ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ Γ. Σ .Ο

Η πλατεία διαμορφώνεται σε τρία διαφορετικά επίπεδα με το κεντρικό τμήμα της να θεωρείται σαν προέκταση του δρόμου και θα αποτελεί κοινό χώρο με το ανοικτό πλέον γυμναστήριο ΓΣΟ , έτσι που οι δραστηριότητες του να μπορούν ανά πάσα στιγμή να επεκταθούν στην ακτή , αφού αποκοπεί ο δρόμος . Επίσης διαμορφώνεται ξύλινη εξέδρα.

Προτείνεται στο χώρο να δοθεί η ονομασία ¨ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΩΝ¨.