logo blank_gr
slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide7 slide8 slide9
Εκδηλώσεις
Ανακοινώσεις

Η ανάπτυξη της πόλης με τη συνύπαρξη του ΤΕΠΑΚ

Δράσεις Δήμου

Συμμετοχή Δήμου στον καταρτισμό προγράμματος χωροθέτησης των κτιρίων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου

Μέτρα για αρμονική συνύπαρξη Πανεπιστημίου και Πόλης με την υλοποίηση των στόχων του Σχεδίου Περιοχής Πόλης το οποίο έχει ως γενικούς στόχους:

  - Ανασυγκρότηση, Αναβάθμιση και Βιώσιμη Ανάπτυξη του Κέντρου
- Διατήρηση του Συμβολισμού και Χαρακτήρα του Κέντρου
- Ενδυνάμωση των Χρήσεων και Εκσυγχρονισμός
- Ποιοτική / Αισθητική Αναβάθμιση και Αναβίωση του Κέντρου

 

Αλλαγή στα Κοινωνικά, Οικονομικά και Πολεοδομικά Δεδομένα της Περιοχής του Κέντρου της Πόλης:

  - Αναβίωση του Κέντρου 
- Κοινωνική και Ποιοτική Αναβάθμιση
- Οικονομική Αναβάθμιση και Ανάκαμψη του Κέντρου
- Αναβάθμιση Δομημένου Περιβάλλοντος

Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε και συνεχίζει να πιστεύει ότι θα άλλαζαν τα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα για την περιοχή κέντρου της πόλης. Παρά το γεγονός ότι ο Δήμος γνώριζε τα προβλήματα που υπήρχαν και αρκετά συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμα στο κέντρο της πόλης εντούτοις είναι πεπεισμένος ότι με την ορθολογική ένταξη του Πανεπιστημίου έχει πετύχει πολλά οφέλη για την ακαδημαϊκή και φοιτητική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία της Λεμεσού.

 Αναβίωση του Κέντρου / Κοινωνική και Ποιοτική αναβάθμιση 
Ο μεγάλος στόχος του Δήμου με την ένταξη του Πανεπιστημίου ήταν ουσιαστικά η "ανανέωση" του κόσμου (κατοίκων) και των χρηστών αναβιώνοντας ουσιαστικά το κέντρο. Με την ολοκλήρωση του Πανεπιστημίου στο κέντρο της Λεμεσού θα προστεθεί ένας αριθμός πάνω από 10 χιλιάδες φοιτητές, καθηγητές και διοικητικό προσωπικό με όλα τα θετικά συνεπακόλουθα στην ποιότητα και τον τρόπο διαβίωσης των κατοίκων της πόλης.

 Οικονομική Αναβάθμιση και Ανάκαμψη του Κέντρου 
Αυτή η κοινωνική ποιοτική αναβάθμιση είναι το όραμα που ενστερνίστηκε ο Δήμος Λεμεσού στην προσπάθεια του να αναβαθμίσει την πόλη και οικονομικά διανοίγοντας ουσιαστικά τους ορίζοντες σε νέες θέσεις εργασίας τόσο σε επαγγέλματα συναφή με τον ακαδημαϊκό χώρο όσο και άλλα επαγγέλματα που θα υποστηρίξουν και ενισχύσουν την ύπαρξη του Πανεπιστημίου και των χρηστών του. Ήδη τα πρώτα αποτελέσματα φάνηκαν αφού το κέντρο της πόλης και παρά την κρίση που μαστίζει τη χώρα είναι από τις πολύ λίγες περιοχές της Κύπρου μας που έχει ανάπτυξη αφού πέραν από τους χώρους αναψυχής και ψυχαγωγίας που ήταν φυσικό να δημιουργηθούν λόγω έλκυσης νεαρόκοσμου, έχει δημιουργηθεί και μεγάλος αριθμός οικιστικών μονάδων με αποτέλεσμα το κέντρο της Λεμεσού να προσελκύσει και πολλούς κατοίκους πράγμα το οποίο φαινόταν πολύ απομακρυσμένο 10 χρόνια προηγουμένως.

 Αναβάθμιση Δομημένου Περιβάλλοντος 
Όπως είναι φυσικό πέραν των κοινωνικών παραμέτρων που ήδη αναφέρθηκαν το κέντρο της πόλης έχει εμπλουτιστεί με την αποκατάσταση παλιών εγκαταλελειμμένων κτιρίων προσφέροντας στην πόλη υψηλού επιπέδου δομημένο περιβάλλον. Ο συνδυασμός της κοινωνικής αναβάθμισης με το δομημένο περιβάλλον ήταν πολύ φυσικό να φέρει και την οικονομική ανάκαμψη στο κέντρο της πόλης ανεξάρτητα από την κρίση που μαστίζει σήμερα τον τόπο μας.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ

Συμμετοχή Δήμου στον καταρτισμό προγράμματος χωροθέτησης των κτιρίων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Ο Δήμος Λεμεσού γνώριζε από την αρχή ότι το εγχείρημα ήταν δύσκολο και γι' αυτό συμμετείχε σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και άλλες κρατικές υπηρεσίες στον καταρτισμό προγράμματος χωροθέτησης κτιρίων διενεργώντας παράλληλα κυκλοφοριακές μελέτες τα αποτελέσματα των οποίων με κατάλληλη υλοποίηση και εκμετάλλευση θα βοηθήσουν στην αρμονική λειτουργία της πόλης.

Μέτρα για αρμονική συνύπαρξη Πανεπιστημίου και Πόλης με την υλοποίηση των στόχων του Σχεδίου Περιοχής Πόλης το οποίο έχει ως γενικούς στόχους:
Η αρμονική συνύπαρξη Πανεπιστημίου και πόλης ήταν από την αρχή στόχος δεδηλωμένος. Ο σχεδιασμός 2 πόλων για το Πανεπιστήμιο (στο κέντρο Πόλης και στην περιοχή παλιού νοσοκομείου) ήταν αποτέλεσμα ενδελεχούς μελέτης (έστω και εάν δεν υλοποιήθηκε ακόμη). Ως αποτέλεσμα σήμερα, προγραμματίζονται και σωρεία άλλων επεμβάσεων που λαμβάνουν υπόψη τα νέα δεδομένα της περιοχής βάσει του αναθεωρημένου Σχεδίου Περιοχής Κέντρου του οποίου σχεδίου η αναθεώρηση κρίθηκε αναγκαία λόγω της ένταξης και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου.

Το Σχέδιο περιοχής προβλέπει λειτουργικές δομές, χρήσεις, πεζοδρομημένες ενότητες, δημιουργία ανοικτών πλατειακών χώρων και δημιουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης, όλα τα ανωτέρω σε μια υφιστάμενη και διαμορφωμένη περιοχή.

Γενική πολεοδομική στρατηγική και στόχοι πολιτικής του σχεδίου είναι η ανασυγκρότηση, αναβάθμιση και βιώσιμη ανάπτυξη του κέντρου της Λεμεσού, σ' ένα ενιαίο πολυσύνθετο χώρο που θα αποτελείται από λειτουργικά επιμέρους περιοχές, θα συνιστά την κεντρική εμπορική περιοχή και περιοχή παροχής υπηρεσιών και θα διατηρεί το δικό του συμβολισμό και χαρακτήρα. Κεντρικός στόχος είναι η ενδυνάμωση των χρήσεων, ο εκσυγχρονισμός, η ποιοτική/αισθητική αναβάθμιση και η αναβίωση του κέντρου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 20072013
Αξιοποιώντας ο Δήμος Ευρωπαϊκά κονδύλια της Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013 εξασφάλισε την συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης την εκτέλεση των Έργων Ανάπλαση Κέντρου Πόλης, Πολυλειτουργικό Παραθαλάσσιο Πάρκο, Γραμμικό Πάρκο κατά μήκος του Ποταμού Γαρύλλη και την Ανακαίνιση του Παττιχείου Δημοτικού Θεάτρου.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ
Η κατασκευή του Έργου Ανάπλαση Κέντρου Πόλης όπως και των άλλων Έργων κατέστει επιτατική ανάγκη ώστε να δημιουργηθούν πεζόδρομοι, δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας, πλατιά πεζοδρόμια, πλατείες, δίκτυο ποδηλατόδρομων ώστε να διασφαλιστεί ειδικά η ασφαλής διακίνηση των πεζών.

Ο Δήμος προχώρησε στο τόλμημα που ονομάζεται ανάπλαση κέντρου της πόλης βασιζόμενος στις προτάσεις του Σχεδίου περιοχής. Ήταν γνωστό εκ των προτέρων σε εμάς ότι θα δημιουργήσουμε πολλά προβλήματα κατά την διάρκεια των εργασιών στις ήδη υφιστάμενες αναπτύξεις (εμπόριο, αναψυχή / ψυχαγωγία, κάτοικοι) όμως συνειδητοποιήσαμε ότι μόνο με μεγάλη επέμβαση θα επιτυγχανόταν ο στόχος.

Μέσα στα πλαίσια της ανάπλασης έγινε η προσπάθεια για οργανική σύνδεση πλατειών αλλά και η δημιουργία νέων. Οι ήδη διαμορφωμένες πλατείες Γρηγόρη Αυξεντίου και Πλατεία παντοπωλείου συνδέθηκαν με τις νέες, της πλατείας Σαριπόλου, πλατείας Πανεπιστημίου , πλατείας Β' Δημοτικής Αγοράς και τον πλατειακό χώρο στην περιοχή του κάστρου δια μέσου πεζοδρόμων.

Η ενεργός πολεοδομία στόχο είχε την 24ωρη δραστηριότητα στο κέντρο της πόλης ζωντανεύοντας ουσιαστικά την πόλη κοινωνικά και οικονομικά.Παρατίθενται παραδείγματα από το έργο της Ανάπλασης του Κέντρου Πόλης

ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Σε συνεργασία πάντα με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο και τα αρμόδια Υπουργεία έγιναν μελέτες για την ενίσχυση χώρων στάθμευσης στο Κέντρο. Ήδη ο Δήμος ανέθεσε σε ιδιωτική εταιρεία τη δημιουργία υπόγειου και ισόγειου χώρου στάθμευσης σε συνδυασμό με δημόσια πλατεία στο τεμάχιο στην οδό Α. Θεμιστοκλέους, απέναντι από τις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, μετά από εντολή του Υπουργικού Συμβουλίου.

Παράλληλα ο Δήμος προχώρησε σε αγορές ιδιωτικών τεμαχίων και οι πλείστοι ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης έχουν αναβαθμιστεί ποιοτικά. Η ενίσχυση και η επέκταση των ήδη υφιστάμενων χώρων στάθμευσης στην Επίχωση ήρθε να ενισχύσει περαιτέρω την προσπάθεια για απάμβλυνση του προβλήματος.

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Γνωρίζοντας όμως ο Δήμος Λεμεσού ότι η πόλη δεν έχει ανάγκη μόνο από χώρους στάθμευσης αλλά κυρίως ανάγκη από οργανωμένα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι σε συνεχή επαφή και συνεργασία με την ΕΜΕΛ (Εταιρεία Μεταφοράς Επιβατών Λεμεσού) για την αναβάθμιση του στόλου με μικρά σύγχρονα λεωφορεία και καθορισμό δρομολογίων τα οποία θα εξυπηρετούν τους πολίτες στο κέντρο της πόλης σε συνεχή βάση αποθαρρύνοντας τη διακίνηση του αυτοκίνητου στο κέντρο και μειώνοντας τους ρύπους.

Σχετικά με τη δημιουργία του Παραθαλάσσιου Πολυλειτουργικού Πάρκου δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στον παράλιο χαρακτήρα της πόλης και κυρίως στη λειτουργική και χωρική δομή του Σχεδίου Περιοχής δημιουργώντας οπτικές και λειτουργικές σχέσεις παραλιακού μετώπου και ενδοχώρας Παρατίθενται παραδείγματα από την ανάπλαση του Πολυλειτουργικού Παραθαλάσσιου Πάρκου.

Σχετικά με τη δημιουργία του Γραμμικού Πάρκου κατά μήκος της κοίτης του ποταμού Γαρύλλη δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην οργανική σύνδεση αστικών περιοχών με το κέντρο της πόλης και η αναστροφή της υφιστάμενης κατάστασης περιθωριοποίησης της κοίτης του Ποταμού Γαρύλλη μέσα από σχεδιασμένες επεμβάσεις ανάπλασης, δημιουργίας ποδηλατόδρομων, πεζόδρομων και διαμόρφωση γραμμικού πάρκου πρασίνου.

Η ανακαίνιση του Παττιχείου Δημοτικού Θεάτρου μεταξύ άλλων θα ενισχύσει την κοινωνική και πολιτιστική υποδομή αλλά και την εξυπηρέτηση μεγάλων αναγκών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου.Στα πλαίσια της συνεργασίας του Δήμου με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο χρησιμοποιούνται τμήματα και άλλων υποστατικών του Δήμου από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο όπως το Φυτίδειο Αθλητικό Κέντρο‐ ΓΣΟ και το Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Πάνου Σολομωνίδη.

Νοείται ότι ο Δήμος Λεμεσού προγραμματίζει συνέχιση της συνεργασίας με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο και με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα και ιδιωτικές εταιρείες ούτως ώστε να ενταχθούν στην πόλη νέες καινοτόμες τεχνολογίες που σκοπό θα έχουν την εκμετάλλευση φυσικών πόρων και ενέργειας με στόχο πάντα την ανάπτυξη της οικονομίας της πόλης και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων που ζουν σε αυτή.

Μπορεί σήμερα να φαντάζει δύσκολο αλλά ο Δήμος σε συνεργασία με το κράτος και με ιδιωτικούς φορείς θα προωθήσει μέσω πολεοδομικών παρεμβάσεων ώστε να προσφερθούν κίνητρα είτε οικονομικά είτε πολεοδομικά ούτως ώστε να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι. Το γεγονός ότι σήμερα υπάρχει σοβαρή οικονομική κρίση δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλειφθεί η προσπάθεια.Είμαστε σίγουροι ότι η αγαστή συνεργασία τόσο με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο όσο και με τους υπόλοιπους φορείς της πόλης θα συνεχίζεται και θα επεκτείνεται συνεχώς προς κοινό όφελος.

Προγραμματική περίοδος 2007 – 2013

Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης

 

Ανάπλαση κέντρου πόλης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: € 24εκ
ΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: 9.5χιλιόμετρα
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: Ιανουάριος 2010 – Ιανουάριος 2013

5

6

7

8

9

10

11

12

Πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: € 18,5 εκ.
ΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: 65,000τ.μ.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: Δεκέμβριος 2010 – Δεκέμβριος 2013

13

14

15

16

17

18

Γραμμικό πάρκο κατά μήκος της κοίτης του ποταμού Γαρύλλη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 15εκ. 
ΕΚΤΑΣΗ: 5,5 χιλ.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: Ιούλιος 2010 – Ιανουάριο 2014

19

Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: € 5,5 εκ 
ΕΚΤΑΣΗ: 740 θέσεις 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: Μάρτιος 2009 – Μάρτιο 2013

20

Φυτίδειο Αθλητικό Κέντρο - ΓΣΟ

21

23

Δημοτικό Πολιτιστικό  Κέντρο Πάνου Σολομωνίδη

22

 

 

 

 
epohi