ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ:

Η πλατεία διαμορφώνεται σε δύο επίπεδα και ακολουθεί τη γραμμή της ακτής. Στο ψηλότερο επίπεδο χωροθετείται μικρό περίπτερο με χώρο για καθίσματα , ενώ στο χαμηλότερο οι χώροι υγειινής.

Στην πλατεία προβλέπονται εγκαταστάσεις με διευκολύνσεις σε άτομα με ειδικές ανάγκες, οι οποίες προεκτείνονται μέχρι τη θάλασσα.

Χρησιμοποιούνται κατασκευές με θαλασσινές παραστάσεις.

Στο δυτικό μέρος όπου τοπιοτεχνείται χώρος πρασίνου, προτείνεται η τοποθέτηση ¨τροχού¨ όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή.

Προτείνεται στο χώρο να δοθεί η ονομασία ¨ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΚΤΑΙΟΥ ¨.