ΧΩΡΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΗΠΟΥ

Διαμόρφωση δυο κυκλικών πλατωμάτων με χωροθέτηση στο μεγάλο πλάτωμα μικρού περιπτέρου και χώρων υγειινής με διευκολύνσεις σε άτομα με ειδικές ανάγκες .

Στο μικρό πλάτωμα που τοποθετείται απέναντι από τον άξονα της οδού Ολυμπίων διαμορφώνονται αμφιθεατρικά καθίσματα σε σχήμα κερκίδας που οδηγούν στο επίπεδο της άμμου, διατηρώντας έτσι τη μορφολογία του εδάφους . Στα πατώματα σχηματίζονται με ψηφίδες θαλασσινές παραστάσεις .

Ο χώρος γίνεται ιδανικός για διεξαγωγή εκδηλώσεων για τα παιδιά .

Προτείνεται τοποθέτηση τέντας για σκίαση στο χώρο των περιπτέρων, πάνω από τις κερκίδες, αλλά και στο πεζόδρομο μεταξύ των δυο οργανωμένων πλατειών.

Σε συνδυασμό με το χώρο πρασίνου που τοπιοτεχνείται ανάλογα, επιτυγχάνεται η σύνδεση των δυο πλατωμάτων και από την πλευρά του δρόμου κάτι που δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης των εκδηλώσεων που διεξάγονται μέσα στο Δημόσιο Κήπο με την ακτή.

Προτείνεται στο χώρο να δοθεί η ονομασία ¨ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ