• Ολοκλήρωση οδού Σφακτηρίας ως αντισταθμιστικό μέτρο της κατασκευής
• των υπέργειων κόμβων. .
• Σύνδεση 1ης Απριλίου με Ευαγόρα Λανίτη ως αντισταθμιστικό μέτρο της κατασκευής των .
• υπέργειων κόμβων .
• Διαμόρφωση Δημόσιας πλατείας Τριών Ιεραρχών. .
• Φωτισμός δημοσίων πλατειών .
• Διαμόρφωση Δημοσίων Πλατειών .
• Αναβάθμιση δημόσιων χώρων στους οικισμούς .
• Περιφράξεις Δημοσίων πλατειών με επίτευξη του στόχου ανάκτησης τους, καθαριότητας και φύτευσης
• Αναβάθμιση φωτισμού Επίχωσης .
• Κατασκευή ράμπας καθέλκυσης σκαφών .
• Φύτευση Γιάννου Κρανιδιώτη .
• Προώθηση γηπέδων όπως για ποδόσφαιρο.
• Ανελκυστήρας εντός του Δημοτικού Μεγάρου .
• Ασφαλτοστρώσεις κενών χώρων που λειτουργούν ως χώροι στάθμευσης. .
• Φωτοβολταϊκά εντός των πλατειών .
• Υπόστεγα χονδρικής αγοράς .
• Διαμόρφωση Ζωολογικού Κήπου
• Επιδιορθώσεις Πεζοδρομίων. .
• Ασφαλτοστρώσεις.


Ολοκλήρωση οδού Σφακτηρίας ως αντισταθμιστικό μέτρο της κατασκευής των υπέργειων κόμβων

1-1

Σύνδεση 1ης Απριλίου με Ευαγόρα Λανίτη ως αντισταθμιστικό μέτρο της κατασκευής των υπέργειων κόμβων

1-2

1-3.

Διαμόρφωση Δημόσιας πλατείας Τριών Ιεραρχών

1-4

Αποκατάσταση Αποβάθρας Εναερίου

1-5

• Περιφράξεις Δημοσίων πλατειών με επίτευξη του στόχου ανάκτησης τους, καθαριότητας και φύτευσης .
• Φωτισμός δημοσίων πλατειών .
• Διαμόρφωση Δημοσίων Πλατειών

1-6

Αναβάθμιση δημόσιων χώρων στους οικισμούς

1-7

Κατασκευή ράμπας καθέλκυσης σκαφών

1-8

Φύτευση Γιάννου Κρανιδιώτη

1-9

Προώθηση γηπέδων όπως για ποδόσφαιρο

1-10

Ασφαλτοστρώσεις κενών χώρων που λειτουργούν ως χώροι στάθμευσης

1-11

Φωτοβολταϊκά εντός των πλατειών

1-12

Υπόστεγα χονδρικής αγοράς

1-13
1-14

Διαμόρφωση Συμβολών στην οδό Μισιαούλη και Καβάζογλου

1-15

Διαμόρφωση Ζωολογικού Κήπου

1-16

Επιδιορθώσεις Πεζοδρομίων

1-17

Ασφαλτοστρώσεις

1-18

Τοπιοτέχνηση κόμβου Αγίας Φύλας

1-19