

2-9

Σχεδιασμός συνοικιακών δικτύων

2-10

2-11

Πρότυπα Σχέδια για πλατείες

2-12

2-13

Σχεδιασμός πλατείας Ειρήνης

Η μελέτη επικεντρώνεται στα 3 βασικά τμήματα, μειώνεται το μήκος του υπόγειου οχετού, τροποποιείται η πορεία του ποδηλατοδρόμου, μειώνεται το εμβαδόν του βοηθητικού δρόμου , προστίθενται 2 νέες οδικές προσβάσεις, δημιουργείται χώρος στάθμευσης.

2-14