logo blank_gr
slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide7 slide8 slide9
Εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις

Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

Σκοπός

Το πρόγραμμα «Κοινωνική Εργασία στο Δρόμο», λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2010 με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας και των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων. Διεξάγεται με την συχνή και μόνιμη παρουσία κοινωνικού λειτουργού στο δρόμο και σε σημεία όπου συχνάζουν οι νέοι.

Στόχοι

Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος βασίζονται στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας.
Η πρωτογενής πρόληψη στοχεύει στην παρεμπόδιση των παραγόντων που οδηγούν στην παραβατική συμπεριφορά. Αυτό σημαίνει πως λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η έλλειψη ενημέρωσης, έλλειψη υγιών πλαισίων απασχόλησης, άγνοια για την ύπαρξη δομών ψυχοκοινωνικής στήριξης, ανεργία, αδράνεια από την πολιτεία – αστυνομικές αρχές κλπ.
Ενώ η δευτερογενής πρόληψη στοχεύει στην αποτροπή της παραβατικής συμπεριφοράς μέσω της έγκαιρης ανίχνευσης της. Έτσι παράγοντες όπως είναι το οικογενειακό περιβάλλον, η πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και κοινωνικής στήριξης, η ευαισθητοποίηση γονιών, εκπαιδευτικών και της ευρύτερης κοινότητας κλπ, είναι μερικοί στους οποίους εστιάζεται η παρέμβαση έτσι ώστε να προλαμβάνει την εξέλιξη της παραβατικής συμπεριφοράς από τις πρώτες ενδείξεις.  
Επομένως, οι στόχοι του προγράμματος εστιάζονται στους προαναφερθέντες παράγοντες και συνοψίζονται πιο κάτω:

 • Ενημέρωση των  νέων για τους κίνδυνους που αντιμετωπίζουν (π.χ. αλκοόλ, ναρκωτικά)
 • Δράσεις για ευκαιρίες κοινωνικοποίησης και δραστηριότητας σε υγιή πλαίσια
 • Εύκολη πρόσβαση και ενημέρωση για τις δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
 • Καταπολέμηση της ανεργίας
 • Ευαισθητοποίηση της πολιτείας, αστυνομικών αρχών κλπ
 • Έγκαιρη αναγνώριση προειδοποιητικών μηνυμάτων πχ. Εγκατάλειψη του σχολείου, ανάρμοστη συμπεριφορά
 • Αντιμετώπιση των αιτιών π.χ. δυσλειτουργικό οικογενειακό περιβάλλον

Μέθοδος παρέμβασης

Η φιλοσοφία του προγράμματος στηρίζεται στη μέθοδο της «εργασίας στο δρόμο» - street work, η οποία επικεντρώνει την παρέμβασή της στο φυσικό περιβάλλον των ατόμων. Η ιδιαιτερότητα της μεθόδου αυτής είναι πως τα άτομα δεν χρειάζεται να επισκεφθούν κάποιο γραφείο ή υπηρεσία, αλλά μπορούν να προσεγγίσουν το λειτουργό (street worker) στο φυσικό τους περιβάλλον όταν το επιθυμούν. Η σταθερή και συχνή παρουσία του λειτουργού (street worker) έχει σκοπό την ανάπτυξη μιας σχέσης εμπιστοσύνης και οικειότητας.  Η εχεμύθεια και ο σεβασμός στην μοναδικότητα του κάθε ατόμου ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικού, θρησκευτικού, σεξουαλικού, σωματικού, πνευματικού ή οποιουδήποτε άλλου γνωρίσματος, είναι οι πρώτες βασικές αρχές του κάθε λειτουργού.

Ομάδα στόχου

Ομάδα στόχου μπορεί να θεωρηθεί η ομάδα ατόμων στην οποία απευθύνεται το πρόγραμμα. Έτσι λαμβάνοντας υπόψη πως το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με σκοπό την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας, ομάδα στόχου θεωρείται η νεολαία. Ηλικιακά στον ορισμό νεολαία εντάσσουμε τα άτομα που είναι ηλικίας 13-35 ετών.
Παρ’ όλα αυτά θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικές όλες τις παραμέτρους που συνδέονται ή συνάδουν με αυτή την ηλικιακή ομάδα. Το οικογενειακό περιβάλλον, η κοινότητα, η σχολική κοινότητα και όλα τα σημεία όπου δραστηριοποιούνται και αναπτύσσουν σχέσεις οι νέοι, μπορεί να αποτελέσουν σημαντικούς παράγοντες αποτροπής ή και ενίσχυσης της νεανικής αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Επιπλέον κοινωνικά ζητήματα όπως είναι η ανεργία, η έλλειψη υποστηρικτικών και ενισχυτικών / κατευθυντήριων δομών μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητες συμπεριφορές.
Θέλοντας το πρόγραμμα να συμβάλει σε μια σφαιρική αντιμετώπιση του φαινόμενου της νεανικής παραβατικότητας, συνδέει όλες τις παραμέτρους που εμπλέκονται επιδιώκοντας την πρόληψη ή και αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων.

Παρέμβαση

Η παρέμβαση γίνεται κάθε Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή στις περιοχές Αγίου Ιωάννη, Αγίου Σπυρίδωνα, Αγίου Αντωνίου και Ομόνοιας.
Ο τρόπος παρέμβασης εστιάζεται στην ενημέρωση, στήριξη και καθοδήγηση για τα διάφορα θέματα που αφορούν τους νέους. Έντυπο υλικό διανέμεται, ενώ συχνά πραγματοποιούνται δράσεις που αφορούν την ευαισθητοποίηση της κοινότητας και άλλων οργανωμένων συνόλων για διάφορα θέματα. Επιδιώκεται επίσης η άμεση εμπλοκή και ενεργοποίηση των νέων στις διάφορες δράσεις, θέλοντας την ενεργοποίηση και τη κοινωνική συμμετοχή τους.
Επιπλέον διατηρείται συνεργασία με διάφορους κρατικούς, εθελοντικούς φορείς και οργανωμένα σύνολο με σκοπό την αποτελεσματικότερη παρέμβαση.

Δράσεις που έγιναν μέχρι σήμερα

 • Ενημερωτικό Υλικό που διανεμήθηκε
 • Εργασία και Απασχόληση – Σχέδια απασχόλησης (στα Ελληνικά, Βουλγάρικά και Ρουμάνικα)
 • Ένταξη στο σχολείο (για παιδιά μεταναστών) στα Βουλγάρικα και Ρουμάνικα
 • Ο τζόγος και οι κίνδυνοι
 • Οικογενειακή βία (έντυπο της Αστυνομίας Κύπρου). Μετάφραση στα Βουλγάρικα και Ρουμάνικα.
 • Κέντρα Νεότητας (έντυπο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου). Μετάφραση στα Βουλγάρικα και Ρουμάνικα.
 • Κοινοτική Αστυνόμευση (έντυπο του Τμήματος Κοινοτικής Αστυνόμευσης).  Μετάφραση στα Βουλγάρικα και Ρουμάνικα.
 • Μάθε πως λειτουργεί η κοινότητα σου (θέματα Δημόσιας Υγείας. Μετάφραση στα Βουλγάρικα και Ρουμάνικα)
 • Υλικό ενημέρωσης για τα μαθήματα του Ανοικτού Σχολείου και των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας
 • Υλικό ενημέρωσης για τα δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε ξενόγλωσσους από το Ανοικτό Σχολείο του Δήμου Λεμεσού (μετάφραση υλικού στα Βουλγάρικα και Ρουμάνικα)
 • Εκδηλώσεις
 • Διαγωνισμός ταβλιού
 • Μαζί στο Δρόμο – Πολυπολιτισμική Εκδήλωση με στοιχεία μουσικής από Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο
 • Ημερίδα για την οδική ασφάλεια των μικρών ποδηλατών
 • Τραγουδάμε ενάντια στο συνδυασμό: Αλκοόλ και Οδήγηση, με την ενεργή συμμετοχή των νέων
 • Πολυπολιτισμική εκδήλωση σε συνεργασία με τους συνδέσμους Ρουμάνων και Βουλγάρων Κύπρου (στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος SPARDA)
 • Σεμινάρια κατάρτισης εθελοντών
 • Δράσεις που προγραμματίζονται ή βρίσκονται σε εξέλιξη
 • Ομάδα Ανάπτυξης
 • Άτυπη ομάδα νέων
 • Σεμινάριο για τον επαγγελματικό προσανατολισμό
 • Παγκόσμια Ημέρα Αντισύλληψης - Εκστρατεία ευαισθητοποίησης

Χρηματοδοτήσεις

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από τις Κρατικές Χορηγίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στα πλαίσια των Κρατικών Χορηγιών για τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επιπλέον στα πλαίσια των δράσεων και εκδηλώσεων γίνονται ευγενής χορηγίες με σκοπό τη κάλυψη των αναγκών των εκδηλώσεων.

Που θα μας βρείτε:

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +357 99 94 76 73
E-mail: streetwork@limassolmunicipal.com.cy
Facebook: https://www.facebook.com/groups/StreetSocialWork/
Blog: http://streetsocialwork.blogspot.com/

Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας

 1. Παρουσίαση του έργου της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας
 2. Τα μέτρα που εφαρμόζει ο Δήμος για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες αναφορικά με τα εξαρτώμενα άτομα και η συμβολή των εθελοντικών οργανώσεων
 3. Πορίσματα – Μέτρα εφαρμογής Ευρωπαϊκού χάρτη για την ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες και πρόγραμμα δράσης
 4. Για έναν καλύτερο κόσμο – εκστρατεία από σχολείο σε σχολείο
 5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

 

 

 

 

 
epohi